فال ورق دوره ای | طریقه گرفتن فال ورق

فال ورق دوره ای | طریقه گرفتن فال ورق

فال ورق دوره ای

روش گرفتن فال ورق و آشنایی با ورق ها در فال ورق بسیار مهم است.

 

مجله تفریحی تالاب : فال ورق گونه‌اي فالگیری اسـت کـه، در ان از ورق‌هاي‌ بازی استفاده میکنند. پیشینه فال ورق بـه مصر باستان میرسد و با باورهای کهن نسبت بـه ایزد مصری دبیران یعنی ثوث ارتباط دارد.

 

در اروپا اینکار از سده ۱۴ میلادی رواج یافت. یک دسته ورق استاندارد امروزی کـه در غرب بـه نام ورق انگلیسی-آمریکایی شناخته شده «یعنی دسته ورق ۵۴ تایی شامل چهار دل، خشت، گشنیز و پیک» می تواند برای گرفتن فال ورق به کار رود.

 

این فال نشان دهنده 17 اتفاق دریک دوره زمانی اسـت کـه زمانش را خودتان انتخاب می کنید مثلا یک ماه ِ اما این مدت زمان نباید بیشتر از 3 ماه و کمتر از 1 ماه باشد ؛ سپس نیت می کنید کـه اتفاقاتی کـه دراین مدت میوفتد چیست؟

 

دراین نوع فال وقایع برای یک دوره مشخص پیشبینی می شوند، از این‌رو بـه ان فال ورق دوره‌اي گفته میشود. فال ورق دوره اي میتواند ۱۷ اتفاق دریک دوره زمانی  را پیشبینی کند. این دوره زمانی را شـما مشخص میکنید و میتواند از حداقل یک ماه تا حداکثر ۳ ماه باشد.

 

فال ورق دوره ای | طریقه گرفتن فال ورق

 

پیشگویی دوره ای با فال ورق

 

طریقه گرفتن “فال ورق” دوره ای :

بعد از مشخص کردن دوره زمانی، باید برای این دوره نیت کنید.

 

حالا کارت‌ها را از پشت بـه گونه‌اي کـه شکل و اعداد‌شان مشخص نباشد، بر بزنید.

 

۱۳ کارت از روی این کارت‌ها بردارید و زیر کارت‌هایتان بگذارید.

 

چهاردهمین کارت را بـه رو برگردانید و روی زمین بگذارید. دقت کنید کـه ان را از کدام سمت برمی‌گردانید؟ راست، چپ،بالا یا پایین؟ چون باید بقیه کارت‌هایي کـه رو می کنید را هم بـه همین شکل برگردانید.

 

همین مراحل را باز تکرار کنید. کارت‌ها را ۱۳ تا ۱۳ تا بشمارید و کارت چهاردهم را رو کنید و روی زمین بگذارید. تا جایی کـه روی زمین ۱۷ کارت داشته باشید. 

 

اکنون تنها با همین 17 تا کارت کار داریم ؛ از روی منبع پائین جواب تان را ببینید ؛ امیدوارم همه ی اتفاقات زندگی تان شیرین باشد.

 

معانی کارت های ورق : سری دل 

فال ورق دوره ای | طریقه گرفتن فال ورق

معانی کارت هاي‌ ورق : سری پیک

 

فال ورق دوره ای | طریقه گرفتن فال ورق

معانی کارت های ورق : سری گشنیز

فال ورق دوره ای | طریقه گرفتن فال ورق

معانی کارت های ورق : سری خشت

فال ورق دوره ای | طریقه گرفتن فال ورق

جدیدترین مطالب سایت