فال جالب انبیاء الهی

فال جالب انبیاء الهی

فال جالب انبیاء الهی

 

فال و طالع بینی جالب انبیاء الهی را در مجله تالاب بخوانید.

 

دوست عزیز ابتدا چند نفس عمیق بکشید و کاملا” ارام باشید ، سپس سوره حمد را بخوانید ، نیت کنید و با چشمان بسته انگشت اشاره خود را به روی شکل بالا بگذارید ، چشم ها را گشوده و نام پیامبری که انگشت شما به سمت ان اشاره دارد در زیر بیابید و فال خود را بخوانید .

 


 

فال حضرت ادم (ع)

 

ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش كه ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری .

آنچه را خواسته ای بر تو ارزانی داشته است، پس شكرانه نعمت، بجای آور و در هر كاری بخدا توكل كن و از مكر شیطان و شیطان صفتان بپرهیز و با مردم دانا درآمیز و از نزاع و جدل، بگریز .

از تولید نسل زیادتر از دو فرزند خودداری كن كه هر حاجتی داشته باشی با استعانت از ذات پروردگار دانا و توانا ،برآورده میشود،انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت ابراهیم (ع)

 

ای صاحب فال ،اقبال تو بلند و در طالع سعد است در طول همین سال ، فرجی در كار تو ایجاد میشود كه مشكل گشای كار بستة تو است.

شكر خدای را بجای آور و با خلق خوش ،با مردم سازش داشته باش تا آسایش داشته باشی و از نگرانی خلاص گردی كه خداوند تبارك و تعالی با تو است، پس تو هم با خدا باش و از تمام اندیشه های مخرب رها باش تا رستگار شوی، انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت ادریس (ع)

 

ای صاحب فال ، بدان بزودی ، شیطان تو را وسوسه میكند و از كاری كه میخواهی انجام بدهی باز میدارد.

از كید ابلیس بپرهیز و آنچه را می آموزی به دیگران بیاموز و از تعلیم و تعلم كوتاهی مكن تا به مقامی كه میخواهی برسی و سربلند و سرافراز باشی، انشاءالله …

 

 


 

 

فال حضرت اسحق (ع)

 

 

ای صاحب فال و ای نكو اقبال ،بدان كه با این حال، كسی را دوست میداری كه بروز ابراز نداری و در آتش عشق جانگداز او میسوزی و میسازی ،اما او به تو التفاتی ندارد .

 

ولی بدان كه این عشق جانسوز ،برای تو موهبتی است بزرگ كه از طرف خداوند در قلبت بودیعه گذاشته شده است كه بوسیله آن به آنچنان شهرتی برسی كه در دنیا بلند آوازه گردی و از بركت آن شهرت اقتدار پیدا كنی ، انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت اسماعیل (ع)

 

ای صاحب فال و ای صاحب اقبال بدان كه ستاره بخت تو بلند است و تو آن را احساس نمیكنی و مرتب كفران نعمت میكنی .

شكر خدای بجای آور و از یأس و ناامیدی برحذر باش كه پروردگاردانا تواناست و باید بپاخاست و همه چیز را از خدا خواست كه میان دوستان و همكاران برتر از آنها خواهی شد،انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت الیاس (ع)

 

ای صاحب فال، همواره بكوش تا خود باشی و روی پای خود بایستی و هرگز خود را با دیگران مقایسه مكن كه جز یاس و نا امیدی چیزی ندارد.

هیچگاه غبطه دیگران را مخور كه چرا فلانی چنین شد و من نشدم یا فلان كس خواست چنان بشود و نشد لذا من هم نمیتوانم بشوم.

پس همت بلند دار، كه مردان روزگار، از همت بلند بجائی رسیده اند، سعی كن احساس حقارت ، نكنی تا به آنچه میخواهی برسی ،انشاءالله …

 

 


 

 

فال حضرت ایوب (ع)

 

ای صاحب فال،بدان و آگاه باش، چنانچه در سرت فكر جدال یا نزاع با خانواده یا خاندانی باشد، شكست با توست .

اگر حیله در كارت باشد، بر ملا خواهد شد كه نتیجه ای جز رسوائی ندارد،پس صبر و تحمل داشته باش كه به لطف پروردگار قصد تسخیر آنچه را داری، با صبر و شكیبایی بدست آری و از خفت و خواری در امان مانی انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت خضر (ع)

 

ای صاحب فال، بر تو بشارت باد كه بر اثر لیاقت و كفایتی كه از خود ابراز میداری میان مردم صاحب جاه و جلال و عزت بی زوال خواهی شد و در دولت به روی تو باز میگردد و زندگی خوبی برای تو اغاز میگردد .

از محنت و اندوه رهایی خواهی یافت و به مراد خویش خواهی رسید، حرمت بزرگان را حفظ كن تا حرمت و عزت تو محفوظ بماند و رستگار شوی،انشاءالله …

 

 


 

 

فال حضرت داوود (ع)

 

ای صاحب فال، غم و اندوه به خود راه مده و توكل به ذات پروردگار كن كه بزودی در دولت بر روی تو باز میگردد و تو خوشبخت خواهی شد.

قدر این نعمت را بدان و شكرانه خداوند بجای بیاور و با مردم مدارا كن و از گناه بپرهیز و تقوا پیشه كن تا به آنچه كه میخواهی برسی ،انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت ذکریا (ع)

 

ای صاحب فال و ای خش اقبال ،بدان كه در هر حال ،از بیماری و گرفتاری و ناراحتی هایی كه داری خلاص میشوی و غم و اندوه تو مبدل به شادی میگردند .

از غصه نجات میابی و خیالت از هر جهت آسوده میگردد به شرط آنكه خدا را فراموش نكنی و پیوسته به خداوندگار یكتا باشی، كه یاد خدا، دلها را شاد میكند و غم را از دل ها می زداید و به انسان قوت قلب و اطمینان خاطر میبخشد .

پس بیاد خدا باش و توكل به او كن كه در دنیا و آخرت رستگار شو ی،انشاءالله …

 

 


 

 

فال حضرت سلیمان (ع)

 

ای صاحب فال ، اگر در فكر جمع مال و دولت بی زوال هستی ،بدان كه با استعانت از ذات پروردگار بیهمتا و ابراز لیاقت و همت بلند به آنچه میخواهی ، خواهی رسید،چون كرم خداوند بیش از آنست كه در تصور آید.

به كرم یزدان پاك دل خوش دار و از اندیشه بد و پندارهای ناصواب پرهیز كن كه خداوند با پرهیزكاران است و تو را از لغزش ها مصون خواهد داشت ، انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت شعیب (ع)

 

ای صاحب فال در زیر سایه لطف خداوندگار ، روزگار با تو همراه است .

شكرانه نعمت های بی دریغ خداوندی بجای آور و از لطف و كرم بی زوال خداوندی غافل مباش كه هر عمل نیك و بدی كه می بینی در دست قدرتمند خالق یكتاست .

تا كنون هر چه از خدا خواسته ای از تو دریغ نفرموده و نخواهد فرمود، آنچه را طلب میكنی به تو عطا میفرماید ، پس او را ستایش كن و از او غافل مشو تا رستگار باشی،انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت شیث (ع)

 

ای صاحب فال اندوهگین و غمناك مباش و به دنیا دل مبند و به فكر دنیا مباش،آنچه مشیت الهی باشد پذیرا باش و شكر نعمت،بجای آور .

خود را بیهوده میازار كه این دنیای غدار و حیله گر و جفاكار، به کسی وفاكرده ، پس از هر جهت آسوده خاطر باش و با آنچه از طرف خداوند برای تو مقرر گردیده اكتفا كن و دعا كن كه اوضاع و احوال تو بدتر از این نشود انشاءالله …

 

 


 

فال حضرت صالح (ع)

 

ای صاحب فال ،عده ای مردمان بدكار و تبهكار با ترفند و مكر و حیله و تزویر ، قصد فریب تو را دارند كه بهتر است بی خیال باشی و بروی خود نیاوری كه به لطف عنایت پروردگار كاری از پیش نمیبرند و به تو گزندی نتوانند زد و تو از مكر آنها مطلع میشوی و آنها رسوا میشوند .

توكل به خدا كن و در انتخاب دوست دقت كن و به هركس زود اعتماد مكن و راز خود را با كسی مگو ، تا موفق و كامكار باشی،انشاءالله …

 

 


 

 

فال حضرت عیسی (ع)

 

ای صاحب فال ،بشارت باد تو را كه بزودی از اندوهی كه داری خلاص خواهی شد و فكر و خیالت آسوده میگردد.

از خدا بترس و تقوا پیشه كن كه به مقامی خواهی رسید كه در باور كسی نمیگنجد و بر اثر آن جمعی با تو مخالفت خواهند كرد و لیكن تو در پناه یزدان پاك ، پاكدامن مانده و از هر تهمتی مبرا خواهی گشت انشاء الله…

 

 


 

 

فال حضرت محمد (ع)

 

ای صاحب فال خوش اقبال برتو بشارت باد كه بر اثر لیاقت و كفایتی كه ابراز خواهی نمود میان فامیل و طایفه خود به مقام شامخی خواهی رسید كه مورد حسد دیگران خواهی گرفت.

لیكن خداوند دانا وتوانا تورا حمایت میكند و تو را از گزند و چشم زخم دیگران مصون میدارد، شكر خدای رابجای آور و سعی كن موقعیتی را كه نصیب تو میگردد همواره با خلق و خوی پسندیده حفظ كنی تا سرافراز بمانی، انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت موسی (ع)

 

ای صاحب فال، عده ای به تو ظنین هستند و اعمال تو را نمی پسندند و در فكر نیرنگی هستند كه تو را رسوا كنند ولیكن با لطف پروردگار مكر و حیله ای در اثر نخواهد كرد و تو از گزند بدخواهان در امان خواهی بود.

بزودی از پریشانی و غم اندوه خلاص میشوی و روح افسرده تو شادمان میگردد، شكرانه این محبت الهی را بجای آور و با مخالفین مدارا كن تا آسیبی به تو نرسد انشاء الله…

 

 


 

 

فال حضرت نوح (ع)

 

ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته ای كه روح تو را عذاب میدهد و مرتب رنج میبری ولی با استعانت از ذات پروردگار بزودی روح تو از هر تفكر ناصواب آسوده میگردد و از گرفتاریهای موجود خلاص میگردی .

كاری مشروع به تو پیشنهاد میشود كه از آن كار بهره مند خواهی شد و از بند خیالات واهی ، نجات پیدا میكنی و آسوده خاطر میشوی، انشاءالله…

 

 


 

فال حضرت هارون (ع)

 

ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیكی با یكی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حاصل میگردد كه سرمایه كارت بالا میگیردو جزو، سرمایه داران بزرگ میشوی .

پس شكرانه خداوندی را بجای آور و از آن سرمایه به دیگران انفاق كن و از بخل و حسد بپرهیز و از اندوختن مال جداً خودداری كن تا در دنیا و آخرت رستگار شوی،انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت هود (ع)

 

ای صاحب فال ،بیمار تو به لطف و كرم پروردگار،شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد كرد.

هرگز نگران مباش و به لطف خداوندی ایمان داشته باش و بدرگاه او استغفار كن كه تغییری در وضع تو پیدا خواهد شد كه بسلامت میرسی و انبساط خاطر پیدا میكنی،انشاء الله …

 

 


 

 

فال حضرت یحیی (ع)

 

ای صاحب فال ، برتو بشارت باد كه بزودی اسباب آسایش تو فراهم میگردد و از غم و اندوهی كه داری خلاص میشوی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم میشود.

سعی كن تصمیم عجولانه نگیری و راز خود را به نامحرم نگویی و هر روزی كه گذشت غصه آن را نخوری و از آن روز برای بهبود فردای بهتر، بهتر بگیری و هر روزت را بهتر از روز پیش گردانی و شكر خدای بجای آری كه موفق و درستگار خواهی شد،انشاءالله…

 

 


 

 

فال حضرت یعقوب(ع)

 

ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش كه احتمال دارد عضوی از بدن تو نقصان پذیرد كه به كرم و لطف پروردگار بزودی بهبود میابد .

اگر گم كرده یا مسافری داری و از آن خبر نداری ،خبر خوشی به تو میرسد و ترا از نگرانی ها نجات خواهد داد،پس شكر خدای را بجای آر و از انفاق به مستحق دریغ نكن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، انشاء الله…

 

 


 

 

فال حضرت یوسف (ع)

 

ای صاحب فال، بخت با تو یار است وحامی تو كردگار است و تو در زیر سایه حمایت پروردگار از دست اشرار گزندی نخواهی دید .

رازی دردل داری، آنرا نگهدار و با كسی درمیان مگذار كه مورد حسد قرار گیری ، آن را به مشیت الهی واگذار كه خداوند با توست و تو شكرانه این موهبت الهی را به جای آور و تقوی پیشه باش تاكامروا گردی، انشاءالله…

 

 


 

فال حضرت یونس (ع)

 

ای صاحب فال،بدان كه بخت با تو یار است و با خانواده ای ثروتمند وصلت خواهی كرد كه از وصلت فواید زیادی نصیب تو خواهد شد،شكر این نعمت بجای آور .

به عبادت كوش و لباس دیانت پوش و خدای را مكن فراموش و همواره به هوش باش و از احوال دردمندان غافل مباش كه مؤید و موفق خواهی بود، انشاء الله…

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت