معمای حل جدول موش موشک بازیگوش

معمای حل جدول موش موشک بازیگوش

تست هوش موش 

 

برای حل جدول موش موشک بازیگوش در ادامه میتوانید با معمای حل جدول موش موشک بازیگوش تالاب را دنبال نمایید. 

 

به گزارش تالاب : دریک جنگل، موشی به دنبال گرد آوری آذوقه است. او فقط به تعدادی بلوط دسترسی دارد. اما چهار شماره سنجاب هم در منزل هایي حضور دارند که موش نباید با انها روبه‌رو شود.

 

آیا می‌توانید مسیری مشخص کنید که موش حکايت ما بتواند تمام بلوطها را بدون روبه‌رو شدن با سنجاب ها برای آذوقه زمستانش گرد آوری کند و البته به منزل اش هم باز گردد؟

 

دقت کنید که از یک منزل بیش از یکبار نباید عبور کند.

 

معمای حل جدول موش موشک بازیگوش

معما با پاسخ 

 

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

پاسخ تست هوش: موش زبر و زرنگ!

 

دو پاسخ را برای شما مشخص کرده ایم.

در حالتی که موش دوباره به نقطه آغاز باز گردد ودر حالتی که بازگشت اجباری نباشد.

معمای حل جدول موش موشک بازیگوش

معمای حل جدول موش موشک بازیگوش

معمای موش و سنجاب

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت