بروزرسانی : 12 خرداد 1402

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

اعتدال بهاری سال جدید نجومی را نشان میدهد و زمان مناسبی برای شروع کاری جدید اسـت. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب لیستی از شخصیت هاي‌ متولدین هرماه را منتشر کرده ایم.

در فصل بهار متولدین هر ماه چگونه اند؟

نخستین روز بهار نزدیک اسـت، ودر حالی کـه مطمئناً میتوانید با جوک‌هاي‌ بهاری و نقل قول‌هاي‌ بهاری روحیه خودرا بـه دست آورید، ما چیزی کمی وحی‌کننده‌تر در ذهن داریم:

طالع بینی شـما. 20 مارس 2023؛ اعتدال بهاری، نخستین روز نجومی بهار، و زمان تجدید، تولد دوباره و تغییرات گسترده برای همه ی اسـت.

نقطه میانی بین انقلاب زمستانی «کوتاه‌ترین روز سال» و انقلاب تابستانی «طولانی‌ترین روز» زمانی آغاز می شود کـه برای نخستین بار دریک سال، خورشید بـه سمت فروردین حرکت میکند، نشانه‌اي کـه اساساً برای تجارت بسته شده اسـت.

انها طالع بینی را یک سیستم باستانی زمان سنجی پیشگویی میدانند و خاطرنشان می کنند کـه وقتی یک سیاره علامتی را برای دیگری ترک می کند، همان طور کـه خورشید هر سال از 12 علامت زودیاک عبور می کند، نشان دهنده تغییری اسـت کـه احساس می شود همه ی جا حاضر و پر از فشار اسـت.

 “سال جدید واقعی همیشه در بهار اسـت، در درجه اول بـه این دلیل کـه در ان زمان همه ی چیز دوباره شروع بـه رشد می کند.” ما از یک دوره تاریکی بیرون می‌آییم.

بـه ویژه در غرب، زمان رشد و برداشت اسـت. اعتدال بسته بـه نمودار تولد شـما کـه موقعیت سیارات در آسمان را در زمان تولد شـما نشان میدهد، برای همه ی بـه روش هاي‌ مختلف ظاهر می شود.

این روی علامت خورشید شـما تأثیر میگذارد «چیزی کـه مردم وقتی می پرسند “نشان شـما چیست؟” بـه ان اشاره می کنند» و عنصر زودیاک شـما نیز می تواند وارد عمل شود. 

بیشتر بخوانید: چگونه با توجه به علامت ماه تولد خود شادتر باشیم؟

فروردین: حرکت خود را آهسته کنید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

فروردین بـه تلف وقت مشهور نیست – افراد متولد شده دراین علامت انرژی سریع و آتشین دارند «از این رو رنگ قدرت زودیاک قرمز». اما اعتدال بهاری لحظه اي را برای کاهش سرعت نشان می‌دهد. اگر فروردینی هستید در حال ظهور هستید، وقت خودرا صرف کنید – حتی زمانی کـه انگیزه شـما ممکن اسـت بـه سمت جلو باشد – زیرا فرصت هاي‌ جدید فراوان اسـت. 

ماه روابط تجاری و شخصی را برای فروردین برجسته میکند، همچنین ارتباطات اجتماعی بزرگ تر و منابع شخصی را برجسته میکند، بنابر این فرصتی برای ایجاد ارتباط با کسی وجوددارد کـه بعدا می تواند مفید باشد.

توجه کن بـه:

روابط

شبکه هاي‌ اجتماعی

منابع شخصی

نکته حرفه اي: هنگام سرمایه گذاری مراقب باشید، بـه خصوص اگر وقت ان رسیده اسـت کـه روی افراد دیگر سرمایه گذاری کنید.

اردیبهشت: استراحت کنید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

مانند خورشید، سیارات از علائم زودیاک عبور می کنند. گذر اورانوس کمی طولانی تر اسـت – از سال 2018 کـه در اردیبهشت بوده اسـت، جایی کـه اخترشناسان ان را “جنبه مربع” با زحل تشکیل میدهد. این جنبه سیاره اي خشن و پرتنش درنظر گرفته می شود، بنابر این طلوع اردیبهشت فشار را احساس می کنند. اما اعتدال بهاری می تواند ترمیم کننده باشد.

برای اردیبهشت، این یک دوره استراحت اسـت. متولدین این علامت از اسانی و شادی قدردانی می کنند، بنابر این از اعتدال بهاری بـه عنوان زمانی برای مراقبت از خود، آرامش و تمرکز بر کاری کـه می خواهید انجام دهید استفاده کنید. زندگی شدید بوده اسـت، بنابر این خوب اسـت کـه یک نفس بکشید. در واقع، واقعاً در زمان خرابی افراط کنید.

توجه کن بـه:

سلامتی

کار کنید

هویت

نکته حرفه اي: زمان استراحت و تغییر اوضاع فرا رسیده اسـت!

خرداد: به دنبال شادی باشید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

در رابطه با برخاستن خرداد، اینبار «احساس انرژی دیوانه‌وار خواهد شد». عطارد بر خرداد فرمانروایی می کند و با مشتری ارتباط برقرار می کند کـه بـه یک مهمانی واقعاً پر سر و صدا تشبیه شده اسـت. شـما این احساس را میدانید: «اما دریک مقطع زمانی، میخواهید بـه خانه بروید.» این برای شـما چه معنایی دارد – اگر متوجه تمایل بـه دانش در موضوعی کاملاً جدید شدید، مانند یادگیری زبان «کـه یکی از بهترین سرگرمی‌هاي‌ یک خردادی اسـت» تعجب نکنید.

توجه کن بـه:

دانش بالاتر

میراث ها

خلاقیت و شادی

نکته حرفه اي: خارج از محدوده عادی خود سرمایه گذاری کنید – تا زمانی کـه در جهت شادی باشد.

تیر: در خانه بمانید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

تیر ها عاشق یک خانه گرم و دنج هستند. اعتدال بهاری احساس فشار را برای این علامت بـه ارمغان می‌آورد، بنابر این زمان ان اسـت کـه بـه انچه بیش از همه ی برایتان ارزش قائل هستید احترام بگذارید. در طول اعتدال بهاری، تیرها و افزایش‌هاي‌ تیر «ممکن اسـت با ضرر و زیان‌هایي سر و کار داشته باشند کـه ممکن اسـت کنترلی بر آن ها نداشته باشند».

این خبر خوب اسـت: “با وفادار ماندن بـه خود، آرامش زیادی پیدا می شود.” بنابر این با یک نوشیدنی گرم و کتابی کـه با علامت زودیاک شـما صحبت می کند، بخوابید.

توجه کن بـه:

زندگی خانگی

منابع مشترک

حقیقت درونی

نکته حرفه اي: بـه خانه خود نستل بزنید و پایه هاي‌ خودرا تقویت کنید.

مرداد: به بیرون بروید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

مرداد بـه عنوان یک نشانه آتش، دوست دارد دیده شود. بنابر این جای تعجب نیست کـه متولدین این علامت در اوایل بهار در عنصر خود هستند. با روشن شدن آب و هوا، محله‌هاي‌ محلی دوباره زنده می شوند و بـه مردادها فرصت‌هاي‌ زیادی می دهند تا از وسایل خود استفاده کنند. «میخواهیم چیزی بزرگتر از ان‌ها ایجاد کنیم کـه بر افراد زیادی تأثیر بگذارد». مردادها در جامعه شادی خواهند یافت – بالاخره رهبری قدرت شغلی آنهاست – اما برای رسیدن بـه ان باید نظم و انضباط را تمرین کنند.

توجه کن بـه:

محله هاي‌ محلی

خواهر و برادر و جامعه

روابط

نکته حرفه اي: بـه بازار کشاورزان یا یک رویداد محلی در فضای باز بروید. و اگر وجود ندارد، ان را سازماندهی کنید.

شهریور: بر مراقبت از خود تمرکز کنید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

“بـه این‌که از چه کسی مراقبت می کنید توجه کنید.” ممکن اسـت سگ شـما، حیوان خانگی دیگری یا حتی خودتان باشد. شهریور ها منابع مورد نیاز خودرا در زمانی کـه برای تغییر روال روزانه احساس فشار می کنند، در اختیار خواهند داشت. همانگونه کـه بـه سمت اعتدال بهاری میروید، توجه داشته باشید کـه سیاره نپتون در اسفند ها قرار دارد.

این همان چیزی اسـت کـه اخترشناسان مخالفت با خورشید یا نشانه طلوع شـما می‌نامند و می تواند نشان دهنده فشار یا نیاز بـه تعادل باشد. سیاره نپتون ممکن اسـت چیزهایی را کـه مردم می‌گویند باد کند. سعی کنید دراین زمان حرف هاي‌ دیگران را خیلی جدی نگیرید.

توجه کن بـه:

مراقبت

کار کنید

سلامتی

نکته حرفه اي: زمان فعالیت هاي‌ زمینی اسـت، مانند مراقبت از یک گیاه آپارتمانی بدون سر و صدا. سازماندهی کنید. حد و مرزها را تعیین کنید. روی مراقبت از خود تمرکز کنید.

بیشتر بخوانید: بهترین سرگرمی بر اساس علامت ماه تولد شما

مهر: جدی بگیرید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

«برآمدن مهر دراین زمان روشن می شوند. مهر یک علامت فوق اجتماعی اسـت کـه توسط زهره اداره می شود، بنابر این افرادی کـه در زیر ان بـه دنیا می‌آیند، «دوست دارند چای را از همه ی چیز بخورند». اما مراقب باشید کـه نریزید!

اعتدال بهاری زمانی اسـت کـه باید در مورد انچه میگویید، بـه ویژه در مورد مسائل مربوط بـه کار، مراقب باشید. این نباید دشوار باشد – هر چه باشد مهر مؤدب‌ترین علامت اسـت. سیاره‌هاي‌ زهره و مریخ هفته‌هاست کـه در نزدیکی یک دیگر حرکت می کنند و اقدامی پویا ایجاد میکنند. با این حال، همان طور کـه مسیر زهره از مریخ جلوتر میرود، احساس می کنید کـه باید تمرکز کنید و آرام بگیرید.

توجه کن بـه:

احساسات

ارتباط

کار کنید

نکته حرفه اي: سرگرم کننده بود، اما این زمان عالی برای جدی شدن دوباره اسـت.

آبان: بار خود را سبک کنید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

برای آبان طلوع، این زمان شدید اسـت. آبان ها بی باک هستند، مگر زمانی کـه بـه افراد دیگر مربوط می شود. اعتدال بهاری پیامی را بـه ارمغان می آورد کـه می توانند رها کنند. من هرگز آبانی را ندیده‌ام کـه نسبت بـه چیزی یا کسی محتاط نباشد، اما توجه نکردن بـه این احتیاط مهم اسـت. مطمئناً؛ در شرایط خاص باید محتاط باشید، اما میتوانید بیش از حد مراقب باشید. یک نکته را باید درنظر داشته باشید: ممکن اسـت اثرات اعتدال رابا اقدامات اضافی در محل کار یا در مکان هایي کـه بیشتر دیده میشوید، احساس کنید.

توجه کن بـه:

کار کنید

روابط

صفحه اصلی

نکته حرفه اي: زمان تمیز کردن و پاک سازی احساساتی اسـت کـه دیگر نیازی بـه حمل ان ندارید.

آذر: مسیرهای جدیدی را انتخاب کنید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

بـه عنوان یک علامت آتش، آذر در اعتدال بهاری ان را زنده می کند. «زمان ان اسـت کـه نه تنها جرقه‌ها را روشن کنیم و جرقه را حفظ کنیم، بلکه زمان ان فرا رسیده اسـت کـه آتش‌بازی‌هایي را آغاز کنیم کـه امیدواریم آتش‌سوزی در جنگل‌ها ایجاد نشود». بـه عبارت دیگر، بزرگ شوید و اجازه دهید بدرخشید، اما بی پروا نباشید. این یک تغییر بی نظم اسـت، بنابر این در بین هیجان بـه دنبال وضوح و اسانی باشید.

توجه کن بـه:

  • روال روزانه
  • اجتماعی شدن
  • پایه ها

نکته حرفه‌اي: برای تغییرات سالم در برنامه‌هاي‌ روزمره خود «مانند انتخاب تمرینی کـه با نشانه‌هایتان مطابقت دارد» فشار بیاورید ودر رفت و آمد با دوستان آرامش پیدا کنید.

دی: به پشت خود دست بزنید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

اگر دی در حال افزایش هستید، ممکن اسـت چند سال گذشته رابا احساس فشار سپری کرده باشید. اعتدال می تواند زمانی را برای شناخت بالفعل مشکلات چند سال گذشته مشخص کند و این بینش‌ها می توانند بـه شیوه‌هاي‌ شگفت‌انگیزی نمایان شوند. شـما تمرکز خودرا روی مسائل مربوط بـه ارزش‌ها و امور مالی خواهید یافت. خوشبختانه، دی پولسازان فوق العاده مسئول زودیاک هستند.

توجه کن بـه:

میراث ها

جوامع محلی

امور مالی

نکته حرفه اي: ممکن اسـت اوضاع ناهموار بوده باشد، اما اکنون زمان ان رسیده کـه بـه نور انتهای تونل توجه کنید.

بهمن: یک سرگرمی جدید پیدا کنید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

اگر تحت این علامت زودیاک بـه دنیا آمده اید، دوست دارید نظارت خودرا در دست داشته باشید، بـه خصوص در مورد شهرت شـما. اعتدال زمان تغییر اسـت و این بـه معنای آشفتگی اضافی برای نشانه ثابتی مانند بهمن اسـت کـه ثبات را ترجیح می‌دهد. 

بهمن ها ممکن اسـت “احساس بی حوصلگی از نگه داری مجموعه اطلاعات و چیزهای عجیب‌وغریب و کنجکاوی خود شوند.” دراین صورت، اکنون زمان مناسبی برای انتخاب یک سرگرمی جدید پیرامون یک علاقه جدید و انجام ان با دوستان جدید اسـت.

توجه کن بـه:

کارهای روزمره

منافع

ارزش هاي‌

نکته حرفه اي: نیاز بـه ثبات را کنار بگذارید و تغییرات جدید را در آغوش بگیرید.

اسفندها: خونسردی خود را حفظ کنید

معنی اعتدال بهاری برای علامت تولد شما چیست؟

ماموریت شـما: مراقب باشید و هیدراته بمانید، بـه خصوص اگر قصد دارید شب قبل از اعتدال بیرون بروید و مهمانی کنید. مشتری “سلطان هرج و مرج” اسـت، نپتون “استاد هرج و مرج” اسـت، عطارد نشان دهنده حقه ها و حیله هاي‌ دستی اسـت و همه ی ان سیارات در چگونگی عملکرد اسفند ها در اعتدال نقش دارند. نیازی بـه گفتن نیست، باید در مورد مصرف، چه الکل یا اطلاعات، مراقب باشید.

توجه کن بـه:

امور مالی

حساسیت ها

جزئیات

نکته حرفه اي: اسفند ها دراین زمان بسیار حساس هستند، بنابر این سرعت خودرا کم کنید ودر مورد جزئیات احتیاط کنید.

بیشتر بخوانید: بامزه ترین افراد متولد چه ماهی هستند؟

در پایان

تأثیرات در 20 مارس قوی ترین هستند، اما بـه دنبال انگیزه‌اي برای تغییر در روزهای قبل و بعد نیز باشید. در مورد روش هایي کـه این تغییر عظیم بر روی علامت خورشید و علامت طلوع شـما تأثیر میگذارد، بخوانید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت