فال و طالع بینی شهریور + طالع بینی چینی

فال و طالع بینی شهریور + طالع بینی چینی

فال شهریور ماه

در این بخش فال شهریور ماه و همچنین طالع بینی شهریور ماه و طالع بینی چینی شهریور ماه را در سایت تفریحی تالاب قرار دادیم.

فال متولدین فروردین در شهریور ماه

در آغاز ماه تمایل به ارتباط برقرار کردن دارید، و از قضا این دقیقاً همان کاریست که باید انجام دهید. زنگ بزنید، برای کسی نامه اي بنویسید، روی صفحه هاي‌ مجازیتان پست بگذارید، چرا که این زمان نیاز دارید هر چه در قلبتان می گذرد را افشا کنید.

نتیجه اش هم برای شما خوب خواهد بودو هم برای دنیای اطرافتان. در ۵مو و۶م ماه وقتش شده است که فکری به حال وضعیت ورزش کردن خود بکنید. ببینید مناسب است یا نه؟ برنامه ماهیانهی درستی برای خود بریزید.

و تند وبی معطلی شروع به عملی کردنش کنید. در دهم و یازدهم ماه، یم پروژه ي کاری، ارتباطاتی که با دیگران دارید، و یا یک پیاده روی درکنار ساحل می تواند اتفاقا عاطفی عمیقی را برایتان رقم بزند.

۱۴م،۱۵م و ۱۶م ماه، روزهای فوق العاده اي برایتان خواهند بود،ازشان لذت ببرید. در ۲۱م و ۲۲م هم انرژی هاي‌ فوق العاده و اتفاقات هیجان انگیزی سر وقت تان خواهند آمد.

در ۲۷م و ۲۸ ماه دوستان و خانواده تان ممکن است به کمکتان نیاز پیدا کنند. هوایشان را داشته باشید. در ۲۹م، ۳۰م و ۳۱م سعی کنید با تفریح و شادی ماه را به اتمام برسانید.

فال متولدین اردیبهشت در شهریور ماه

شما اهل کار و عمل هستید. همان کسیکه همیشه شروع میکند. در ۴م و ۵م ماه بیرون پریده و هنری بنمایانید. دراین لحظه امکان رسیدن به خط پایان را ندارید، ولی خوب می توانید شر و شوری برای همه ی چیز بپا کنید.

چه کسی میداند؟ شاید کارهایی که دراین دو روز شروع می کنید دنیا را دگرگون کند!در ۱۱م و ۱۲م اگر مردم ازتان کمک بخواهند اولین کلمه اي که به ذهنت ان می رسد، “نه” است.

اما پس از کمی اندیشیدن، خودخواهی تان کمتر می شود. با دیگران همانگونه برخورد کنید که می خواهید با شما برخورد شود. اگر امروز به دوستی حقیقی که به یاری تان محتاج است کمک نکنید، فردا چه کسی دست شما را خواهد گرفت؟ در ۱۵م و ۱۶م هوای دشت و دمن به سرتان میزند، چه می شود اگر برنامه ي سفری خیالی برای خود بریزید؟

حتی اگر امکان رفتن به جاییکه دوست دارید را ندارید، خیال راکه ازتان نگرفته اند.در ۲۱م، ۲۲م و ۲۳م ماه، هر جنبش و تکان تان، کاری هوشمندانه خواهد بود، پس هیچچ بخود شک نکنید. در بالاترین مرحله ي بازی خود جای گرفته اید، و باخت تنها کلمه اي است که هیچ ربطی بشما ندارد. در ۲۹م و ۳۰م ماه وقت خودرا با خانواده و هم خون هاي‌ بگذرانید. بهتر از هر شخصی می دانید که خون از آب غلیظ تر و جان دار تر است.

فال متولدین خرداد در شهریور ماه

حوصله‌تان در آغاز این ماه حسابی سر رفته است. به این فکر میکنید که چه چیزها و کارهای دیگری وجوددارد. فراموش نکنید که دنیای بی‌پایانی در پیرامون شما وجوددارد؛ به جست‌وجو و اکتشاف مشغول شوید و بیکار ننشینید!

۷م و ۸م ماه با این‌که الگو و مشوق خوبی برای کسی خواهید بود، فشار زیادی بر دوشتان بوده و لازم است که سعی کنید به هر نحو که شده خستگی و سختی‌ها رابه او نشان ندهید.

در روزهای ۱۷م و ۱۸م ماه لیاقت احترام زیادی را خواهید داشت. از دریافت آنچه که حق شما است خرسند خواهید شد. تمرکز در روزهای ۲۴م و ۲۵م ماه دشوار خواهد شد؛ حتی بر روی ساده ترین مسائل. بد نیست که ساده ترین امور را هم در اینروزها یادداشت کنید؛ شاید حتی جای پارک خودرو خودرا هم فراموش کنید!

حرف‌هاي‌ خوبی را در آخرین روزهای ماه خواهید زد اما سعی کنید که فقط حرف‌هاي‌ توخالی نباشند ودر عمل هم بتوانید آن ها را انجام دهید.

فال متولدین تیر در شهریور ماه

در روزهای یکم یا دوم ماه کسیکه از شما بپرسد “به چه فکر میکنید؟” با جوابی غیرمنتظره مواجه خواهد شد. انواع و اقسام فکرهای احمقانه در ذهن دارید اما از آنجایی که احتمالا هیچ کدام از آن ها را عملی نخواهید کرد، بهتر است که این افکار را برای خودتان نگه دارید.

بازه‌ي ۸م تا ۱۰م، بازه‌ي آرامی خواهد بودو باید سعی کنید همه ی چیز را حتی الامکان غیررسمی نگه دارید. حتی اگر به میهمانی رسمی‌اي دعوت شدید، همین که در جمع حاضر شوید، اهمیت بیشتری از این‌که چه چیزی بر تن دارید، خواهد داشت.

در بازه‌ي ۱۴م تا ۱۶م خودتان را باور خواهید داشت که هیچ ایرادی در اینکار وجود ندارد. اعتماد به نفس بشما کمک خواهد کرد تا بیش از همیشه اوج بگیرید. در روزهای ۲۰م و ۲۱م حواس‌تان سر جایش نخواهد بودو بهتر است که هر آنچه که مهم است را در جایی یادداشت کرده که مبادا فراموش کنید.

اگر چیزی را فراموش کنید، ممکن است بقیه حاضر به بخشیدن شما نباشند. در ۲۴م و ۲۵م ماه یکی از دوستان یا اقوامتان اطلاعاتی را در اختیار شما می گذارد که کمک خواهد کرد تا با شفافیت بهتری مسیر خودرا ادامه دهید. بعضی وقت‌ها باور این‌که زندگی شما اینچنین است، دشوار بنظر می رسد.

فال متولدین مرداد در شهریور ماه

در ۵؛ ۶ و ۷م ماه وقتی دوستان و خانواده تان از شما تقاضای مشورت کنند، حرف هاي‌ زیادی برای گفتن خواهید داشت. این اواخر احساساتتان را خفه کرده بودید و حالا وقتش رسیده تا خودرا خالی کنید.

در ۱۰؛ ۱۱ و ۱۲م ماه شور و هیجانتان بهترین ویژگی شما خواهد بود. چنان شاد و شنگول خواهید بود که شاید حتی آدمی کاملا ناشناس نزدتان آمده و راز شادی تان را از شما جویا شود. در سختی و سهولت می توانید همان‌ گونه مثبت باقی بمانید، و انگیزه و دلیل روحیه گرفتن دیگران شوید.

در ۱۷ و ۱۸م ماه نسبت به همیشه لحظه هاي‌ گیج و گنگ بیشتری خواهید داشت و اگر چه بیذارید از این‌که سبک سر بنظر برسید اما نمی توانید مهار همه ی چیز را در دست بگیرید.

دوستان نزدیکتان رفتارتان را خواهند بخشید، اما شاید بخواهید قرار ملاقات ها و یا گفتگو هایتان را هم کنسل کنید. در ۲۴ و ۲۵م ماه هر چه فعال تر باشید بهتر است، چرا که از پرسه زدن ذهن تان در جاهایی که نباید جلو گیری می‌کند.در اینروزها کلید شادمانی شما حواس پرتی خواهد بود.

در ۲۸ و ۲۹م ماه بخت خوش به روی تان خواهد خندید، و همین مساله بر نگاه و امیدواری تان نسبت به زندگی تاثیر خواهد گذاشت. فکرتان پر از نور و شور خواهد بود. خوشا به حال شما!

 

فال متولدین شهریور در شهریور ماه

در ۵ و ۶م ماه تصمیم تان را گرفته و عزم خودرا جزم کرده‌اید، هیچ چیز هم نظرتان را بر نمی گرداند. کله شقی به تمام معنی خواهید بود. به هر رو، در ۷ و ۸م ماه پذیرفتن این‌که راه هاي‌ دیگری هم برای انجام کارهایتان وجوددارد برای شما راحت تر خواهد بود.

در ۱۳ و ۱۴م ماه قدرت پایداری زیادی دارید، که خیلی هم خوب است، برای پشتیبانی از یک برنامه ي خیریه و یا یکی از اعضای خانواده تان به ان نیاز خواهید داشت، کارهایی که اعلب راحت نیستند اما پاداش و نتیجه اي فوق العاده خواهند داشت.

در ۲۰ و ۲۱م ماه در خانه ماندن باعث احساس خستگی در شما می شود، اما برای آنکه بتوانید خانه رابا وجدانی آسوده ترک بگویید باید ابتدا به چند کار کوچک رسیدگی کنید. در ۲۷؛ ۲۸ و ۲۹م ماه مهارت زیادی در سوئ استفاده کردن و بازی دادن دیگران دارید، اما چه کاریست؟

چرا بدجنسی؟ ان هم وقتی میتوان به سهولت چیزی را پرسید و خواست؟ وقتی اینهمه خوشرو و خوش برخورد باشید، دیگران بی اندازه خوش حال خواهند بود از این‌که انچه راکه می خواهید بشما بدهند.

فال متولدین مهر در شهریور ماه

در ۳ روز نخست این ماه، تنها خواهید بود. مهم ان است که نسبت به وضعیت خودتان آگاه و هوشیار باشید. ممکن است در پایان هفته ي اول با غریبه اي ملاقات کنید که تاثیر بسزایی بر روی آینده ي شما داشته باشد.

در حوالی ۱۰م-۱۱م از این ماه، به تکیه گاه و مرجع دیگران تبدیل خواهید شد. از مقداری فشار مضاعف در اینروزها نهراسید چراکه برای کار راه انداختن آمده اید و نه برای دوستی.

در میانه ي ماه آماده ي نبرد هستید ودر چنین شرایطی ممکن است دشمنی بزرگ برای خود بتراشید. در اینروزها تقریباً از هر نبرد و بحثی سربلند بیرون می‌آیید. در حوالی ۲۱م و ۲۲م ماه، یکی از خانم هاي‌ فامیل و یا دوستانتان نقش مهمی پیدا می‌کند چرا که راهنمایی ها خوبی پیرامون مسائل احساسی برای شما دارند.

فال متولدین آبان در شهریور ماه

در روزهای اولین ماه جاری از آنجایی که حرف‌هاي‌ زیادی برای گفتن دارید و افراد زیادی هم برای شنیدن آن ها آماده هستند، با صدایی رسا، حرف‌هاي‌ موجود در ذهنت ان را عنوان کنید.

خوشبختانه با جسارت و شجاعتی که دارید، می توانید عده اي از لحظات مبهم رابه خوبی پشت سر بگذارید. ۵م و ۶م ماه وقت ان خواهد بود تا از دوستان با نفوذ خود بخواهید که لطفا‌هاي‌ قبلی شما را جبران کنند.

از خواستن و خواهش کردن نترسید. در ۱۱م و ۱۲م ماه، مسائل پیچیده اي رابا سربلندی برطرف خواهید کرد. شاید عده اي از آن ها خیلی دشوار باشند، اما کافیست اندکی فکر کرده تا راه حل را پیدا کنید.

با این‌که شاید دیگران از راه‌هاي‌ خلاقانه‌ي شما خوششان نیاید، ممکن است که در ۲۰م ماه برای رفع مشکلی اساسی، متوسل به این راه‌ها شوید. تا زمانی که کسی بشما نگفته است که دست نگه‌ دارید، بهمین روش ادامه داده تا از کارتان نتیجه بگیرید.

نمی توان همواره همه ی را راضی نگه داشت. اگر در روزهای ۲۷م تا ۲۹م ماه میلادی احساس خطر کردید، ریسک نکرده و از ان موقعیت فرار کنید.

فال متولدین آذر در شهریور ماه

در ۱ و ۲م ماه همه ی چیز قابل مذاکره است. برای گرفتن بهترین قیمت ها چانه می‌زنید، آماده اید که متن قراردادها را عوض کنید و کاری کنید که همه ی چیز به سود شما بینجامد.

گاهی از این‌که می تواندی بی تفاوت باشید احساس غرور می کنید، اما در ۵؛ ۶ و ۷م ماه وقتی با کسی دیدار کنید که واقعا برایتان جذاب باشد، آنگاه دیگر تظاهر به بی تفاوتی و خونسردی کار سهولت نخواهد بود.

از او خوشتان آمده است، بپذیرید! نگاه بسیار ویژه اي نسبت به جهان دارید و ۱۵ و ۱۶م ماه بهترین زمان برای ان خواهد بود. شاید آماده ي اینهمه شور و استقبال از ایده هایتان نباشید، اما به هر رو درست مثل هر ابرپهلوانی احتیاط می کنید تا در مرکز توجه دیگران قرار نگیرید.

در ۲۶ و ۲۷م ماه همان‌ گونه در پشت صحنه به کارهایتان ادامه دهید، به ویژه به این خاطر که بسیار بیش از حالت معمول احساس خجالت زدگی می کنید. در ۳۰ و ۳۱م ماه بهترین نیت ها را در سر می پرورانید، اما همه ی مثل شما نیستند. برای امور تجاری هم اعتماد ضروری است و هم توجه به جزییات.

فال متولدین دی در شهریور ماه

در بازه‌ي ۳م تا ۵م ممکن است اتفاق خارق‌العاده‌اي در زندگیتان رخ دهد و هیچ کاری جز نگاه کردن با بهت و تعجب نمی توانید انجام دهید.

در روزهای ۶م و ۷م ماه از نظم خوبی برخوردار خواهید بودو بهتر است بعد از آنکه به امور خودتان رسیدگی کردید، به کسیکه نیاز به استعدادهای شما دارد، کمک کنید. شاید ایده‌اي برای کسب و کار هم دراین میان پیدا کنید.

در بازه‌ي ۱۳م تا ۱۵م ماه علاقه دارید تا با فرهنگ‌هاي‌ جدیدی آشنا شده و انها را تجربه کنید. چه بسا به این منظور به کشوری جدید سفر کرده و یا شاید حتی صرفا بعضی الگوها و رسم‌هاي‌ جدید را وارد خانه و زندگی خود کنید.

در ۱۸م و ۱۹م ماه احساس سرزندگی خواهید کرد و تقریباً هیچ کاری نبوده که از پس انجام ان برنیایید. اتفاقات کم نظیر و خوبی در روزهای ۲۴م و ۲۵م ماه انتظار شما را می کشند. همه ی چیز را بدون آنکه قضاوتی کنید، می‌پذیرید.

فال متولدین بهمن در شهریور ماه

رستوران هاي‌ جدید دور و ور خانه، و یا حتی اپلیکشن جدید و هیجان انگیزی که همه ی از ان حرف میزنند، آیا هیچ کدام از انها را امتحان کرده‌اید؟ روز اول ماه وقت بیرون زدن و تجربه ي چیزهای تازه است.

از کارهای روزانه و معمول خود لذت می‌برید، و جای هیچ بحثی هم دراین رابطه نیست، اما با تغییراتِ هر از گاه، می توانید دستاوردهای بسیاری داشته باشید. در ۱۱ و ۱۲م ماه هم خانه اي ها، همکارها و یا همکلاسی هایتان می‌توانند مشکلاتی بزرگ برایتان ایجاد کنند، اما به قول مشهور هیچ مشکلی نیست که راحت نشود! کافی است به جزییات توجه کنید تا به راه حلی مناسب برسید.

تا چشم به هم بزنید میبینید که ماه به اتمام رسیده است، مانده اید که اینهمه زمان چطور چنین زود گذشته است، ۳۰ و ۳۱م ماه را در شگفتیِ سپری شدن زمان می گذرانید، اما فرصت خوبی هم خواهید داشت تا اگر این اواخر احساس سنگینی کرده‌اید، به سروقت کشوها و کمدهای خود رفته و از دور ریختنی ها خالی شان کنید.

البته شاید در ان میان دستتان به چیزهایی ارزشمند نیز بخورد، اما بیشتر خرت و پرت هایتان دور ریختنی خواهند بود. بهتر است ازشان دل بکنید.

 

فال متولدین اسفند در شهریور ماه

برخی‌ میگویند از آنجایی که امکان انتخاب خانواده برای کسی وجود ندارد، باعث خوش‌بختی است که میتوان دوستان خودرا انتخاب کرد و این مسئله در ۴ روز نخست از این ماه، رنگ و بوی ویژه‌اي بخود میگیرد.

اگر وادار نبودید، آیا حاضر بودید که وقت آزاد خودرا با این افراد بگذرانید؟ شاید پاسخ‌تان منفی باشد اما باید بدانید که همین حالا دوستانتان بشما نیاز دارند و شما بهتر از ان هستید که در چنین موقعیتی به انها کمک نکنید.

در ۷م و ۸م این ماه، روش‌هاي‌ جدیدی برای نظم و سامان دادن به امور خودرا پیدا خواهید کرد که ممکن است زندگیتان را متحول سازند. چه کسی فکرش را میکرد که با اندکی تغییر دراین چیز و ان چیز، چنین تغییرات محسوسی ایجاد می شد؟ در ۱۱م و ۱۲م ماه اندکی خسیس می شوید اما آیا واقعا آن قدر ندارید که بتوانید دارایی خودرا با دیگران به اشتراک بگذارید؟

اگر به اندازه‌ي تمام کلاس آدامس ندارید، پس از همان اول آدامس را از جیبتان بیرون نیاورید. در محدوده‌ي ۱۷م تا ۱۹م اخبار داغی از اتفاقی که برای یکی از دوستانتان رخ داده، دریافت می کنید.

فراموش نکنید که اگر می خواهید اولین نفری باشید که از قضیه با خبر میشود، گوشی خودرا در خانه جا نگذارید. در بازه‌ي ۲۷م تا ۲۹م برای پی بردن به حقیقت موضوعی، لازم است که سخت تلاش کنید. تعجب نکنید اگر مطلب اذيت دهنده‌اي را کشف کردید. برخی چیزها بهتر است که برای همیشه مخفی بمانند.


فال شهریور ماه + طالع بینی شهریور + طالع بینی چینی شهریور ماه

طالع بینی شهریور

متولدین فروردین:

کسی ممکن است در اول ماه از شما تقاضای اضافه کار یا کاری سخت داشته باشد که با مقاومت شما روبه‌رو خواهد شد. البته این مقاومت تا زمانی ادامه پیدا میکند که شما مطمئن شوید که ان کار واقعی بوده و برای کمک باشد. با کامل شدن قرص ماه در ۸ م ماه باعث انرژی در شما خواهد شد که می توانید.

روابط با یک نفر به سرعت التیام پیدا میکند شاید شما هردو یک چیز می خواستید اما به شکلی متفاوت بیان کرده و راهی متفاوت برای رسیدن به ان را انتخاب کرده بودید. خودرا در آرامش نگه دارید و چیزها را راحت تر بگیرید.

یکی از همکارن از روی حسادت برای شما نقشه هاي‌ بزرگی با ظاهر جذاب آماده میکند. از دوهفته گذشته عده اي از تاثیرات سیارات پرشور تر شده و مسائل اساسی با راه حلی خلاقانه و سرگرم کننده پیش می‌روند. تعجب نکنید اگر یک سری رویداد های تصادفی در نیمه دوم این ماه برای شما خوش شانسی بیشمار به همراه آورد.

متولدین اردیبهشت:
بخش عمده این ماه به دنبال شانس برای دریافت دانش و یا تعدا زیادی افراد جدید و یا گذران وقت با خانواده و دوستان هست. زندگی عاشقاه شما می تواند پر برکت تر شود البته با ورود سیاره حاکم شما یعنی ونوس در روز ۵ م ماه.

ونوس تا پایان ماه مهمان نشان شماست و باعث ایجاد نیروی عظیمی از اعتماد به نفس در شما خواهد شد و از قبال ان قادر به انجام کارهای فوق العاده اي انجام دهید.

این امر می تواند برای شما ار مجرد هستید چون کسی بسیار جذاب را سر راه خود خواهد یافت. با انجام حرکت هاي‌ کوچک میتوان راه را برای هماهنگی بسیار هموار کرد اما شما شروع به راه رفتن محتاطانه کرده‌اید.

اگر عاشق حیوانات خانگی هستید می توانید از پیوستن یکی به خانواده خود درحدود ۲۳م ماه خوشحال باشید. تمرین بیشتر باعث احساس اعتماد به نفس بیشتر در شما خواهد شد.

متولدین خرداد:

شما خودتان را پیدا میکنید و زمان بیشتری را صرف با یک خواهر یا برادر خواهید کرد. یک همسایه بیش از حد بشما نزدیک شده. خانه شما ممکن است بعنوان محل ملاقات استفاده شود و یا یک شب میزبان همه ی باشید.

طح رقابتی شما از اواسط این ماه رو به رشد است و اگر شغل شما در ارتباط با رودرویی با مردم یا فروش باشد واقعا خواهید درخشید. اگر خودتان را پیدا کردید علاقه مندی هاي‌ عاشقانه در بالاترین حد خود خواهند بود.

البته این فشار بیشتر از جابن مریخ در همسایگی نشان شماست که با عطارد و اورانوس باعث جمع دوستانه که با منافع مشترک هستند ؛ برخی فرصت هاي‌ غیر منتظره شاهد باشید. کسی بشما معرفی میشود که طالع شما در مورد او خوش بین است.

متولدین تیر:

کسیکه شما به‌ صورت روزانه با او روبه‌رو می شوید می تواند تبدیلی از به یک کندو از دانش و علم باشد. اما احتمالا چیزی بیش از این وجود خواهد داشت. و این شخص می تواند بسیار مشتاق نیز باشد.

البته ممکن است همه ی چیز به این وضوح نباشد اما دقت به نوعی اشاره یا زبان بدن نکته هاي‌ ظریفی را نشان خواهد داد. اگر شما به دنبال انجام هر خلوت شبانه هستید پس همیشه یک موضوع تحریک کننده پیدا خواهید کرد.

این می تواند چیزی باشد که بشما کمک کند تا کار خودرا با لذت خاصی انجام دهید اما نکته اصلی تحریک پذیر شدن احساس شما بوده. ده روز آخر این ماه می تواند برای انواع روابط مهم به ویژه با کسانی که با افراد بسیار نزدیک و یا درخانواده باشد.

نوعی از مراسم تند و تلخ و با ارزش. با پایان این ماه حریم خصوص شما در صلح و آرامش خواهد بود.

متولدین مرداد:

سرعت زندگی تان به گرمای شما ربط دارد. قدردانی از خود از هر چیزی باعث رضایت از خود و ترقی شما خواهد شد. حرکت صعودی اصلی این است که وضعیت مالی شما وارد یک مرحله رنسانس شود که این زمان حدود ۵م ماه است.

نکته اینجاست که این هفته اگر کسی از شما سوالی درباره عده اي از کمکهای مالی شما بپرسد یا یک موضوع وسوسه انگیز ؛ شما چه خواهید گفت؟ بهتر است قبل از هر جواب یا تصمیمی فرصت بگیرید.

مشتری در نشان شما یعنی موفقیت و رشد و دریافت یک چشم انداز افتابی. پیوند درخشان بین عطارد و اورانوس یعنی ارتباط جالب و تازه اي با دیگران و این ممکن است قبلا شاهد ان نبوده باشید.

به سرعت درباره هر شخصی قضاوت نکنید زیرا حدود ۲۳ م ماه میتوانید واقعیت را کشف کنید. دراین ماه بادها کاهش پیدا خواهند کرد و فرصتی دست میدهد جهت رسیدگی به ابزارها و چیزهای دیجیتالی

متولدین شهریور:

این ماه می تواند یک ماه بزرگ برای قدمهای محکم زندگی باشد. قادر خواهید بود ذهن خودرا درباره برخی مسائل مهم و حتی اطرافیان ؛ آماده کنید. و آماده برای رسم برنامه هاي‌ اینده خود برروی شن ها و دوباره سازی انرژی هاي‌ خود در هر موقعیتی هر چند کمی مهم تا به درخشندگی خود دست پیدا کنید.

در دومین هفته از این ماه کسی شما جذاب خواهد دید اما شما دور از او و سخت در معرض. این ممکن است به این دلیل باشد که کسیکه ان ارزش اسمی را ندارد به نوعی دور باشید و اطلاعات کمتری داشته باشد.

اگر بحث آزاد مناسب است این می تواند به اثبات عشق انجامد. اگر مدت هاست به دنبال تغییراتی در زندگی خود هستید ؛ همه ی چیز از اواسط ماه افزایش سرعت خواهد داشت. این می تواند شامل یک تماس یا پینهاد کاری جدید باشد. در آخر این ماه چیزی واقعا شما را متحیر میکند.

متولدین مهر:

این ماه چیزی مثل یک تقسیم است. از یک طرف شما خودرا در بالای انبوهی از ملاقاتها با افراد جدید و یادگیری روش ها و مهارت هاي‌ تازه و بهرهگیری از برخی برخوردهای تصادفی و از از طرف دیگر تمایل شما به فاصله با دنیای پیرامون. اگر رابطه اي ایجاد شده باعث نگرانی شما میشود و ممکن است به چیزی که میخواهید در مورد ان به دقت تفکر کنید.

با همه ی این ها در روز ۲۲ م ماه خورشید وارد علامت شما و ماه تازه در ۲۳ م ماه ودر ۳۰ م ماه ونوس پیوند با نشان شما خواهند داشت که این باعث یک تغییر کامل خواهد بود.

در واقع شما به یاد نخواهید آورد که تا به این حد در انواع رشته هاي‌ جدید نیرومند شرکت کرده باشید. بنابر این انتظار میرود که این ماه پایان بسیار هیجان انگیزی برای شما داشته باشد یعنی در زمانی که مهارتهای رهبری خودرا شاهد هستید و و دوباره انرژی ان را در خود احساس کنید. با ورود پلوتو هم پیش خواهید رفت به سوی حل برخی مسائل عاطفی بسیار عمیق.

متولدین آبان:

این ماه میتواند تا آنجا گسترده باشد که شبکه خودرا گسترش دهید. قادر خواهید بود به خوبی اینکار را انجام دهید. منافع جدید در نگاه اول بسیار خوب جلوه خواهند کرد.

دیگران میتوانند بشما اعتماد کنند ودر نقش رهبری آن ها را همراهی کنید. چشم انداز شغلی شما پیشرفت خواهد کرد اگرمهارتهای خودرا افزایش دهید. مناطق فکری که قبلا از این وارد انها نشده بودید همینک می توانید با ذهن باز از انها استقبال کنید.

راههای تازه برای سلامتی و تناسب اندام ورژیم هاي‌ خودرا توسعه دهید. با ورود عطارد به منطقه اسرار شما ؛ از کسی برای مشاوره موضوعات محرمانه خود همکاری بگیرید. مسائل مالی در اواسط ماه با انرژی تازه اي خواهند رسید.

متولدین آذر:

اگر تمایل شما برای به رسمیت شناختن استعدادهای خود و به انجام رساندن کارهای بیشتر در جامعه خود و یا پذیرش مسئولیت هاي‌ بیشتر در اطراف خود هستید ؛ ماه جاری برای شما بسیار مهم خواهد بود.

شما خواهید توانست مورد توجه عموم قرار گرفته و به ارتقاء وجه اجتماعی خود نیز دست یدا کنید. اما با حفظ تعادل بین نیازهای شخصی خود و کار درحدود روز ۸ م ماه. مهارتهای شما در حال پیش روی هستند و اگر شما بیشتر توقع دارید پس عطارد نیز بشما کمک خواهد کرد که بیشتر نفوذ کنید.

انرژی شما در روز ۱۴ م ماه با یک افزایش چشمگیر روبه‌رو خواهد شد البته این زمانی است که مریخ وارد نشان شما شده است. در پایان ماه گذشته خلق و خوی شما کمی دچار نوسان بوده اما در حال حاضر شما با اعتماد بنفس بیشتر برای رسیدن به انچه که میخواهید فکر میکنید. هر طرحی که مهم است می تواند قدرت به جلو رفتن شما را قویتر برای روبرویی با چالش هاي‌ زندگی باشد.

متولدین دی:

با نفوذ ترین سیاره شما یعنی پلوتون که به مدت ۵ ماه و نیم مهمان نشان شماست. دقت داشته باشید که حدود ۲۳م ماه حرکت رو به جلو خواهد داشت و کمی چند وجهی که کمی تاثیر بر سبک زندگی تان خواهد داشت.

این ماه بشما فرصتی برای شکستن و ماجراجویی میدهد. شاید در نگرشهای خود رها شوید. عده اي از حرکت هاي‌ خود به خودی مثل نفس کشیدن هوای تازه بشما کمک می‌کنند که از هرگونه الگوهای محدود کننده که باعث توقف شما خواهند شد ،پیشگیري کند. عده اي از تغییرات در خانه می تواند برای شما لذت بخش باشد.

متولدین بهمن:

شما پیشرو هستید حتی اگر بسیار سنتی ودر برخی موارد به شیوه قدیمی و از مد افتاده باشید. اما هر شخصی و همیشه با شما نبوده و رویکرد شما اغلب دور اندیش به زندگی بوده اما به احتمال زیاد در حال تغییر. با انرژی شگفت انگیزی که مشتری برای شما به ارمغان می آورد شما به دنبال وصل کردن کسی بخود هستید. و چگونه این شدنی است؟

با یک سری ارتباطات تنگاتنگ و چشمگیری که به احتمال زیاد دراین ماه رخ میدهد. با این همه ی شما به مقدار زیادی ارامش دست پیدا میکنید که خودرا آرامتر از همیشه در پوست خود خواهید یافت.

کسب و کار بلند مدت یا طرح پس انداز می تواند یک خبر ویژه برایتان باشد که باید به ان خيرمقدم بگویید. کسی سخاوتمندانه به سمت شما می‌آید و باید وی را ملاقات کنید که زمان ان حوالی ۱۴ م ماه است. پس کلاه خودرا سفت نگه دارید. اگر به دنبال سفر یا تعطیلات هستید بهتر است ان رابه ماه آینده موکول کنید.

متولدین اسفند:

روابط مهم ترین بخش از زندگی هر یک از ما هست و با شروع این ماه آغازی دوباره خواهند داشت. فضای واقعی از دادن و گرفتن خواهید داشت و همچنین وقت گذارانی در گذشته. این به‌صورت انفرادیست؟

خب انتظار میرود که برخی پیشرفت هاي‌ جدید ممکن است نه فقط برای یک نفر و خود شما باشد بلکه ممکن است جرقه هاي‌ انتخاب چندگانه باشد. در خارج از جعبه به وضعیت مالی شما فکر می کنم.

پس اگر همه ی چیز در تنگنا قرار گرفته مشورت با افراد مختلف ممکن است شما ایده هاي‌ خوبی که واقعا هوشمندانه است ؛ بدست آورید و با اعمال تغییرات ؛ همه ی چیز رابه سمت بهتر شدن سوق دهید.

شغل شما می تواند با خانواده شما هماهنگ شود یا زمانی به هریک اختصاص دهید که بخود واقعی تان دست پیدا کنید. با وردود مریخ به نشان شما اعتماد به نفس و موفقیت برای شما بدست خواهد آمد و هر چیزی را قادر به انجام هستید.


فال شهریور ماه + طالع بینی شهریور + طالع بینی چینی شهریور ماه

طالع بینی چینی شهریور ماه

متولدین فروردین ماه:

این ماه باوجود این‌که می دانید باید کاری انجام دهید اما احتمالا به درستی نمی دانید که ان کار دقیقا چیست.

ممکن است این ماه تمرکزتان را از دست بدهید اما زیاد هم نگران این نیستید که نتوانید ان را دوباره بدست بیاورید ؛ بجای این‌که سعی کنید رویاهایتان را معقول جلوه دهید اجازه دهید انها بشما نشان دهند که در دنیا چه کار باید بکنید.

دراین ماه مسئله این نیست که آیا اهداف جدیدتان تحقق مییابند یا نه! فقط اجازه دهید انها زندگی تان رابه روش خودشان بسازند.

متولدین اردیبهشت ماه:

با شکست عاطفی که چندی قبل داشته اید، نسبت به همه ی بدبین هستید. گاهی به شدت دچار افسردگی می شوید و سعی می کنید ان را از خود دور کنید اما خاطرات گذشته مقابل ذهن تان رژه می‌روند.

به آینده يي بهتر فکر کنید. به این‌که هر چه پیش می‌آید، بهترین است. به شخصی یا چیزی دلبسته شده اید که هر ان نگران از دست دادنش هستید. این نگرنی بی مورد را از خود دور کنید، تغذیه ي سالم و اصولی را جدی بگیرید. ضعف جسمی شما ریشه در بیماری روحی تان دارد. اوضاع از این‌که هست، بدتر نخواهد شد. در ایام نوروز، تعدادی از مجردین، یار و محبوب خودرا می یابند و لحظات خوشی را سپری خواهند کرد.

متولدین خرداد ماه:

مدتی است که احساس میکنید که زندگی بر وفق مراد نیست اما باید توجه داشته باشید که زندگی فراز و نشیب هاي‌ زیادی دارد ؛ شاید در برخی موارد اوضاع بر وفق مراد انسان نباشد اما نباید دچار سرخوردگی شوید و ان را بعنوان یک شکست تلقی کنید بلکه باید از ان بعنوان پله اي برای موفقیت بهره ببرید.

کارهای سودآوری بشما پیشنهاد خواهد شد که با خودباوری و تلاش ؛ به موقعیت هاي‌ بهتری دست میابید.

متولدین تیر ماه:

مدتی است که احساس میکنید که زندگی بر وفق مراد نیست اما باید توجه داشته باشید که زندگی فراز و نشیب هاي‌ زیادی دارد ؛ شاید در برخی موارد اوضاع بر وفق مراد انسان نباشد اما نباید دچار سرخوردگی شوید و ان را بعنوان یک شکست تلقی کنید بلکه باید از ان بعنوان پله اي برای موفقیت بهره ببرید.

کارهای سودآوری بشما پیشنهاد خواهد شد که با خودباوری و تلاش ؛ به موقعیت هاي‌ بهتری دست میابید.

متولدین مرداد ماه:

تخیلات را کنار بگذارید و با واقعیات رو‌به‌رو شوید. سعی کنید کارهایی راکه به شکست منتهی شده را بررسی کنید و علل شکست انها را بیابید و اگر قصد تکرار دوباره انها را دارید سعی کنید اشتباهات گذشته را دوباره تکرار نکنید. به احساسات خود توجه کنید. کسی در حال تحریک احساسات عاطفی شما است. این تحریک می‌‌تواند ایجاد‌کننده روابطی باشد که شاید تا به حال به ان فکر هم نمی‌‌کردید ولی در هرحال برای‌تان خوش‌آیند خواهد بود.

در محیط کار، حسن مسئولیت‌پذیری شما باعث می‌‌شود که از طرف مدیران، مسئولیت‌هاي‌ دیگری بشما داده شود، آن ها را رد نکنید. تصمیم دارید چند روزی به سفر بروید. اینکار را انجام دهید. زیرا دراین سفر خبر های خوشی بشما خواهد رسید و شاید در تصمیمی که داشتید تغییر ایجاد کند. 

متولدین شهریورماه:

چرا شما این قدر خودتان را دستکم میگیرید. در حالیکه اکثریت کسانی که به هر نحوی از انحاء با شما در ارتباط هستند شما را یک فرد «مدیر» و «ارجمند» و «مقتدر» میداند چرا شما خودتان، خودتان را «خوار» و بی دست و پا خیال می کنید. متولدین شهریورماه به طور کلی افرادی اسیر و وابسته احساسات و عواطف هستند. خصلت و خوی مادرانه در خانم هاي‌ متولد شهریورماه بمراتب بیشتر از سایر خانم هاست که البته این احساسات مادرانه زیاد هم به نفع فرزندان ان ها نیست.

خوشحال باشید که به زودی چشمتان به دیدار سفر کرده غزیزی روشن خواهد شد. برای خودتان مشغله و دردسر بی «مزد» زیاد درست کرده‌اید در صورتی که باید عرضه به نسبت تقاضا و تقاضا هم به نسبت عرضه باشد. در بین افراد خانواده یک نفر باعث «نگرانی» شما و یک نفر باعث «دلگرمی» شماست و هردو هم عزیز شما هستند

متولدین مهرماه:

این ماه میتواند تا آنجا گسترده باشد که شبکه خودرا گسترش دهید. قادر خواهید بود به خوبی اینکار را انجام دهید. منافع جدید در نگاه اول بسیار خوب جلوه خواهند کرد. دیگران می‌توانند بشما اعتماد کنند ودر نقش رهبری انها را همراهی کنید.

چشم انداز شغلی شما پیشرفت خواهد کرد اگرمهارتهای خودرا افزایش دهید. مناطق فکری که قبلا از این وارد انها نشده بودید همینک می توانید با ذهن باز از انها استقبال کنید.

راههای تازه برای سلامتی و تناسب اندام ورژیم هاي‌ خودرا توسعه دهید. با ورود عطارد به منطقه اسرار شما ؛ از کسی برای مشاوره موضوعات محرمانه خود همکاری بگیرید. مسائل مالی در اواسط ماه با انرژی تازه اي خواهند رسید.

متولدین آبان ماه:

دراین ماه شرایطی پیش روری شماست که باید هر چه زودتر نسبت به ان اظهار نظر کنید ؛‌تردید و دودلی موجب به تعویق افتادن کارتان خواهد شد و این اصلاً به نفع شما نیست.

میزبان دوست عزیزی خواهید بود که میتوانید با او درد دل کنید و با طرح مشکلات پیش رویتان از او کمک فکری بخواهید ؛ متأسفانه مدتی است نسبت به گذر عمر بی توجه شده اید ؛ باید به این نکته توجه داشته باشید که امکان از گشت زمان نیست و باید از این اوقات حداکثر استفاده را ببرید.

متولدین آذر ماه:

این ماه را باید جشن بگیرید زیرا زمان موفقیت شما بسیار نزدیک شده است و شاید هم بتوان گفت که هم اکنون غرق در مقدمات ان موفقیت هستید.

در ماه قبل کمی اندوهگین بوده اید و دل‌تان گرفته بود ؛ پیشامدهایی برایتان ایجاد شده بود که احساس غمی سنگین داشتید اما بشما مژده داده می شود که در ماه جدید زمان غم شما گذشته است، به شرط آنکه به دامان دین، اخلاق و عرفان روی آورید.

باید از کوته نظری و سطحی بینی چشم بپوشید و بیشتر از گذشته به حقایق توجه کنید ؛ بهتر است زیاد اهل تظاهر نباشید ؛ بگذارید اطرافیان شما حقایق را ببینند با این اوصاف شما را بیشتر دوست خواهند داشت و موفق تر از گذشته خواهید بود.

متولدین دی ماه:

شما پیشرو هستید حتی اگر بسیار سنتی ودر برخی موارد به شیوه قدیمی و از مد افتاده باشید. اما هر شخصی و همیشه با شما نبوده و رویکرد شما اغلب دور اندیش به زندگی بوده اما به احتمال زیاد در حال تغییر.

با انرژی شگفت انگیزی که مشتری برای شما به ارمغان می آورد شما به دنبال وصل کردن کسی بخود هستید. و چگونه این شدنی است؟ با یک سری ارتباطات تنگاتنگ و چشمگیری که به احتمال زیاد دراین ماه رخ می‌دهد.

با این همه ی شما به مقدار زیادی ارامش دست پیدا میکنید که خودرا آرامتر از همیشه در پوست خود خواهید یافت. کسب و کار بلند مدت یا طرح پس انداز می تواند یک خبر ویژه برایتان باشد که باید به ان خيرمقدم بگویید.

کسی سخاوتمندانه به سمت شما می‌آید و باید وی را ملاقات کنید که زمان ان حوالی ۱۴ م ماه است. پس کلاه خودرا سفت نگه دارید. اگر به دنبال سفر یا تعطیلات هستید بهتر است ان رابه ماه آینده موکول کنید.

متولدین بهمن ماه:

دراین ماه سیاره حاکم شما تحت استرس و فشار است ؛ از این‌که شما کارهای بسیاری برای انجام دادن دارید‌ و این میتواند مانع لذت بردن شما از زندگی شود چرا که شما باید انرژی لازم را برای رویارویی با کارهای بیشماری که دراین ماه خواهید داشت بدست آورید.

گرچه ممکن است اهداف شما در مسیر شما و درست جلوی رویتان قرار داشته باشند، ‌اما بنظر نمی آید که رسیدن به انها کار سهولت باشد.

اگر احساسات ناگفته شما روی هم انباشته شده میتواند موقعیت و حالت خوشی را در شما تبدیل به نارضایتی و نگرانی کند ؛ وقت را هدر ندهید و برای حل کردن مشکلی که خودتان مسبب گره خورده شدنش بودید اقدام کنید!

متولدین ماه اسفند:

مطلبی فکر شما رابه خود مشغول کرده و درباره ان صحبت می کنید. اگر می خواهید که همه ی موارد، به خوبی پیش برود ودر انتهای کار، احساس شرمندگی نکنید، آرامش خودرا حفظ کنید و امیدوار باشید.

ممکن است در بین افراد خانواده، کشمکش هایي به وجود آید. این ارتباطی بشما ندارد ولی شما خواه ناخواه به این مسئله کشیده خواهید. پس با تدبیر عمل کنید و حساسیت بیش از حد نداشته باشید.

اگر در قول و قرارهایی که با شریک عاطفی تان گذاشته بودید، مشکلاتی ایجاد شده است، روحیه خودتان را از دست ندهید. هنوز هم فرصت دارید که جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیرید…

فال شهریور ماه + طالع بینی شهریور + طالع بینی چینی شهریور ماه

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت