بروزرسانی : 23 بهمن 1397

تست هوش پرتاب کردن تاس به شکل جالب (جواب)

تست هوش پرتاب کردن تاس به شکل جالب (جواب)

تست هوش پرتاب کردن تاس به شکل جالب (جواب)

با جدیدترین و جالب ترین تست هوش ها در خدمتتان هستیم در ادامه با تست هوش پرتاب کردن تاس به شکل جالب سایت تالاب را دنبال کنید.

 یک تاس را چندین بار پرتاب می کنیم تا دست کم از یک عدد سه بار ظاهر شود.

یک تاس همگن را حداقل چند بار پرتاب کنیم تا بطور یقین، سه بار یا بیشتر، نتیجه یکسان داشته باشیم؟

الف) 12

ب) 13

ج) 18

 د) 19

هـ) 27

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

پاسخ سؤال ریاضی: پرتاب تاس ها

ب) 13 بار

بدبینانه ترین حالت این است که تاس را دوازده بار پرتاب کنیم و از هر عدد، دوبار ظاهر شود. بر طبق اصل لانه کبوتری در سیزدهمین پرتاب مطمئن هستیم که از یک عدد حداقل سه رار ظاهر شده است

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت