بروزرسانی : 31 خرداد 1403

معمای جالب برای تقویت هوش به همراه تصویر !

معمای جالب برای تقویت هوش به همراه تصویر !

معمای جالب برای تقویت هوش

بهترین معما ی فکر به‌ صورت تصویری را میتوانید در قسمت و معما و تست هوش مجله تالاب بخوانید. معما یک نوع بازی فکر می‌باشد کـه جدا از هیجان بازی بـه تقویت هوش و مغز هم می‌پردازد.

1- معمای عدد 1 : مرد سیاه و سفید

معمای جالب برای تقویت هوش به همراه تصویر !

معما های سخت

مردی با پوست برنزه ؛ مو هاي سیاه و لباس مشکی در جاده ایستاده بودو هیچ چراغی در خیابان نبود. خودرویی کـه چراغهایش خاموش بود، قبل از این کـه با مرد برخورد کند توقف کرد . بدون چراغ خیابان و چراغهای خاموش ؛ راننده خودرو چگونه مرد را دید؟

2- معمای شماره 2 : آتش سوزی در جنگل

معمای جالب برای تقویت هوش به همراه تصویر !

معما باحال با جواب

2 دوست ؛ جیمز و مایکل ؛ دریک جنگل بسیار خشک پیاده روی می‌کنند ؛ آن ها میبینند کـه در جنگل یک آتش ترسناک در حال نزدیک شدن بـه انها اسـت . در طرف دیگر کوهی عظیم قرار دارد کـه امکان فرار از طریق ان غیرممکن اسـت. باد در حال آتش زدن جنگل بـه سوی انها اسـت و انها فکر میکنند کـه آتش دریک روز بـه آن ها خواهد رسید. مایکل بـه جیمز خاطرجمعی می‌دهد کـه آن ها نمی میرند و او در جعبه خود ؛ غذا و آب کافی برای زنده نگه داشتن آن ها بـه مدت یک روز آورده اسـت.

برنامه فرار مایکل چیست؟

3- معمای عدد 3 : شلیک کرد و زنده ماند

معمای جالب برای تقویت هوش به همراه تصویر !

معما و تست هوش

رابرت شامگاه جمعه، برای تماشای فیلمی با بازی بازیگر محبوب خود می‌رود. متأسفانه فیلم بـه نظر میرسد خسته کننده اسـت. ناامید او بـه دستشویی می‌رود و آنجا را خالی مییابد و با استفاده از اسلحه خود ؛ بین چشمان خود گلوله شلیک می‌کند. بعد از 5 دقیقه ؛ او از دستشویی بیرون می‌آید و زنده بـه خانه می‌رود. چگونه او از شلیک گلوله جان سالم بـه در برد؟

4- معمای عدد 4 : 3 اتاق

معمای جالب برای تقویت هوش به همراه تصویر !

معما با جواب

شـما در اتاق میانی یک خانه با 3 اتاق گیر کرده‌اید. اتاق میانی کـه در ان قرار دارید پنجره اي با میله هاي‌ آهنی دارد. اتاق هاي‌ دو طرف دارای درهایی برای خروج از خانه هستند. اتاق سمت چپ دارای 2 قاتل اسـت کـه در لحظه ورود بـه اتاق آن ها آماده کشتن شـما هستند.

اتاق در سمت راست مجهز بـه اسلحه هاي‌ لیزر UV با انرژی خورشیدی اسـت. چگونه فرار خواهید کرد؟

5- تست هوش عدد 5 :

معمای جالب برای تقویت هوش به همراه تصویر !

معما هاي‌ تصویری با جواب

6 ساختمان در خیابان وجوددارد: یک شیرینی فروشی ؛ فروشگاه حیوانات خانگی ؛ یک سالن تاتو ؛ یک فروشگاه اسباب بازی ؛ یک خیاطی و یک سالن زیبایی. یک کارگر ساختمانی وادار اسـت طی یک هفته کلیه ساختمانها را تعمیر کند. اما برنامه کاری اش از بین رفته اسـت. و حالا شـما باید از منطق خود استفاده کنید تا مکان ساختمانهای خیابان را بدانید و بـه یاد داشته باشید کـه کدام یک باید نخستین باشد. ما میتوانیم از اطلاعاتی استفاده کنیم کـه کارگر هنوز بـه خاطر دارد:

بین سالن تاتو و خانه اي کـه ابتدا باید تعمیر شود یک ساختمان وجوددارد.

بین سالن زیبایی و خیاطی 2 خانه وجوددارد.

فروشگاه خیاطی آخرین ساختمان دراین خیابان اسـت.

فروشگاه حیوان خانگی نخستین جایی نیست کـه باید تعمیر شود.

بین فروشگاه اسباب بازی و سالن تاتو 2 خانه وجوددارد.

بین شیرینی فروشی و خیاطی 3 خانه وجوددارد.

فروشگاه اسباب بازی در میان خانه اي قرار دارد کـه باید ساختمان اول و دیگری را بازسازی کند.

ساختمانها چگونه قراردارند و ابتدا کدام یک باید تعمیر شوند؟

6- تست هوش شماره 6 :

معمای جالب برای تقویت هوش به همراه تصویر !

معما و تست هوش

مری و بن با 4 دوست خود زندگی می‌کردند. یک روز ؛ بن بـه خانه آمد و مری را بر روی مبل مرده یافت. کارآگاهی آمد و از هر 4 دوستش بازجویی کرد:

میا 2 ساعت در آشپزخانه بود.

جین در اتاقش نقاشی میکرد.

جنیفر 3 ساعت در استخر شنا می‌کرد.

جان داشت کتاب می‌خواند.

کارآگاه از همه ی خواست کـه دستهای خودرا بـه او نشان دهند و فهمید چه کسی بـه او دروغ گفته اسـت. چگونه او ان را فهمید؟

معمای زیر را هم حتماً بخوانید:


حتماً بخوانید:  14 معما جالب و ساده ولی پیچیده برای سنجیدن هوش شما


پاسخ معمای عدد 1:

راننده می توانست مرد را ببیند چون شب نبود و روز بود.

پاسخ معمای عدد 2 :

آتش سوزی جنگل ها برای پخش شدن بـه چوب ؛ بوته ها یا چمنزارها احتیاج دارند. وزش باد بـه سمت صخره خواهد بودو تمام پوشش گیاهی منطقه را خواهد سوزاند. آن ها می‌توانند در منطقه سوخته ؛ پناه بگیرند.

پاسخ معمای عدد 3 :

رابرت بین بازتاب چشمهای خودش کـه در آینه دستشویی دید ؛ شلیک کرد.

پاسخ معمای عدد 4 :

شب از طریق اتاق سمت راست خود بیرون بروید. از آنجا کـه لیزرهای ماوراء بنفش خورشیدی هستند ؛ در طول شب کار نمی‌کنند.

تست هوش عدد 5 :

معمای جالب برای تقویت هوش به همراه تصویر !

معما همراه با جواب

طبق معما ؛ فروشگاه خیاطی آخرین مکان در خیابان «ششم» اسـت. بین خیاطی و شیرینی فروشی 2 ساختمان و بین خیاطی و سالن زیبایی 3 فروشگاه وجوددارد. یعنی شیرینی فروشی دوم ؛ سالن زیبایی سومین اسـت. بین فروشگاه اسباب بازی و سالن تاتو 2 خانه وجوددارد.

این بدان معنی اسـت کـه انها میتوانند یا ساختمان اول یا دوم باشند. سپس فروشگاه حیوان خانگی پنجمین اسـت. میدانیم کـه فروشگاه اسباب بازی بین 2 ساختمان اسـت. یعنی چهارمین سالن اسـت ،سالن تاتو نخستین اسـت. برنامه کاری بـه شرح زیر اسـت:

سالن تاتو ؛ شیرینی فروشی ؛ سالن زیبایی ؛ فروشگاه اسباب بازی ؛ فروشگاه حیوانات خانگی ؛ خیاطی.

از آنجا کـه فروشگاه اسباب بازی در نزدیکی فروشگاهی قرار دارد کـه ابتدا باید ان را تعمیر کنید با توجه بـه این واقعیت کـه این فروشگاه حیوان خانگی نیست ابتدا سالن زیبایی تعمیر می‌شود.

تست هوش عدد 6 :

اگر جنیفر برای مدت طولانی در استخر شنا میکرد ؛ پوست کف دست او چروک می شد.

بهترین و فکری ترین معما همراه با عکس و تصویر را میتوانید در پایین بخوانید. مجله تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت