مجموعه : جن و ارواح
بروزرسانی : 6 مهر 1397

احضار روح

احضار روح

احضار روح و ارواح

احضار روح با هیپنوتیزم به طور كامل تفاوت دارد. در هیپنوتیزم، نوعى اخراج روح انجام مى شود نه احضار روح. بدین معنا كه هیپنوتیست ها، قادراند خود یا افرادى دیگر را از ناحیه یك یا تمام اعضاى بدن، با تمركز بى حس كنند.
هیپنوتیزم با تمرین و تلقین ارتباط مستقیم دارد; البته وجه اشتراك هیپنوتیزم و احضار روح، همان سر و كار داشتن با روح و یا حواس است. اما در احضار روح، روان انسان ها بویژه اموات را، در مجلسى حاضر كرده و از آنان پرسش هایى مى پرسند; البته این ادعاى احضارگران روح است . از نظر علمى دو نظریه در این زمینه وجود دارد:
1 ـ گروهى معتقداند، احضار روح و ارتباط با آن را، به عنوان یك واقعیت مى توان پذیرفت . این گروه به طور اجمال ارتباط با ارواح را مى پذیرند; البته در مدعاى مدعیان و كیفیت این ارتباط، اشكال وارد مى كنند.
2 ـ گروهى هم این مسأله را كاملاً منتفى مى دانند. براى نمونه، گزارش زیر حاصل تلاش یك انجمن علمى در روسیه است. در سال 1875 انجمن فیزیك وابسته به دانشگاه سن پترزبورگ بنا به پیشنهاد مندلیف هیأتى را مأمور مى كند تا درباره احضار ارواح به مطالعه بپردازد و نتایج تحقیقات خود را اعلام كند .
یازده دانشمند در این كمیسیون شركت نموده و سرانجام پس از پژوهش هاى فراوان نتایج كار هیأت را به این شرح اعلام مى نمایند:
«پس از تحقیقات فراوان و مطالعات و مشاهدات بسیار، به این نتیجه رسیدیم كه پدیده هاى مربوط به ارواح، به علت حركات ناخودآگاه یا اشتباهى ضمیرى مى باشد و احضار ارواح، جز موهومات چیز دیگرى نیست.
به این ترتیب ساز و كار اعمال محرك فكر نه تنها موجب انتقال اندیشه مى شود، بلكه بعضى از پدیده هاى روحى را نیز ایجاد مى كند».
در آغاز قرن ما نیز یك فیزیكدان آمریكایى به نام روبرت وود (ROBERT VOOD)به كمك اشعه فرابنفش ترفندهاى جلسات احضار ارواح را برملا مى كند.
مجله تالاب : با توجه به نظریه هاى مثبت و منفى درباره صحت و یا عدم صحت احضار ارواح، كه نمونه هایى از آن بیان شد، یك نكته نباید نادیده گرفته شود و آن این كه بنا به گفته برخى از علماى معاصر مسلمان، مسأله احضار روح از نظر امكان وقوعى،
منافاتى با علم ندارد و از نظر علمى و فلسفى نیز قابل قبول است ولى متأسفانه اكنون این امر نه تنها به صورت علمى مطرح نمى شود بلكه به صورت شیوه اى براى سوء استفاده هاى مالى افرادى همچون رمال ها و جن گیرها به كار مى رود.
احضار روح

اما با اثبات احضار ارواح، چه چیز را مى توان به اثبات رساند؟

برخى از طرفداران احضار روح مى گویند: روح به زندگى جدید برمى گردد; البته این مسأله از نظر اسلام به طور كامل مردود است.
بعضى دیگر مى گویند: با احضار ارواح و پرسش از آنها، مجهولاتمان را پاسخ مى گوییم. كه در این مورد طرفداران احضار روح هیچ گاه ادعایشان به اثبات نرسیده است و با این كه بارها از طرف علماى اسلامى به مناظره دعوت شده اند، اما براى مناظره و رفع شبهه حاضر نگشته اند. از طرفى احضار روح، مسأله اى است كه در غرب شیوع پیدا كرده است و غرب متمدن را دستخوش خرافات ساخته است.
از سوى دیگر احضار روح، خود وسیله استعمار مردم توسط غربى ها شده است، یعنى غربى ها از خلال مسایلى اینچنینى، سیاست هاى خود را تعقیب مى كنند. گاهى نیز در برخى محافل افراد را با شیوه هاى فوق به مسایل شهوانى و… مى كشانند.
بنابراین مسأله احضار روح امكان وقوعى دارد ولى اكنون به یك دكان براى به دام انداختن مردم بینوا و ساده لوح تبدیل شده است.
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت