سنجش هوش : مدادها را بشمارید

سنجش هوش : مدادها را بشمارید

مدادها را بشمارید

 

تعدادی مداد داریم. می‌خواهیم در کمترین زمان ممکن تعداد آن ها را مشخص کنیم. بگویید چند ثانیه زمان برای اینکار لازم داشته اید؟

 

سنجش هوش : مدادها را بشمارید

جدیدترین تست هوش تصویری

 

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

 

پاسخ ‘تست هوش تصویری مدادها را بشمارید’

72 عدد مداد
4×18=72

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت