فال عطسه در ایام هفته

فال عطسه در ایام هفته
فال عطسه در ایام هفته

 

 
بهترین فال و طالع بینی عطسه را در تالاب بخوانید.

 

تالاب

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

20-19

21-20

22-21

23-22

24-23

 

 
 

تالاب

شنبه

۱شنبه

7-6

روز خوب میگذرد

کمی صبر کن

8-7

مواظب کارهایت باش

امروز خوشحالی

9-8

مطمئن باش دوستت دارد

دیدار

10-9

خوشحالی

می خواهد تو را ببیند

11-10

نامه دریافت میکنی

باتوصحبت میکند

12-11

دعوا میکنی

دوستت دارد

13-12

دیدار

مواظب خودت باش

14-13

دیدار با کسی

به گذشته فکر کن

15-14

یک اتفاق بد

زیبا به نظر می رسد

16-15

مهربانی می بینی

عجله در دوستی داری

17-16

یک روزخوب و عالی

در کارهایت کمی ناراحتی

18-17

به تو قکر میکند

در کارهایت به تو کمک می کند

19-18

برای او ارزشمندی

صبور باش

20-19

کمکش کن

منتظر باش

21-20

دیدار غیر منتظره

خیانت می کنی

22-21

درباره تو صحبت میکند

صحبت در مورد توست

23-22

درباره تو صحبت کرده

به رفتارت اهمیت می دهد

24-23

در خواب تو را می بیند

خواب خوشی می بینی

تالاب

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

20-19

21-20

22-21

23-22

24-23

۲شنبه

۳شنبه

روز بدی داری

یک خیال

همان می آید

مواظب دوستانت باش

زدست۱ نفر ناراحت می شوی

دررویایی هستی ولی نمیدانی

به تو فکرمیکند

خوابهایت به حقیقت می پیوندد

دیداربا کسی که دوستش داری

با او رابطه برقرار میکنی

به تو می اندیشد

از خوابی وحشت داری

به آرزویت میرسی

غمگینی

به آرزوهایت میرسی

بیش از حد کنجکاوی

طرفداری از تو

فامیل میشوید

یک سختی در راه داری

به زیبائیت نناز

دوستت دارد

به فکر آرزوهای گذشته ات باش

صحبت در مورد توست

دیدار با کسی که دوستش داری

ازدواج

نامه ای دریافت میکنی

تهدید

منتظری

کسی که سالها اورا ندیده ای

به فکر فردا باش

یک شب ترسناک

مضطربی

یک اتفاق خوب

کسی راجع به تو حرف می زند

خوابهای خوش

به فکرت می رسد

تالاب

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

20-19

21-20

22-21

23-22

24-23

۴شنبه

۵شنبه

خواب تو را می بیند

نامه دریافت میکنی

درموردت کنجکاوی میکند

دیدارغیر منتظره

مغرورنباش

جوابش رابده

اتفاقی برایت می افتد

صحبت مهمی میشود

هرگز فراموشت نمیکند

دوست دارد تو را ببیند

به تو فکر میکند

دیدار

هوشیار باش

خبر خوش

به تو احترام میگذارد

دلت پیش اوست

به حرف مردم اعتماد دارد

دوستت دارد

از تو خوشش می آید

اذیتش نکن

درست فکر کن

بعدازظهر خوشی داری

یک خبر جدید

مواظب اوقات باش

دوست عزیزت می آید

تو را دوست دارد و نمیدانی

در تکاپویی

هیچ اتفاقی نمی افتد

بعدازظهر خوشی داری

به کارهایش فکر کن

صحبت درباره توست

خیانت کار نباش

منتظر کسی هستی

دیدار

ازدواج

خوش بختی

تالاب

7-6

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

20-19

21-20

22-21

23-22

24-23

جمعه

کمی صبر کن

فامیل میشوید

زیبایی امامغرور

به مسافرت میروی

با او رابطه برقرار میکنی

اولین عشقش هستی

صحبت درباره توست

به میهمانی میروی

عاشق او میشوی

او را میبینی

مطمئن باش اولین عشقشی

خیانت کار نباش

ازدواج

درد دل می کنی مراقب باش

در رنج و سختی قرار می گیرد

کمی درباره خودت فکر کن

به حرف مردم اهمیت نده

مواظب خودت باش

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت