معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معماهای تصویری جالب

حل کردن معما یکی از سرگرم کننده ترین بازی هاي‌ فکری اسـت کـه هم باعث استفاده از فکر و هوش شـما خواهد شد و هم شـما را سرگرم خواهد کرد. این معماهای جالب را یاد بگیرید ودر جمع دوستانه این معما ها را مطرح کنید.

 

بعد از معماهای تصویری 10 معمای خواندنی با پاسخ برای شـما عزیزان قرار دادیم.

 

معمای شماره 1»

آیا می‌توانید کلمات پنهان شده را پیدا کنید:

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معماهای تصویری

 

معمای شماره 2»

آیا می‌توانید کلمات پنهان شده را پیدا کنید:

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معماهای تصویری همراه با جواب

 

معمای شماره 3»

کدام راه را باید انتخاب کند؟

هنگامی کـه طوفان شدید شروع بـه کار کرد ؛ مردی در حال کشف قطب جنوب بود. وی موفق شد 2 غار را پیدا کند کـه بتواند پناه بگیرد ؛ اما دریک غار متوجه یک خرس قطبی گرسنه و دیگری پر از آشغال هاي‌ رادیواکتیو شد. کدام غار را باید انتخاب کند؟

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معما و تست هوش

 

معمای شماره 4»

دروغگو کیست؟

یک تاجر وارد دفتر خود شد و دریافت کـه برخی اسناد بسیار مهم از روی میز وی ناپدید شده اند. پلیس بـه 3 نفر مشکوک شد و هر کدام گفتند کـه انها حتی در دفتر نبوده اند. چه کسی دروغ میگوید؟

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معما همراه با جواب

 

معمای شماره 5»

یک شاهزاده خانم دریک برج زندانی شد. او فهمید کـه میتواند از طریق درب چهارم فرار کند. اما فقط 3 درب وجوددارد. چگونه او میتواند درب شماره 4 را پیدا کند؟

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معمای تصویری باحال با جواب

 

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

 

 

 

پاسخ معماها :

معمای شماره 1»

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معما همراه با جواب

 

معمای شماره 2»

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معماهای تصویری

 

معمای شماره 3»

هیچ خرس قطبی در قطب جنوب وجود ندارد.

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معماهای تصویری همراه با جواب

 

معمای شماره 4»

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معمای تصویری جالب

 

معمای شماره 5»

نمادهای روی درها شماره هستند.

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معما و تست هوش

 

1- اگر اسکلت از بالاي ديوار بـه پائين بپرد چه مي شود ؟

2- ژاپني ها بـه گوساله چه مي گويند ؟

3- فرق بين عينک و تفنگ چيست ؟

4- دندان کرسي چه فايده ای دارد ؟

5- چرا آب هنگام جوشيدن قل قل مي کند ؟

6- اگر قلب کسي ايستاد چه مي کنيم ؟

7- اگر يک زنبور داخل دهان گربه رود ؛ گربه چه مي گويد ؟

8- چرا دوچرخه خودش نمي تواند بايستد ؟

9- چطور ميشود چهار نفر زير يک چتر بايستند و خيس نشوند ؟

10- چطور مي توان يک پرنده را بـه راحتي کشت ؟

11- چرا بعضي ها نمي توانند يخ درست کنند ؟

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

پاسخ معماها :

1- هيچ وقت اين کار را نمي کند ؛ چون جگر نداره

2- ني ني گاوا !!

3- عينک را مي زنند و مي بينند ولي تفنگ را مي بينند و مي زنند

4- در زمستان ما را گرم مي کند

5- چون ميکروبهاي ان مي سوزند و فرياد مي کشند

6- برايش صندلي مي گذاريم

7- ميوز …… ميوز

8- چون خيلي خسته اسـت.

9- وقتي هوا آفتابي باشد.

10- ان را از بالاي صخره بـه پائين پرتاب مي کنيم.

11-چون هميشه دستور العمل تهيه را فراموش مي کنند.

 

جدیدترین مطالب سایت