سنجش هوش ؛ اشتباه تصویر کجاست

سنجش هوش ؛ اشتباه تصویر کجاست

اشتباه تصویر کجاست

 

تست هوش اشتباه عکس کجاست 2 ,پس از چند ثانیه تلاش، می توانید اشتباه عکسهای را پیدا کنید .

 

10 ثانیه = بینظیر

30 ثانیه = مفید

60 ثانیه = عادی

سنجش هوش ؛ اشتباه تصویر کجاست

تست هوش دیدنی اشتباه عکس کجاست

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

سنجش هوش ؛ اشتباه تصویر کجاست

↓↓↓

↓↓↓

تست هوش دیدنی اشتباه عکس کجاست

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

پاسخ تست هوش : اشتباه تصویر کجاست

 

1-اشتباه عکس در نداشتن پلاک خودرو می باشد

 

2-اشتباه عکس در لنگرکشتی باید جلوش باشه..این کشتی لنگرش عقبش است

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت