بروزرسانی : 25 اردیبهشت 1402

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

چگونه با توجه بـه علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟ چگونه میتوانید شادترین علامت زودیاک شوید؟ این راه هاي‌ هوشمندانه و شگفت آور ساده دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب را برای افزایش شادی خود امتحان کنید. 

چگونه جزء شادترین افراد باشیم

همان طور کـه همه ی ما متفاوت هستیم، همه ی افراد روی کره زمین یک چیز میخواهند: این کـه بفهمند چگونه شادتر باشند. اما در حالی کـه عده اي از استراتژی‌هاي‌ متداول وجوددارد کـه می توانیم در جستجوی خوشبختی از آن ها استفاده کنیم – از پی بردن بـه هدف و یافتن افرادمان – انچه واقعاً برای ما مفید اسـت بـه آرایش منحصر بـه فرد ما بستگی دارد، از جمله آرایش منحصر بـه فرد نجومی ما.

نشانه هاي‌ خورشیدی ما نقش مهمی در تعیین این کـه چه چیزی باعث می شود ما تیک تیک بزنیم و چه چیزی می تواند هر یک از ما را بـه شادترین علامت زودیاک تبدیل کند، بازی می کند.

شادترین علامت زودیاک کدام است؟

همانگونه کـه ممکن اسـت حدس زده باشید، شادی بـه طور طبیعی برای عده اي از نشانه‌ها بـه وجود می آید، درست مانند برخی نشانه‌ها کـه مودب‌تر یا قابل اعتمادتر هستند. بـه گفته ستاره شناسان، مرداد و آذر شادترین علائم زودیاک هستند.

«مرداد یک نشانه آتش ثابت اسـت کـه توسط خورشید اداره می شود و با خانه پنجم، [کـه بخش حس خوب زودیاک اسـت] مرتبط اسـت. “طبق معمول خورشید یک جرم آسمانی فوق العاده مثبت درنظر گرفته می شود، بنابر این اعتماد بـه نفس و کاریزمای مرداد بـه لطف حاکم سیاره اي ان آشکار می شود.” مرداد بـه‌عنوان یک نشانه آتش ثابت، «بـه‌طور پیوسته خوش‌بین، مشتاق و مطمئن اسـت».

آذر شبیه مرداد اسـت، اگر چه این علامت آتش قابل تغییر توسط مشتری اداره می شود و با نهمین خانه سفر، سیستم هاي‌ اعتقادی و اکتشاف مرتبط اسـت. خوش‌بینی این علامت زودیاک طبق معمولً تزلزل‌ناپذیر اسـت، زیرا حاکم سیاره‌اي ان فوق‌العاده پرشور اسـت. “و همیشه در جستجوی افق هاي‌ روشن تر بـه جلو حرکت می کند.”

بیشتر بخوانید: مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده «جدید»

فروردین: پیشگام باشید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

فروردین رهبران طبیعی هستند، بنابر این زمانی کـه مسئولیت را بر عهده می گیرند، روحیه‌هاي‌ پیشگام خودرا نشان میدهند و بـه طور کامل از انگیزه‌هاي‌ خود پیروی می کنند، خوشحال‌تر می شوند. با درنظر گرفتن این موضوع، متولدین این علامت از داشتن فرصتی برای انجام کاری در ابتدا لذت می برند. استقلال و اولویت دادن بـه خود، کلیدی برای راضی بودن اسـت.

فروردین همچنین از بزرگ تر بودن لذت می‌برد، کـه طبق معمولً بـه معنای فاصله گرفتن از دعواهای کوچک تر و مبارزات غیر ضروری اسـت. و اگر چه ممکن اسـت برای قوچ آسمانی یک چالش باشد، اما این علامت زودیاک تنها زمانی میتواند واقعاً خوشحال باشد کـه بر احساس ناامیدی یا خشم غلبه کند، بنابر این هدفی اسـت کـه ارزش تلاش برای رسیدن بـه ان را دارد! نشانه رو بـه رشد شـما نیز می تواند بر شادی کلی شـما تأثیر بگذارد.

اردیبهشت: مجموعه ای معنادار را شروع کنید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

اردیبهشت بـه عنوان یک علامت زمین بـه سمت ثبات و امنیت کشیده می شود. بنابر این جای تعجب نیست کـه برای شادترین بودن این علامت، این امر مستلزم این اسـت – احساس ثبات و امنیت. «اردیبهشت کـه توسط زهره اداره می شود، در مواد، تجملات و پول مهارت دارد، بنابر این اردیبهشت ممکن اسـت متوجه شود کـه خوشبختی از داشتن کافی برای تضمین یک سبک زندگی آسان ناشی میشود.»

بر کسی پوشیده نیست کـه اردیبهشت دارایی‌هایش را ارزشمند می داند و احساس امنیت و تعلق عمیقی بـه ان‌ها پیدا می کند، بـه طوری کـه فروردین آسمانی تمایل دارد شادی خودرا ریشه در چیزهای بد و عاطفی بیابد. عتیقه‌سازی و صرفه‌جویی میتواند برای برج ثور بسیار هدفمند باشد، و شروع یک مجموعه معنادار کـه ان‌ها بتوانند ان را تحسین کنند، می تواند باعث شود کـه در خانه احساس شادی بیشتری کنند.

خرداد: گفتگوهای عمیق داشته باشید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

«خرداد کـه توسط عطارد، سیاره ارتباطات اداره می شود، دارای موهبت گاب اسـت. این علامت هرگز از کلمات غافل نیست و همیشه بهترین داستان ها را برای سرگرم کردن جمعیت دارد. و تعجب، شگفتی – علامت هوا با این هدیه رشد می کند. اما برای این کـه شاد باشند، باید «مکالمات خودرا گسترش دهند و عمیق‌تر غواصی کنند و بـه نزدیک‌ترین و عزیزترین خود باز شوند».

علاوه بر این، خرداد عاشق خواندن، نوشتن و بـه اشتراک گذاشتن بینش فکری با دیگران اسـت. اما انها اغلب در اعدام کوتاهی می کنند، کـه می تواند شادی را از انها بگیرد. «اگر خرداد می خواهد بـه خوشبختی دست یابد، ممکن اسـت نیاز داشته باشند کـه کارهایی را کـه شروع کرده‌اند دنبال کنند.» داشتن یک برنامه ریز و تنظیم و پیگیری اهداف انها می تواند بـه انها کمک کند تا بـه خط پایان نزدیکتر شوند و واقعاً احساس رضایت کنند.

تیر: روابط خود را تقویت کنید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

تیر با ماه، خانه و خانواده مرتبط اسـت، بـه این معنی کـه کسانی کـه تیر را بـه عنوان علامت زودیاک خود دارند، زمانی کـه از نظر عاطفی در زندگی خانگی خود سرمایه گذاری می کنند، بیشتر احساس خوشبختی می کنند. در ارتباط ماندن با اعضای خانواده یا ایجاد یک خانه دنج بـه تیر کمک میکند از نظر عاطفی احساس رضایت کند. تزئین با رنگ قدرت زودیاک آن ها می تواند شادی را حتی بیشتر افزایش دهد.

علاوه بر خانه فیزیکی‌شان، برای تیرها نیز مهم اسـت کـه «دوستی‌هایشان را دوباره محاسبه کنند و اطراف خودرا با افرادی احاطه کنند کـه از انها حمایت می کنند و موانعشان را از بین میبرند».

چه چیزی ممکن اسـت بـه نظر برسد؟ آن ها ممکن اسـت بخواهند یک قرار منظم FaceTime با خانواده خود برنامه ریزی کنند یا یک گردش ماهانه با نزدیک ترین دوستان خود برنامه ریزی کنند. این می تواند تفاوت را برای تبدیل شدن بـه شادترین علامت زودیاک ایجاد کند.

مرداد: غرور را کنار بگذارید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

مرداد بـه عنوان شادترین علامت زودیاک، احساس خوشبختی را یکی از موارد غیر قابل مذاکره خود می کند. و از آنجایی کـه در حال حاضر پایه و اساس شادی محکمی دارد، شیر آسمانی می تواند حتی بیشتر بـه شادی بپردازد. از آنجایی کـه مرداد توسط خورشید اداره می شود، مرداد وقتی بـه دلیل کاریزما، استعدادها و خلق و خوی شاد شناخته شود، بهترین احساس را خواهد داشت.

با درنظر گرفتن این موضوع، مردادها در هنگام ابراز خود خوشحال هستند. مرکز توجه بودن، خلق و خوی مرداد را التیام می‌بخشد، بـه‌ویژه اگر مرداد بتواند روی پروژه‌ها و سرگرمی‌هاي‌ خود تمرکز کند.

در حالی کـه مردادها عاشق ستایش هستند، تشویق دیگران دلیل واقعی انها درگیر این پروژه هاي‌ پرشور نیست – و این چیزی اسـت کـه انها باید بـه خاطر بسپارند. اگر مردادها خواهان خوشبختی واقعی هستند، باید غرور خودرا کنار بگذارند و یاد بگیرند کـه ستایشی کـه بـه دنبال ان هستند را میتوان با احساس شگفت انگیزی کـه بـه سادگی ابراز وجود می کند جای گزین کرد. «وقتی این اتفاق می‌افتد، شیر ممکن اسـت بـه طرز باورنکردنی احساس اعتماد بـه نفس کند.»

شهریور: کمال گرایی خود را مهار کنید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

شهریور ها میل طبیعی بـه کمال گرایی دارند و اگر یاد نگیرید کـه چگونه حد و مرز تعیین کنید، می تواند بسیار کسل کننده باشد. بعضاً اجازه دهید دیگران بازرسی را در دست بگیرند و بپذیرید کـه نتیجه با استانداردهای بالای شـما مطابقت ندارد. این ممکن اسـت برای تیپ A شهریور ایده‌آل بـه نظر نرسد، اما داشتن رویکردی آرام‌تر بـه زندگی میتواند تا حد زیادی بـه سلامت و شادی کلی انها کمک کند.

اگر تعیین حد و مرز برای کمال گرایی آن ها برای شهریور ها چالش بزرگی اسـت، می توانند ان را یک قدم بردارند. شهریورها می توانند بیشترین شادی را در سادگی بیابند، بنابر این گذراندن زمان با کیفیت برای شارژ مجدد در آرامش طبیعت، بـه سرعت حس خوب بودن آن ها را تقویت می کند. ایده‌هاي‌ دیگر ممکن اسـت شامل تلاش برای مدیتیشن پایه‌اي باشد کـه بـه ان‌ها اجازه میدهد کمی بیشتر رها شوند، یا درگیر شدن دریک فعالیت جدید کـه التیام ان بـه زمان نیاز دارد، مانند سفالگری.

مهر: روی رابطه خود با خودتان کار کنید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

این علامت زهره عاشق عشق اسـت، بنابر این مهر طبق معمولً وقتی با کسی اسـت کـه با آن ها بـه عنوان یک دوست، عاشق یا بیشتر برابری می کند، خوشحال‌تر اسـت. این میزبانان مهمانی شام همیشه بسیار طبیعی دوست دارند خودرا با ارتباطات شگفت انگیز احاطه کنند، اما اینجاست کـه همه ی چیز می تواند خراب شود، زیرا شادی آن ها نمیتواند صرفاً بـه افراد دیگر بستگی داشته باشد.

البته، این دستور العملی برای ناامیدی اسـت. برای این کـه واقعاً شکوفا شوند و بـه خوشبختی درازمدت برسند، مهرها باید روی ایجاد رابطه با خود کار کنند – درست همان طور کـه با دوستانشان انجام می دهند.

این علامت زودیاک کـه با یک مهر نشان داده می شود، باید تعادلی بین دوستی هاي‌ درونی و بیرونی برقرار کند تا شادتر شود. آن ها می توانند اینکار رابا اختصاص دادن زمانی برای انجام کارها بـه تنهایی انجام دهند، خواه یک روز آبگرم در خانه، یک ناهار انفرادی یا سفر بـه موزه باشد. انها حتی ممکن اسـت بخواهند یک سرگرمی جدید پیدا کنند.

آبان: جنبه فکری خود را کشف کنید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

آبان ها تمایل دارند کمی با شادی دست و پنجه نرم کنند، زیرا آبان توسط دو سیاره بسیار شدید اداره میشود: مریخ و پلوتون. در نتیجه، آبان تمایل دارد شادی را در امواج شدید و فرار تجربه کند. «برای این کـه واقعاً خوشبخت باشد، آبان باید با ابزارهای قدرت، تحول و نظارت خود در تماس باشد. با این حال، برای تحقق این امر، آن ها همچنین باید «جنگ قدرت، تمایلات ویرانگر و درهم تنیدگی ها را کنار بگذارند».

بعلاوه، برای آبان – کـه نیازش بـه انتقام هر از چند گاهی افزایش مییابد – بـه همان اندازه مهم اسـت کـه رنجش‌ها را رها کند و بـه جای تلاش برای جبران خسارت، روی زندگی خود تمرکز کند. اگر چه این روند رها کردن ممکن اسـت زمان ببرد، بـه این معنی نیست کـه آبان دراین روند خوشحال نخواهد شد. 

آبان ها برای افزودن حس لذت بـه روزمرگی باید حقایق پنهان زندگی را بررسی کنند و برای رضایت و شادی عمیق‌تر در جنبه فکری آبان آسمانی فرو روند. آبان ها میتوانند اینکار رابا تماشای مستندهایی درباره تاریخ جهان، خواندن کتابی در مورد موضوعی کـه انها را مجذوب خود می کند یا حتی راه‌اندازی یک پادکست درباره موضوعات فکری مورد علاقه‌شان انجام دهند.

آذر: چیزهای جدید را امتحان کنید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

«آذر ممکن اسـت متوجه شود کـه شادی بـه طور طبیعی برای آن ها حاصل می شود. همانگونه کـه گفته شد، آذر زمانی شادترین علامت زودیاک اسـت کـه احساس آزادی می کند کـه بـه انها امکان پرسه زدن، سفر، کاوش و تجربه را می دهد. اما در حالی کـه ممکن اسـت ما این خواسته ها رابا بیرون رفتن از خانه مرتبط کنیم، چیزی بیش از این اسـت.

آن ها باید رشد کنند و چیزهای جدیدی را تجربه کنند – از نظر روحی، فکری و فراتر از ان. این میتواند شبیه خواندن کتاب‌هاي‌ الهام‌بخش، اندیشیدن در مورد هدف زندگی، گذراندن دوره‌اي باشد کـه ذهن ان‌ها را گسترش می دهد یا – البته – سفر و بازدید از یک مکان دور.

دی: اهداف قابل دستیابی را تعیین کنید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

«دی نیز مانند آبان، ممکن اسـت برای یافتن خوشبختی بـه دلیل اداره شدن توسط زحل رواقی تلاش کند. ان‌ها بـه شدت نسبت بـه خودشان سخت‌گیر هستند، کـه میتواند مانع ایجاد احساس رضایت شود. اما خوشبختی ممکن اسـت، بـه خصوص اگر دی یاد بگیرد کـه ذهنیت «سخت کار، سخت بازی» را متعادل کند.

تا آنجایی کـه بـه شادی واقعی مربوط می شود، این علامت زودیاک باید روی انچه کـه بـه لطف سخت کوشی خود بـه دست آورده اند تمرکز کند. برای دی، موفقیت درک شده نقش مهمی در رضایت انها ایفا می کند و آن ها را برای ادامه مسیر درست ترغیب می کند. ایجاد یک تابلوی چشم انداز هدفمند یک رویکرد فوق العاده اسـت کـه بـه دی اجازه می دهد تا نگاهی بصری بـه گذشته داشته باشد و از رسیدن میوه هاي‌ کار خود حيرت زده شود.

بهمن: خودتان باشید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

مانند دی و آبان، بهمن تمایل دارد برای یافتن خوشبختی مبارزه کند. این بـه این دلیل اسـت کـه بهمن توسط زحل و اورانوس اداره می شود، کـه انرژی ویرانگر و سخت عشقی را بـه مدار دی می آورد. “شادی ممکن اسـت برای بهمن مانند یک ساختار اجتماعی باشد، بـه خصوص کـه این علامت زودیاک ممکن اسـت با احساسات خود کنار بیاید و ترس اولیه از قضاوت را حل کند.”

اما هنگامی کـه بهمن آماده اسـت تا یک جهش ایمانی داشته باشد، ممکن اسـت متوجه شود کـه خوشبختی انها با یاغی و واقعی بودن همراه اسـت.

برای بهمن، خوشبختی از اعتماد بـه نفس ناشی می شود، بـه ویژه در رابطه با فردیت، عجیب‌وغریب بودن و عجیب بودن انها. انها ممکن اسـت با اجازه دادن بـه خود برای بیان بیشتر، چه در نحوه لباس پوشیدن و چه در موسیقی کـه گوش می دهند، احساس اعتماد بـه نفس را در خود پرورش دهند.

علاوه بر این، بهمن می تواند روی مهربان‌تر بودن با خودش تمرکز کند و تمرین‌هاي‌ اعتماد بـه نفس را تمرین کند، مانند نوشتن هرروز چیزی کـه در مورد خود دوست دارد دریک دفترچه سپاسگزاری ودر صورت لزوم بـه ان مراجعه کند. بهمن با احساس اعتماد بـه نفس می تواند بـه انرژی واقعی شادی قدم بگذارد و با خود و دنیای اطرافش آرامش بیشتری داشته باشد.

اسفند: خلاقیت خود را ابراز کنید

چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

اسفندها کـه بـه عنوان یکی از رویایی‌ترین نشانه‌هاي‌ زودیاک شناخته می شوند، طبق معمولً زمانی می توانند بـه خوشبختی دست یابند کـه بیشتر در رویاها، خیال‌پردازی‌ها و خواسته‌هاي‌ هنری خود شیرجه بزنند.

از آنجایی کـه اسفندها توسط مشتری گسترده و نپتون جادویی اداره میشوند، خوشبختی ممکن اسـت ناشی از داشتن یک زندگی عجیب باشد. کسانی کـه نشانه هاي‌ خورشید اسفند ها را دارند، تمایل دارند هر چیزی را کـه لمس می کنند، رویایی نشان دهند، از نحوه تزئین خانه تا کمد لباس هاي‌ هنرمندانه خود.

با این حال، اسفند ها باید تلاش کنند تا تمایلات طبیعی گریز خودرا نظارت کنند. بـه عنوان رویاپردازان زودیاک، اسفند ها ممکن اسـت کمی بیش از حد درگیر انچه در ذهن آن ها می گذرد شوند و بنابر این ممکن اسـت نتوانند ان رویاها را بـه واقعیت تبدیل کنند – بالاخره زندگی فقط یک رویاست.

اما اگر ماهی ها قادر بـه حضور بیشتر در واقعیت باشند، این علامت زودیاک می تواند از بازی با جنبه جادویی خود از طریق هنر، موسیقی، شعر و دیگر اشکال بیان خلاق، شادی را بـه دست آورد.

بیشتر بخوانید: 18 راهکار برای زندگی زناشویی شاد

در پایان

مرداد و آذر با نگرش طبیعی مثبت درکنار خود، ممکن اسـت شادترین علائم زودیاک باشند، اما هر علامتی می تواند سعادت انها را افزایش دهد – بـه خصوص اگر نقاط قوت و ضعف خودرا بدانند. توصیه هاي‌ زیر شـما را در مسیر درست راهنمایی می کند و باعث می شود در کمترین زمان بیشتر لبخند بزنید. دانستن سازگاری زودیاک خود با سایر نشانه ها و التیام یافتن از این نقل قول هاي‌ الهام بخش نیز کمک خواهد کرد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت