خرید و فروش در اینترنت

چگونه با روح درگذشتگان ارتباط بر قرار کنیم ؟

مجموعه : جن و ارواح
چگونه با روح درگذشتگان ارتباط بر قرار کنیم ؟

روش هایی برای ارتباط با اموات

ارتباط با ارواح همۀ وقت به اشکال مختلفی تقسیم می شود و در ادامه با اکثر آنها آشنا می‌شویم .

 

1- ارتباط بدون تخاطب طرفيني مثل: الف » زيارت ب » اعطاي خيرات و مبرات ج » توسل «در مواردي كه دليل خاص وجود دارد مثل توسل به پيامبر اكرم «ص » و ائمه اطهار«ع » و شهدا» اين گونه ارتباط با ادله معتبر اثبات شده هست و جز در موارد اندك اختلافي در آن وجود ندارد.

 

2- ارتباط به صورت تخاطب طرفيني مثل:

الف » به گزارش تالاب ارتباط با ارواح گذشتگان يا زندگان در خواب صادق اين ارتباط نيز گاه به اراده ارواح صورت مي گيرد و گاه به اراده شخص خواب بيننده. يعني او با انجام بعضي كارها زمينه ديدن آن شخص را در خواب فراهم مي كند. اين نوع از ارتباط آنقدر به كثرت ذكر شده هست كه جاي هيچ انكاري ندارد اما دو نكته در آن حائز اهميت هست .

 

نكته اول » تشخيص خواب صادق از خواب غير صادق . انسان چهار نوع خواب مي بيند: – خواب آشفته كه بيشتر افراد مريض مي بينند –

 

افكار عادي هرروز مثل خواب امتحان در شب امتحان – خوابي كه اسرار نهاني انسان را ظاهر مي كند. پيامبر اكرم فرمود: انچه را آدمي در دل مخفی مي دارد در خواب مي بيند «والذي يحدث به الانسان نفسه فيراه في منامه » – خوابي كه كاملا” از افكار و تخيلات نفس انسان بيرون هست يعني ارتباطي هست كه انسان با عالم خارج از خودش پيدا مي كنند. ارتباط با ارواح ديگر در اين قسم از خواب قرار دارد.

 

پيامبر اكرم «ص » فرمود رؤياي صادق بخشي از هفتاد جزئ نبوت هست , «بحارالانوار, ج 14, ص 635» بوعلي نيز مي گويد: آزمايش های زيادي نشان مي دهد كه انسان به وسيله خواب مي تواند اطلاعاتي از دنیا خارج از بدن به دست آورد و خوابي ببيند كه عين حقيقت و متن واقع باشد. و اگر چنين امكاني در خواب باشد چه مانعي دارد كه در بيداري نيز چنين آگاهي ها را به دست آورد, «شرح الاشارات , ج 3, ص 399»

 

نكته دوم : تفسير آن چه انسان در خواب مي بيند. گاه آن چه انسان در رؤياي صادق مي بيند نياز به تفسير دارد مثل خواب حضرت يوسف «ع », «يوسف , 4 و 43»

 

ب » ارتباط با ارواح گذشتگان يا زندگان در بيداري ؛ آگاهي از عوالم ديگر در بيداري نيز ممكن هست . احظار روح به معناي اصطلاحي و مأنوس آن همين نوع از ارتباط هست .. همان طور كه تخاطب طرفيني در خواب ممكن هست در بيداري نيز ممكن خواهد بود.

 

سوم » نحوه ارتباط با ارواح به نحو تخاطب طرفيني در بيداري و ارزش علمي و حقوقي آن

 

چگونه با روح درگذشتگان ارتباط بر قرار کنیم ؟

ارتباط با روح مردگان

 

مقدمه اول : روح موجود مجرد هست و هرگز با حواس ظاهري قابل ادراك نيست اما امكان ادراك آن با قوه خيال وجود دارد قوه خيال ادراك كننده جزئيات هست چه جزئيات محسوس به حس ظاهر و چه غير آن .

 

مقدمه دوم : جدايي روح از بدن در حال حيات به نحو ناقص امكان دارد و مورد طبيعي آن خواب هست . جدايي روح از بدن در خواب به اختيار انسان نيست . اما اين جدايي را مي توان به صورت مصنوعي و اختياري نيز ايجاد كرد.

 

مقدمه سوم : اراده انسان گاه به قدري قوي مي شود كه مي تواند آن چه روح ديگران به نحو غير اختياري انجام دهد در اختيار خود بگيرد و آن كارها را با اختيار انجام دهد. مثلا” اگر روح ديگران در خواب بدون اختيار به صورت ناقص از بدن خارج مي شود و با عوالم ديگر ارتباط پيدا مي كند, او روح خود را با اختيار خود با عوالم ديگر ارتباط مي دهد اما اينگونه ارتباط تا اين مقدار يك طرفه و از سنخ آگاهي از عوالم ديگر هست نه ارتباط به نحو تخاطب طرفيني با روح .

 

مقدمه چهارم : اراده قوي برخي نه تنها مي تواند افعال روح خود را در اختيار خود گيرد گاه مي تواند بر اراده ديگران نيز سيطره يابد و با قدرت خود افعال روح وی را نيز در اختيار خود گيرد.

 

مثلا” ديگري را خواب كند و روح وی را به صورت ناقص از بدن جدا كند. به دليل سيطره به آن , اموري را به او تلقين كند. اين مقدار از ارتباط فقط تصرف در قوه خيال روح شخص خواب هست .

 

گفته مي شود شخص خواب كننده مي تواند روح شخص خواب را با ارواح ديگر ارتباط دهد و يا سؤالهايي را از او بپرسد و او در همان حال از زبان بدن خود پاسخ دهد و يا پس از بيداري آن را پاسخ دهد.

 

مقدمه پنجم : ارواح مردگان طبق روايات و آيات در عالم برزخ در بهشت برزخي يا جهنم برزخي اند. و خداوند به برخي از انها اجازه ارتباط به نحو آگاهي يك طرفه از احوال زنده ها مي دهد. و گاه اجازه ارتباط طرفيني به آنان مي دهد.

 

اما از آنجا كه روح انسانها زنده در حالت طبيعي تعلق به بدن دارد قادر به ارتباط با ارواح ديگر نيست مگر آن كه در خواب كه از بدن جدا مي شود با روح ديگري ارتباط برقرار كند. لذا ارتباط روح شخص خواب با روح مردگان با اجازه الهي امكان پذير هست و نقل چنين خوابهايي به نحو خواب صادق به حدي هست كه قابل انكار نيست .

 

مقدمه ششم : چنانكه در مقدمه سوم گفته شد اراده قوي انسان مي تواند افعال روح را در اختيار خود گيرد. يعني همان طور كه ديگران در حالت خواب به صورت غير اختياري روحشان از بدن به صورت ناقص جدا مي شود و با عالم ديگر امكان ارتباط پيدا مي كند او مي تواند در حالت بيداري به اختيار خود اين امكان را فراهم كند «البته ممكن هست در اين كار او به حالت خواب يا خلسه فرو رود».

 

اگر چنين حالتي حاصل شود, همان طور كه به اذن خداوند ارواح مردگان مي توانند در خواب با روح زنده ها ارتباط طرفيني پيدا كنند اين ارتباط در حال بيداري نيز براي چنين افرادي ممكن و ميسر هست .

 

مقدمه هفتم : از آنجا كه عالم پس از مرگ عالم پادش و كيفر هست نه عالم فعل اختياري چنين ارتباط طرفيني از سوي ارواح مردگان چه در خواب و چه در بيداري جز با اذن و اراده الهي ميسر نيست و اراده انسان زنده هرگز نمي تواند روح مرده ای را از بهشت يا جهنم برزخي خارج , و در محضر خود حاضر كند «مراد از محضر, محضر مادي نيست » مگر آن كه اراده او با اراده الهي مطابق شود و اين ارتباط به اذن خداوند صورت گيرد.

 

مقدمه هشتم : با دقت به اين هفت مقدمه امكان ارتباط طرفيني با ارواح تصوير مي شود اما اين نكته بدين معنا نيست كه هر ادعا كننده ای در ارتباط با ارواح صادق باشد.

 

مقدمه نهم : چنانكه گفته شد همۀ ادراكات كسي كه با ارواح ارتباط پيدا مي كند توسط قوه خيال او صورت مي پذيرد. مسأله مهم در اينجا اين هست كه قوه خيال انسان علاوه براين كه مي تواند چنين ارتباط صادقي را ادراك كند محل ادراك القائات شيطاني و اوهام ساخته های غير واقعي انسان نيز مي باشد.

 

يعني گاه انسان بر اثر خيال پردازي ها و تلقين های خود, اموري را با قوه خيال خود ادراك مي كند كه آنها را حقيقي مي پندارد و همچنين شيطان , كه از سنخ جن هست مي تواند در قوه خيال انسان تصرف كند و اموري را به او القا كند «نحوه القاء شيطان به قوه خيال انسان در جاي خود اثبات شده هست و نياز به طرح مستقلي دارد» تشخيص ادراكات صادق قوه خيال از اوهام شخصي و القائات شيطاني دشوار هست .

 

مقدمه دهم : گفتاري كه معمولا” در مجالس احضار روح از زبان آنان گفته يا نوشته مي شود به هيچ وجه حجت نيست و اعتبار ندارد و نمي تواند ملاك رفتار, قضاوت و عكس العمل ديگران قرار گيرد و هر كس بر زمینه انچه از طرق عادي از آن آگاه هست مسئول رفتار خود مي باشد.

 

مگر آن كه يقين حاصل شود كه يقين به هر حال حجت هست . مقدمه يازدهم : اصل ارتباط با ارواح حرام نيست مگر آن كه مستلزم حرام مثل ايذاء مؤمن , غيبت , و يا حرام ديگري شود. و هرگز آموختن علمي كه اين ارتباط را آموزش مي دهد توصيه نشده هست .

 

نتيجه اين كه : ارتباط با روح زنده و مرده امكان دارد و قوه خيال مدرك اين ارتباط هست . از آنجا كه تشخيص ادراك صادق ارتباط با روح از ادراك اوهام باطل شخصي و القائات شيطاني مشكل هست راهي براي اعتماد به آن وجود ندارد. انچه از اين طرق ادراك مي شود حجيت ندارد و اعتبار حقوقي و قانوني نيز ندارد و نمي تواند مدرك قضاوت قرار گيرد مگر آن كه براي شخص ادراك كننده به حد يقين برسد كه تنها براي او حجت هست .

 

اصل چنين ارتباطي به دليل خطراتي كه در پي دارد و احيانا” محرماتي كه به دنبال مي آورد به هيچ وجه توصيه نشده هست .

 

البته بسياري از كساني كه ادعاي ارتباط با عالم ارواح دارند، دروغ مي‌گويند و يا گرفتار تخيل و پندارند، ولي طبق تحقيقات‌، اثبات شده هست كه ارتباط با عالم ارواح ممكن هست واين امر، براي جمعي از آگاهان‌، به تجربه اثبات شده كه در تماس با ارواح‌، حقايقي را درك كرده‌اند.

 

اما بهر صورت اين راه قابل توصيه نمي باشد بهترين كار در مورد اموات اين هست كه بر سر قبور اموات خود رفته وبراي آنها خيرات بدهيد يا قرآن تلاوت نمائيد .وانجام اين امور بخصوص در روز وبعداز ظهر پنج شنبه وروز جمعه سفارش شده هست.

 

منابع زير براي مطالعه توصيه مي شود:

1- حقيقت روح , احمد زمرديان , دفتر نشر فرهنگ اسلامي , ص 274 به بعد

2- معادشناسي , سيد محمدحسين حسيني طهراني , انتشارات حكمت , ج 3

3- عالم پس از مرگ , لئون دني , ترجمه محمد نصيري , مؤسسه مطبوعاتي عطايي , ص 75 به بعد

4- الروح , ابن قيم الجوزيه , دار الكتاب العربي , ص 289

5- معاد انسان و دنیا , جعفر سبحاني , انتشارات مكتب اسلام , ص 81 به بعد

6- الميزان , علامه طباطبايي , ذيل آيه 102, بقره , ج 1, ص 244.

برچسب‌ها: