خرید و فروش در اینترنت

جن ها سراغ چه کسانی میروند

مجموعه : جن و ارواح
جن ها سراغ چه کسانی میروند

حقیقت های مخوف در مورد اجنه

در زندگی ما افراد موضوعات مختلفی وجوددارد کـه با شنیدن انها ناخودآگاه وحشت و هیجانی دلهره آور در وجودمان ایجاد میشود. جن یکی از همین موضوعاتی اسـت کـه هر زمان صحبت ازآن بـه میان می‌آید افکار بسیار عجیب و ترسناکی بـه ذهنمان می‌آید باوجود این کـه شاید فقط در فیلم هاي‌ وحشتناک جن و ارواح دیده باشیم.

 

جن ها سراغ چه کسانی میروند

 

اگر بخواهیم یک دیدگاه وسیع و گسترده بـه جن و ارواح داشته باشیم بایستی بگوییم:

موجودی اسـت با شعور و اراده کـه بـه اقتضای طبیعتش از حواس بشر پوشیده اسـت ودر شرایط عادی، قابل درک حسی نیست. او مانند انسان، مکلف اسـت. «سوره حِجر، آیات29-42،سوره جن، آیات 11-15»

 

مؤمنین آن ها در خدمت ائمه«ع» بوده و انسانهای مؤمن و شیعه را برادر خود می‏ خوانند. «میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج 2؛ ص 11»

اکثر مردم بر این باورند اجنه گروهی از موجودات زنده می باشند کـه باوجود نامرئی بودن دارای تفکرات و احساسات هستند و خلقت آن ها بـه هزار سال قبل از بشر بر میگردد و از آتش خلق شده اند.

 

جن ها سراغ چه کسانی میروند

 

خداوند در قرآن می فرماید:

وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿سوره حجر، آیه ٢٧﴾

و جن را پیش ازآن از آتشی سوزان و بی دود پدید آوردیم .

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿ سوره رحمن، آیه ١٥﴾

و جن را از آمیزه اي [از شعله هاي‌ مختلف] آتش بـه وجود آورد.

 

حقیقت پنهان و راز آلود این موجودات چه هست؟

از دیرباز تا بـه امروز کنجکاوی و تحقیقات بسیار زیادی در مورد «جن» توسط انسانها وجود داشته و طبق همین کنجکاوی ها، باورهایی متفاوت و همچنین متناقض در باب این موضوع در ذهن انها شکل گرفته اسـت کـه میتوان گفت هیچکدام از انها مستند و قابل اعتماد نمی باشند.

 

جن ها سراغ چه کسانی میروند

 

قبل از هر چیزی بـه معنای لغوی واژه جن می‌پردازیم. جن بـه معنای نامرئی ؛ دور از نظر و پنهان می باشد. در حقیقت این واژه ناظر بـه ماهیت جن اسـت بـه همین خاطر بچه اي کـه هنوز متولد نشده ودر بطن مادر حضور دارد و دیده نمیشود جنین نامیده شده اسـت. «جن» یک عنوان از طرف خداوند متعال می‌باشد کـه برای معرفی این مخلوقات در قرآن کریم درنظر گرفته شده اسـت.

 

تفاوت های انس و جن و فرشته

اشتراک هر سه موجود، برخوردار بودن از تجرد و اراده و اختیار و عقل و مسئولیت و نظام مند بودن زندگی اسـت.

با این تفاوت کـه جن و انس بدن دارند اما فرشتگان بدن ندارند و اگرهم با بدن دیده شده اند آن بدن تمثل آن فرشته بوده اسـت نه خود فرشته «فتمثل لها بشرا سویا» «سوره مریم آیه17»؛ یعنی در قوای ذهنیّه انسان بـه صورت مناسب ظاهر میشوند، بر خلاف انس کـه بدن ظاهری دارد و بر خلاف جن کـه بدن دارد اما بـه صورت متشکل یعنی اگر خودرا فشرده کند در خارج دیده می‌شود.

 

جن ها سراغ چه کسانی میروند

 

فرشته هوای نفس و شهوت ندارد اما انس و جن هوای نفس و شهوت دارند. «سوره الرحمن، آیه 56»

همه ی فرشتگان معصومند اما همه ی انس و جن معصوم نیستند.

فرشتگان هم در ذات خود مجردند هم در فعل خود یعنی با اراده کارهای خودرا انجام می‌دهند نه با وسیله. اما انس و جن ذاتا مجردند ولی فعلاً مادی هستند یعنی با ابزار باید کارها را انجام دهند.

همه ی فرشتگان و جن ها طی الارض دارند اما همه ی انسانها طی الارض ندارند.

فرشته ها قیامت بـه معنای حساب پس دادن ندارند اما انس و جن قیامت دارند.

انسان مسلمان شیعه و سنی دارد اما جن مسلمان فقط شیعه اسـت.

 

جن ها سراغ چه کسانی میروند

 

آیت الله قاضی«ره»؛ استاد علامه طباطبائی«ره» فرموده اسـت:

جن سنی نداریم؛ چون هنوز عده اي از جن هائی کـه در غدیر خم شاهد من کنت مولاه فهذا علی مولاه گفتن پیامبر«ص» بوده اند زنده اند و بر این واقعه شهادت میدهند. «ادب فنای مقربان آیت الله جوادی آملی».

فرشته محدود اسـت و صاحب مقام معلوم « وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ » «سوره الصافات آیه 164» اما انس و جن از ظرفیت نامحدود بر خوردارند.

 

جن ها سراغ چه کسانی میروند

 

در انس و جن جنسیت «مذکر و مونث» هست اما فرشتگان جنسیت ندارند.

فرشتگان از نور خلق می‌شوند اما بدن انسان از خاک و گل آفریده شده و بدن جن از نار و آتش و بـه قول قرآن از مارج یعنی از زبانه آتش خلق شده اسـت.

 

خصوصیات فرشته ها

« وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ» «سوره الرحمن آیه 15»

ترجمه: و جن را از آمیزه اي [از شعله هاي‌ مختلف] آتش بـه وجود آورد

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَآنَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

ترجمه: و ما انسان را از گِلي خشک کـه برگرفته از لجنی متعفّن و تیره رنگ اسـت، آفریدیم. و جن را پیش ازآن از آتشی سوزان و بی دود پدید آوردیم.

فرشتگان زن و مرد و ازدواج و زاد و ولد ندارند اما انس و جن زن و مرد«سوره جن آیه 6» و ازدواج و زاد و ولد دارند «جن الشیطان، ص57».

حتی در میان فقها بحث اسـت کـه آیا انس و جن میتوانند باهم ازدواج کنند؟ عده اي از فقها معتقدند کـه می‌شود و برخی حرام می‌دانند.

فرشتگان نمی میرند «مگر هنگام برپائی قیامت» اما انس و جن مرگ دارند.

قد جن ها کوتاه اسـت «تقریباً دو وجب» ولی میتوانند خودرا بـه اندازه یک گنجشک کوچک کنند و یا بالعکس می‌توانند خودرا بـه اندازه یک اتاق بزرگ کنند.

 

جن ها سراغ چه کسانی میروند

 

از حضرت امام صادق«ع» روایت شده اسـت:

روزی حضرت رسول«ص» نشسته بود، مردی بـه خدمتشان رسید کـه بلندی قامتش مثل درخت خرما بود. درود کرد، حضرت جواب داد و سپس فرمود«خودش و کلامش شبیه جن اسـت». سپس بـه او فرمود کیستی؟ عرض کرد:من هام، پسر هیم، فرزند لاتیس، پسر ابلیس هستم. «بحارالانوار، ص83»