بروزرسانی : 24 مهر 1402

پازل ریاضی فوق العاده سرگرم کننده (27 مورد)

پازل ریاضی فوق العاده سرگرم کننده (27 مورد)

ریاضیات فقط جمع و تفریق نیست، میتواند پازل و سرگرم کننده نیز باشد. ما دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز لیستی از پازل هاي‌ ریاضی را منتشر کرده ایم.

27 پازل ریاضی فوق العاده سرگرم کننده برای بچه ها، با پاسخ

والدینی کـه بـه دنبال ادغام ریاضی با بازی‌هاي‌ سرگرم‌کننده هستند، ممکن اسـت برخی از پازل‌هاي‌ ریاضی را برای بچه‌ها معرفی کنند. بازی با اعداد و حل مسائل ریاضی نه تنها فرزند شـما را بـه چالش می کشد، بلکه بـه رشد مهارت‌هاي‌ تحلیلی، تفکر انتقادی و توانایی‌هاي‌ تفکر منطقی کمک می کند.

برای تشویق فرزندتان بـه لذت بردن از ریاضیات، مطمئن شوید کـه مفاهیم خودرا روشن کرده و اصول موضوع را درک می کند. دراین پست، پازل هاي‌ ریاضی را برای کودکان آورده ایم تا بـه آن ها کمک کنیم تا بـه ریاضیات علاقه مند شوند و اصول اولیه خودرا روشن کنند.

1. دریک جلسه، چهار نفر هستند. اگر هر فرد با دیگری دست بدهد، چند دست دادن اتفاق میوفتد؟

در یک جلسه، چهار نفر هستند. اگر هر فرد با دیگری دست بدهد، چند دست دادن اتفاق می افتد؟

پاسخ: 6

توضیح

فهرستی از تمام دست دادن هاي‌ انجام شده توسط هر فرد تهیه کنید. سه دست دادن برای هر نفر وجود خواهد داشت. با این حال، دست دادن هاي‌ A بـه B و B بـه A یکسان اسـت. پس پس از حذف اینگونه تکرارها، جواب 6 دست دادن اسـت.


مطالب مابه: چگونه در خواندن ریاضی موفق شویم؟


2. اضافات را حل کنید

اضافات را حل کنید

با استفاده از سرنخ هاي‌ داده شده سوالات زیر را حل کنید

پاسخ:

3+7+3 =13
1+7+3 = 11
7+7+3 = 17
3+7+3+1 = 14

توضیح

با توجه بـه سرنخ هاي‌ داده شده، مجموع دو مثلث 6 اسـت، بنابر این مقدار هر مثلث 3 اسـت. مجموع مثلث و دایره 4 اسـت، چون مقدار مثلث 3 اسـت، مقدار دایره 1 اسـت.

3. دریک طرف بزرگراه درختانی در مجاورت یک دیگر با فاصله مساوی کاشته می‌شوند. اگر فاصله درخت اول تا درخت صد و پنجاهم 660 متر باشد، پس فاصله دو درخت مجاور چقدر اسـت؟

جواب: 4.4 متر

توضیح

149 شکاف بین 150 درخت وجود خواهد داشت. بنابر این، فاصله بین دو درخت مجاور نیاز بـه تقسیم 660 بر 149 شکاف 4.4 متر اسـت.

4. اعداد گمشده را پیدا کنید

اعداد گمشده را پیدا کنید

جواب: 13

توضیح

برای حل چنین معماهای ریاضی، باید تشخیص دهید کـه آیا در هر چهار سوال یک الگوی مشترک وجوددارد یا خیر. برای پیدا کردن الگو، تفریق، ضرب و جمع را امتحان کنید. مجموع تمام اعداد در هر چهار سوال بـه 30 می‌رسد، بنابر این عدد گمشده در آخرین سوال 13 اسـت.

5. نیل، نیتین و نوئل مجموعه اي از 9 بلوک دارند کـه از 1 تا 9 شماره گذاری شده اند.

هر کدام بـه طور تصادفی مجموعه اي از سه بلوک را انتخاب می‌کنند.

نیل می گوید: حاصلضرب همه ی اعداد با من 63 اسـت.

نیتین می گوید: حاصلضرب همه ی اعداد با من 48 اسـت.

نوئل می گوید: مجموع همه ی اعداد با من 16 اسـت.

هر کدام از انها دارای کدام بلوک هاي‌ شماره دار هستند؟

پاسخ:

نیل: 1؛ 7؛ 9

نیتین: 2؛ 4؛ 6

نوئل: 3؛ 5؛ 8

توضیح

نیل می گوید حاصلضرب همه ی اعداد با او 63 اسـت و 1*7*9 تنها ترکیب ممکن اسـت. ممکن اسـت نیتین دارای اعداد 2؛ 3؛ 8 یا 2؛ 4؛ 6 باشد، زیرا هردو حاصل ضرب 48 را میدهند. اما اگر نوئل بگوید مجموع اعداد با او 16 اسـت، اعداد 3؛ 5؛ 8 را خواهد داشت 2؛ 4؛ 6 را برای نیتین باقی میگذاریم. تخته پازل دومینو روش عالی دیگری برای آموزش شمارش، جمع و تفریق بـه کودکان اسـت.

6. وقتی کاوین 6 ساله بود، برادرش مایک نیمی از سن وی را داشت. اگر کاوین امروز 40 سال دارد، مایک چند ساله خواهد شد؟

جواب: 37

توضیح

وقتی کاوین 6 ساله اسـت، سن برادرش مایک 3 سال اسـت کـه نیمی از شش اسـت. بنابر این، کاوین سه سال از مایک بزرگ تر اسـت. حالا اگر کاوین 40 سال باشد، 40-3=37 سن مایک اسـت.

7- سه عدد صحیحی کـه حاصل جمع و حاصلضرب آن ها برابر اسـت کدامند؟

پاسخ: 1 و 2 و 3

توضیح

1*2*3 = 6

1+2+3 = 6

8. اعداد در مثلث

اعداد در مثلث

اعداد 1 تا 9 را در جاهای خالی قرار دهید تا مجموع اعداد هر ضلع مثلث یکسان باشد.

پاسخ:

پاسخ اعداد در مثلث

9. لیندا بـه تریسی میگوید: «اگر یکی از خودکارهایت را بـه من می‌دادی، بـه همان تعداد خودکار خواهیم داشت.» تریسی پاسخ می دهد: «اگر یکی از خودکارهایت را بـه من می‌دادی، دو برابر تو می‌داشتم.»
اگر در مجموع 12 خودکار وجوددارد، پس لیندا و تریسی هر کدام چند قلم دارند؟

پاسخ: لیندا 5 خودکار دارد و تریسی 7 خودکار.

توضیح

از آنجایی کـه تعداد کل خودکارها 12 اسـت، فرض کنیم لیندا 5 خودکار و تریسی 7 خودکار دارند. اگر لیندا یک خودکار از تریسی بگیرد، 6 خودکار خواهد داشت کـه با اهدای یک خودکار برابر با قلم تریسی اسـت «7-1 = 6». تریسی 7 خودکار دارد، و اگر لیندا یک خودکار بـه او بدهد، تریسی 7+1 = 8 خودکار خواهد داشت و لیندا با 4 خودکار باقی میماند «5-1 = 4».

10. 8 دختر هستند و هر دختر 8 کوله پشتی دارد. در هر کوله پشتی 8 گربه بزرگ وجوددارد. برای هر گربه بزرگ 8 گربه کوچک وجوددارد. اتوبوس بـه استثنای راننده چند پا دارد؟

جواب: 18448

توضیح

هر دختر 8 کوله پشتی دارد 8*8= 64 کوله
هر کوله پشتی دارای 8 گربه، 64*8=512 گربه، یک گربه دارای چهار پا، 512*4=2048 پا اسـت.
هر گربه بزرگ 8 گربه کوچک دارد، 512*8=4096؛ یک گربه چهار پا، 4096*4=16384 پا دارد.
هشت دختر هر کدام دو پا دارند، 8*2=16 پا
تعداد کل پاها = 2048+16384+16 = 18448

11. وزن سوزان نصف وزن کیت و وزن برایان 3 برابر وزن سوزان اسـت. اگر مجموع وزن آن ها 720 پوند باشد، پس وزن هر کدام از انها بـه صورت جداگانه چقدر اسـت؟

پاسخ:

سوزان – 120 پوند

کیت – 240 پوند

برایان – 360 پوند

توضیح

بگذارید وزن سوزان x باشد، سپس وزن کیت 2 برابر و وزن برایان 3 برابر شود.

x + 2x + 3x = 720؛ سپس x = 720/6 = 120

بنابر این، وزن هاي‌ فردی 120؛ 240 و 360 پوند اسـت.

حل پازل را بـه بخشی از زندگی کودک تبدیل کنید. این علاقه انها را برانگیخته و باعث می‌شود هرروز منتظر ان باشند.

12. با جمع کردن کدام چهار عدد اول متوالی، مجموع 220 بـه دست می‌آید؟

پاسخ: 47؛ 53؛ 59 و 61


مطالب مابه: تست هوش جالب ریاضی


13. وقتی هشت 8 را جمع می‌کنید، مجموع باید 1000 باشد. این چگونه ممکن اسـت؟ «برای حل این مشکل فقط باید از افزونه استفاده کنید»

پاسخ: 888+88+8+8+8 = 1000

14. 50؛ 49؛ 47؛ 44؛ 40؛ 35 … بعدی در دنباله چیست؟

جواب: 29

توضیح

دنباله در حال کاهش اسـت، بنابر این این می‌تواند شامل تفریق باشد.

اختلاف بین اعداد متوالی با یک عدد طبیعی افزایش مییابد. موارد زیر را بـه ما می دهد.

50 – 1 = 49

49 – 2 = 47

47 – 3 = 44

44 – 4 = 40

40 – 5 = 35

35 – 6 = 29

15. قانون BODMAS را اعمال کرده و معادله را حل کنید.

20+30*0/1

جواب: 20

توضیح:

20+30*0/1 = 20+30*0 = 20+0 = 20

16. عدد جا افتاده را در مثلث آخر پر کنید

عدد جا افتاده را در مثلث آخر پر کنید

جواب: 9

توضیح

باید دو عدد گوشه سمت چپ را ضرب کنید و عدد گوشه سوم را کم کنید تا عدد وسط بـه دست آید.

3*4-3 = 9

10*4-5 = 35

5*3-4 = 11

8*2-9 = 7

17. گروهی از سربازان رو بـه غرب زیر آفتاب ایستاده بودند. رهبر دستور داد: «بـه راست بپیچ! در مورد نوبت! پیچ بـه چپ!» انها اکنون بـه کدام سمت خواهند رفت؟

جواب: مشرق

توضیح

در پیچ بـه راست 90 درجه می‌پیچند ودر یک دور 180 درجه می‌پیچند ودر نهایت دریک پیچ بـه چپ 90 درجه می‌پیچند ودر نتیجه رو بـه شرق هستند.

18. عدد خالی را پر کنید

عدد خالی را پر کنید

جواب: 7

توضیح

دنباله این اسـت

85/17 = 5

76/19 = 4

91/13 = 7

19. در جای علامت سوال کدام عدد باید باشد؟

در جای علامت سوال کدام عدد باید باشد؟

جواب: 12

توضیح

اعداد دو رقمی مجموع هر رقم در اعداد سه رقمی هستند.

بنابر این 5+1+6 = 12

20. یکی را پیدا کنید.

740, 185, 37, 407, 1369, 111, 78

جواب: 78

توضیح

بقیه اعداد بـه جز 78 بر 37 بخش پذیرند.

21. فاکتوریل 5 چیست؟

جواب: 120

توضیح

فاکتوریل حاصلضرب تمام اعداد صحیح مثبت از یک تا ان عدد اسـت.

5*4*3*2*1 = 120

22. دریک کلاس 40 نفره، 8 نفر انگلیسی، 15 نفر فرانسوی و 6 نفر هردو زبان را میخوانند. دانش آموزانی کـه هردو زبان را می گذرانند در دانشجویان فرانسوی یا انگلیسی بـه حساب نمی‌آیند. چند دانش آموز زبان فرانسه یا انگلیسی را نمیخوانند؟

جواب: 11

توضیح

مجموع 8+15+6 برابر با 29 اسـت کـه تعداد کل دانش آموزانی اسـت کـه حداقل یکی از زبان ها را می‌خوانند. 29 را از تعداد کل دانش آموزان کم کنید، 40-29 = 11؛ تعداد دانش آموزانی را می دهد کـه هیچ یک از زبان ها را نمی‌خوانند.

برای برانگیختن علاقه کودک بـه ریاضی، صحبت هاي‌ ریاضی را تشویق کنید. یک فضای باز برای گفتگوهای معنادار در مورد این موضوع ایجاد کنید. از جوک ها و جناس هاي‌ ریاضی استفاده کنید تا خلق و خوی آن ها را بهتر کنید.

23. اگر 20 مربع، 9 پنج ضلعی، 8 مثلث و 6 شش ضلعی داشته باشید، مجموعا چند ضلع دارید؟

جواب: 185

توضیح

20 مربع = 20*4 = 80

9 پنج ضلعی = 9*5 = 45

8 مثلث = 8*3=24

6 شش ضلعی = 6*6 = 36

80+45+24+36 = 185

24. برای بسته بندی 150 جفت لباس در جعبه هایي کـه هر کدام 50 لباس را در خود جای دهد بـه چند جعبه نیاز دارید؟

پاسخ: 6

توضیح

150 جفت لباس پس 150*2 = 300 لباس

هر کیس میتواند 50 لباس را در خود جای دهد، سپس 300 لباس نیاز دارد،

300/50 = 6 جعبه

25. 28 را بر 7 تقسیم کنید و بـه عدد 15 ضرب در 5 اضافه کنید جواب چیست؟

جواب: 79

توضیح

28/7 = 4

15*5= 75

75+4 = 79

26. ¾ از 216 را بـه ⅗ از 75 اضافه کنید

جواب: 207

توضیح

¾ از 216 = 162

¾ از 75 = 45

162+75 = 207

27. پسری در هندی 75 از 90؛ انگلیسی 85 از 100 و حسابی 88 از 90 را گرفت. درصد نمره او در کدام موضوع بهترین اسـت؟ همچنین درصد کلی وی را بیابید.

پاسخ: حساب و 88.5%

توضیح

درصد درصد بـه زبان هندی = 75/90 * 100 = 83.3٪

نمرات درصد در انگلیسی = 85/100 * 100 = 85

نمرات درصد در حساب = 88/90 * 100 = 97.7٪

او بهترین درصد نمره را در حساب کسب کرد.

مجموع نمرات او = 75+85+88 = 248

نمره کل = 90+100+90 = 280

درصد کلی = 248/280 * 100 = 88.5٪

1. مزایای پازل های ریاضی برای بچه ها چیست؟

حل پازل هاي‌ ریاضی میتواند راهی عالی برای برقراری ارتباط با فرزندان شـما باشد. این فعالیت تیم سازی می‌تواند مهارت هاي‌ حل مسئله را التیام بخشد. وقتی بچه ها سعی میکنند پازل هاي‌ ریاضی یا معادلات ریاضی ذهنی را حل کنند، پشتکار را یاد میگیرند، کـه آن ها را تشویق می کند تا در آینده خطرات مثبت را بپذیرند.

2. پازل های ریاضی چه نام دارند؟

سودوکو محبوب ترین پازل ریاضی اسـت و پس از ان پازل کاکورو قرار دارد.

3. آیا پازل های ریاضی به رشد مغز بچه ها کمک می کند؟

آره. پازل هاي‌ ریاضی و محاسبات آن ها بـه عنوان یک بازی فکری عمل میکنند و یک تمرین مغزی عالی هستند. تمرین منظم ریاضی بـه تمرینات مغزی کمک می کند کـه کودکان را باهوش تر می کند و همچنین در کاهش استرس موثر اسـت. در حین حل معماهای ریاضی، مغز وادار میشود تمرکز خودرا بـه دست آورد تا صرفاً روی یک کار متمرکز شود و استراتژی استدلالی ارائه دهد کـه استرس ناشی از تمرکز پراکنده و چند وظیفه بودن را کاهش دهد.


مطالب مابه: معمای بازی با ریاضی ویژه نابغه ها


در پایان

پازل هاي‌ ریاضی برای بچه ها وقتی صحبت از التیام مهارت هاي‌ ریاضی آن ها می‌شود مانند جادو عمل می کند. حل اینگونه معماها سرگرم کننده اسـت و انها را تشویق می کند کـه خارج از چارچوب فکر کنند و از حافظه، خلاقیت و تخیل برای یافتن راه حل استفاده کنند.

اگر مسائل را در قالب معما یا پازل ارائه کنید، آن ها دوست دارند ریاضی را تمرین کنند و مهارت هاي‌ خودرا در طول زمان توسعه دهند. این پازل ها جالب هستند و بچه ها را برای مدت طولانی عمیقاً در انها غرق می کند.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت