به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

درود و درود  بـه همراهان عزیز و همیشگی  مجله تفریحی تالاب !

در اینبخش ما برای شـما همراهان عزیز چکیده اي ازجدید ترین و هوشمندانه ترینمعما تصویریرا گرد هم آورده ایم.

معماهای تصویری میتواند شـما و دوستانتان را بـه چالش بکشد. برای استفاده از این چالش ها این صفحه رابا دوستانتان بـه اشتراک گذاشته و یا نمونه عکس را در گروه خود ارسال کنید و از پاسخ هاي‌ انتهای همین صفحه استفاده کنید .

 

معماهای تصویری هوشمندانه و سخت با پاسخ

1. تفاوت این سه تصویر در چیست ؟

 

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

 

2. تفاوت عکس چیست ؟

 

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

 

3. اشتباه در تصویر را پیدا کنید؟

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

4. عکس چه اشکالی دارد؟

 

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

5. کدام همیلتون متفاوت اسـت؟

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

6. دو اشتباه عکس را پیدا کنید؟

 

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

 

7. کدام برگر متفاوت اسـت؟

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

8. میز آشپزخانه چه مشکلی دارد؟

 

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

 

9. معمای تصویری را حل کنید !

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

 

10. چه چیزی در تصویر درست نیست؟

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

 

11. آیا می‌توانید نقص را در تصویر زیر پیدا کنید؟

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

 

12. کدام معلم مرده است؟

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

 

13. پیدا کنید عکس چه مشکلی دارد؟

 

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

14. نکته معمای پیتزا زیر چه اشکالی دارد؟

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

 

پاسخ معماهای تصویری

1.مکانیک B با ساعت روشن.

2.تصویر پایین بزرگ‌تر اسـت .

3.هیچ جاده اي بـه سمت راست نیست .

 

4.غروب خورشید دراین ساعت غیرممکن اسـت.

5.دومی چون هیچ نقطه سفیدی روی پیشانی خود ندارد.

6.اتوبوس آینه بغل و برف پاک کن ندارد.

7.اولی چون دانه هاي‌ کنجد کمتری دارد.

8.حداقل و حداکثر در کتری برقی هستند.

9.حلقه الماس / لوزی – دایره ؛ بیشتر برای سرگردانی شـما اسـت .

10.لولاهای در در طرف مقابل قراردارند.

11.ساعت بـه جای شماره 8 حرف B را دارد.

12.دختری با پیراهن قرمز .

13.زن گردنبند ندارد.

 

14.بچه ها 4 تکه پیتزا در دست دارند اما فقط سه تکه از جعبه پیتزا کم اسـت.

 

 

قسمت دوم معماهای غیر تصویری

معمای اول:
فردی بر روی نردبان 25 متری ایستاده بودو پایش از نردبان لغزید و روی زمین افتاد اما آسیبی ندید. چگونه ممکن اسـت؟

 

معمای دوم:
قاتل محکوم بـه مرگ برای فرار باید از یکی از این سه اتاق عبور کند. در اتاق اول آتش سوزی رخ داده و آتش شعله میکشد، در اتاق دوم قاتلی با تفنگ پر وجوددارد ودر اتاق سوم شیری وجوددارد کـه بـه مدت چند سال چیزی نخورده، او میتواند از کدام اتاق عبور کند؟

 

معمای سوم:
شـما دو سطل آب دارید کـه دمای آب در یکی از سطل ها 25 درجه سانتیگراد ودر سطل دیگر 25 درجه فارن هایت اسـت. شـما از همان ارتفاع بـه داخل هر سطل یک سکه را می‌اندزید و سکه ها در همان زمان بـه آب می‌خورند.کدام یک از سکه ها ابتدا بـه پایین می‌رسند؟

 

معمای چهارم:
دریک اتاق ده نفر وجود دارند کـه هر شخصی میتواند کل اتاق و همه ی افراد را مشاهده کند. شـما چگونه در اتاق سیبی را قرار میدهید کـه همه ی افراد بـه جز یک نفر بتوانند ان را ببینند؟

 

معمای پنجم:
استادان برای تهیه اشیا یادگاری یک قایق را در بطری جای می‌دهند. شـما می‌توانید برای قرار دادن یک خیار در بطری راهی بیابید کـه نه خیار را ببرید و نه بطری را بشکنید؟

 

معمای ششم:
دو ماشین بـه رنگ هاي‌ آبی و قرمز وجوددارد کـه ماشین آبی با سرعت 60 مایل در ساعت و ماشین قرمز 40 مایل در ساعت حرکت می‌کند. زمان شروع حرکت هر دوی ان ها یکی اسـت اما این دو ماشین دریک نقطه از یک دیگر عبور می‌کنند. چگونه ممکن اسـت؟

 

معمای هفتم:
کجاست کـه شهر هایش بدون ساختمان ؛ جنگل هایش بدون درخت و رودخانه هایش بدون آب هستند؟

 

معمای هشتم:
حلقه یک دختر در زمان صبحانه خوردن داخل فنجان پر از قهوه افتاد اما خشک ماند. چگونه این امر ممکن اسـت؟

 

معمای نهم:
ان چیست کـه هر فردی دو دفعه اول ان را رایگان دریافت نموده اما دفعه سوم باید پول ان را بدهد؟

 

معمای دهم:
ماری و چند نفر از دوستانش برای قدم زدن بـه جنگلی میروند، ناگهان بارش باران آغاز میشود و ماری و دوستانش برای در امان ماندن از بارش باران و خیس شدن بـه خانه اي متروکه رفته پناه میگیرند. آن ها پس از نیم ساعت کـه باران قطع میشود، بـه داخل جنگل باز میگردند تا برای رفع گرسنگی میوه بخورند. یکی از دوستان ماری با دیدن درخت سیب و خوردن یک سیب بـه درخت تبدیل می‌شود. ماری برای یافتن دوستش تمام جنگل را میگردد و ناگهان صدای شخصی کـه میگوید:دوست شـما بـه درخت تبدیل شد، باید وی را پیدا کنید تا وی را برگردانید. شـما فقط یک فرصت دارید اگر اشتباه کنید، دوست شـما برای همیشه درخت خواهد ماند، را می‌شنود، ماری چگونه می فهمد کدام درخت دوست اوست؟

 

به 10 معمای زیر در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دهید !

 

معمای یازدهم:
جواب 30 تقسیم بر نیم و بـه اضافه 10 چند میشود؟

 

معمای دوازدهم:
پادشاهی سه دختر داشت کـه دو تای آن ها خواهان ازدواج و دختر آخر دوست نداشت ازدواج کند. سلطان بـه سه دختر خود گفت کـه هرکدام سه قوری یکسان رابا یک مقدار آب پر کنند و هم زمان روی اجاق بگذارند. آب کتری هرکس سریعتر بـه جوش بیاید، شوهرش وارث سلطان خواهد بود. قوری سومین دختر زودتر جوش آمد، چرا؟

 

معمای سیزدهم:
تعداد زیادی از کفاشان در ترکیه کفش رهگذران را بـه رایگان تمیز میکنند. اما رهگذران در ازای تمیز شدن کفششان باید بـه انها پول بدهند.چرا؟

 

معمای چهاردهم:
ان چیست کـه متعلق بـه شماست اما اطرافیانتان بیشتر از شـما از ان استفاده می‌کنند؟

 

معمای پانزدهم:
جک بدون این کـه آسيب دیده باشد و یا بیمار باشد، سه روز در بیمارستان بوده اسـت اما بعد از مرخص شدن از بیمارستان باید وی را حمل کنند ؛ چرا؟

 

معمای شانزدهم:
جان و همسرش در اتاقی نشسته بودند و جان در حال دیدن تلویزیون و همسرش در حال خواندن کتاب بود کـه ناگهان در ساعت 11 شب برق می‌رود و جان بـه رخت خواب میرود اما همسرش بـه کتاب خواندن ادامه میدهد. چگونه او بدون نور مطالعه میکند.

 

معمای هفدهم:
شاهزاده خانمی در برجی 50 متری زندانی اسـت و یک طناب 25 متری دارد . او با این طناب موفق بـه فرار شد اما چگونه ؟

 

معمای هجدهم:
3 مرد را ربوده اند ودر اتاقی زندانی نموده اند. پنجره اي کـه در اتاق قرار دارد، تنها راه فرار این سه مرد اسـت. آن ها روی شانه هاي‌ یک دیگر ایستاده اند اما بازهم بـه پنجره نمی‌رسند. این سه مرد چه کاری باید انجام دهند؟

 

معمای نوزدهم:
فردی خانه اي ساخته کـه هر 4 دیوار ان بـه سمت جنوب پنجره دارد، خرسی بزرگ بـه این خانه نزدیک میشود، این خرس چه رنگی اسـت؟

 

پاسخ معماها ی بخش دوم

1.جک در پایین نردبان ایستاده بود.

2. شیری کـه چند سال چیزی نخورده ؛ مرده اسـت پس میتواند از اتاق سوم عبور کند.

3. آب در دمای 25 درجه سانتیگراد مایع ودر 25 درجه فارن هایت بـه یخ تبدیل می‌شود پس سکه در سطل دارای آب مایع زودتر فرو میرود.

4. سیب را باید روی سر هر شخصی کـه میـــخواهد سیب را نبیند قرار دهید.

5. وقتی خیار هنوز خیلی کوچک اسـت بدون این کـه ان را از ساقه جدا کنیم، داخل بطری قرار می‌دهیم و می‌گذاریم در بطری رشد کند و بزرگ شود.

6. ماشین ها در جهات مخالف حرکت میکنند.

7. نقشه جهان

8. حلقه در پودر قهوه افتاده کـه خشک بوده اسـت.

9. دندان

10. همه ی درختان جنگل در اثر بارش باران خیس بوده اما دوست ماری تنها درختی اسـت کـه خیس نیست.

11. 70 ؛ طبق معمول افراد سی را تقسیم بر 2 کرده و با 10 جمع می‌کنند کـه میشود 25 و نادرست اسـت. اما در اصل 30 تقسیم بر نیم، دو برابر می‌شود:30 * 2 + 10

12. دختر اول و دوم کـه خواهان ازدواج هستند دائما بـه جوش آمدن قوری را بررسی میکنند اما دختر آخر کـه خواهان ازدواج نیست در قوری را بر نمی دارد، بنابر این قوری او زودتر می جوشد.

13. کفاشان تنها یک کفش را رایگان تمیز می‌کنند و مردم مجبورند کفش دیگرشان رابا پرداخت پول تمیز کنند.

14. نام شـما

15. جک تازه متولد شده اسـت.

16. همسر جان نابینا اسـت و برای خواندن کتاب بـه نور نیاز ندارد و بریل می‌خواند.

17. شاهزاده خانم با قیچی کردن طناب از وسط طناب 25 متری را بـه 50 متری تبدیل می‌کند.

18. این سه مرد باید جای خودرا تعویض کنند ومرد بلند قد کـه دستان بلند تری دارد باید بالتر قرار بگیرد تا دستهایش بـه پنجره برسد.
19. سفید چون خانه اي کـه هر 4 دیوارش رو بـه سمت جنوب پنجره داشته باشد، در نوک قطب جنوب اسـت.

حل کردن معماهای مختلف ذهنی و ریاضی و… بـه ارتقا مهارت تفکر و چالش کشیدن ذهن کمک میکند. با حل کردن انواع مختلف معما می‌توانید ذهن خودرا تربیت نمایید و هوش خودرا بسنجید. اگر عاشق معماهای چالش برانگیز هستید، در ادامه اینبخش از نمناک تعدادی معما را برایتان آورده ایم کـه با پاسخ دادن بـه آن ها میتوانید هوش خودرا بسنجید.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت