داستان وینستون چرچیل

مجموعه : داستان جالب
داستان وینستون چرچیل

از وینستون چرچیل پرسیدند:

آقای نخست وزیر، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید، اما
این کاررا نمی توانید در بیخ گوش خودتان یعنی در ایرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است انجام دهید ؟
 
داستان وینستون چرچیل
 
وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد:
برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج هست
این دوابزار مهم را درایرلند دراختیار نداریم .
 
سوال می‌ شود: این دو ابزار چیست؟
چرچیل در پاسخ می گوید:
 
اکثریت نادان و اقلیت خائن.
 
 
جدیدترین مطالب سایت