معمای جالب تعداد دومینو به همراه جواب

معمای جالب تعداد دومینو به همراه جواب

معمای جالب تعداد دومینو به همراه جواب

در این قسمت از معما یا تست هوش سایت تالاب میخواهیم معمای جالب تعداد دومینو به همراه جواب را به شما معرفی کنیم در ادامه مارا همراهی کنید.

معمای جالب تعداد دومینو به همراه جواب

آیا می توانید با توجه به منطق چیدمان این قطعات، گزینه صحیح را بیابید.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ

۶

دمینوی ستون سوم به این شکل بدست می آیند:

خانه بالایی: مجموع خانه های بالایی دو دومینوی دیگر
خانه پایینی: تفاضل خانه های پایینی دو دومینوی دیگر

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت