داستان راز و نیاز کوروش کبیر

مجموعه : داستان جالب
داستان راز و نیاز کوروش کبیر

داستان راز و نیاز کوروش کبیر

روزی بزرگان ایرانی ومریدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین دعای خیر کند وایشان بعد از ایستادن در کنار اتش مقدس اینگونه دعا کردن:

 

خداوندا اهورا مزدا ای بزرگ آفریننده آفریننده این سرزمین

بزرگ،سرزمینم ومردمم راازدروغ و دروغگویی به دور بدار

بعد از اتمام دعا عده ای در فکرفرو رفتند واز شاه ایران پرسیدند که چرا این گونه دعانمودید؟فرمودند:چه باید می گفتم؟ یکی جواب داد :برای خشکسالی دعا مینمودید؟

 

کوروش بزرگ فرمودند: برای جلو گیری از خوشکسالی …

 

انبارهای اذوقه وغلات می سازیم

دیگری اینگونه سوال نمود: برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید ؟

 

ایشان جواب دادند: قوای نظامی را قوی میسازیم واز مرزها دفاع می کنیم

 

گفتند:برای جلوگیری از سیلهای خروشان دعا می کردید ؟

 

پاسخ دادند: نیرو بسیج میکنیم وسدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم

 

و همینگونه سوال کردندوبه همین ترتیب جواب شنیدند…

 

تا این که یکی پرسید: شاها منظور شما از این گونه دعا چه بود؟!

 

وکوروش تبسمی نمودند واین گونه جواب دادند :
من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده آوردم ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد من چگونه از آن باخبر گردم واقدام نمایم؟ پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی روی آورند ودروغ را از سرزمینمان دور سازیم…که هر عمل زشتی صورت گیرد باعث اولین آن دروغ است

 

مطالب مرتبط:

آشنایی با زندگینامه کوروش کبیر

جملات زیبای کوروش کبیر بصورت اس ام اس

داستانی آموزنده از کوروش کبیر

اسرار عجیب در مورد قالیچه پرنده کوروش کبیر

 

جدیدترین مطالب سایت