خرید و فروش در اینترنت

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

برترین سبیل های تاریخ از چه کسانی بودند؟

شاید با دیدن این پست نتیجه بگیرید که سبیل گذاشتن با اقتدار یک مرد رابطه مستقیمی دارد! در طوا تاریخ افراد تاریخ ساز زیادی بودند که دارای سبیل بودند.

 

ما در این پست عکس هایی از افرادی که سبیل دارند گذاشته ایم. مدلهای مختلفی ازسبیل را در این پست به نمایش گذاشته ایم.عکس هایی از معروفترین سیبیل های جهان در این پست آمده است

 

برخی از آقایان داشتن سبیل را نشانه غرور و مردانگی می دانند و بعضی دیگر حتی با سبیل های خاص شان شناخته می شوند! در این مطلب به شخصیت هایی که سبیل های آنها جرئی جدایی ناپذیر از شهرتشان محسوب می شود، اشاره می کنیم.

 

برخی از آقایان داشتن سبیل را نشانه غرور و مردانگی می دانند و بعضی دیگر حتی با سبیل های خاص شان شناخته می شوند! در این مطلب به شخصیت هایی که سبیل های آنها جرئی جدایی ناپذیر از شهرتشان محسوب می شود، اشاره می کنیم.

 

ران برگندی

گروچو مارکس

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

برترین سبیل های تاریخ

جان واترز

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

برترین سبیل های تاریخ از چه کسانی بودند؟

کلارک گیبل

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

برترین سبیل های تاریخ

والتر کرونکیت

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

برت رینولدز

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

ادی مورفی

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

تام سلک

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

چارلی چاپلین

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

هالک هوگان

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

آلبرت اینشتین

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

استیو هاروی

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

تئودور روزولت

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

روبرت گولت

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

سالوادور دالی

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

رولی فینگرز

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

مارک تواین

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

فردریک نیچه

برترین سبیل های تاریخ از ان چه کسانی بودند؟

 

برچسب‌ها: