بروزرسانی : 6 اسفند 1395

داستان جالب جهانگرد و زاهد

داستان جالب جهانگرد و زاهد

داستان جهانگرد

جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد.

جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟…

زاهد گفت: مال تو کجاست؟

جهانگرد گفت:من اینجا مسافرم.

زاهد گفت: من هم.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت