خرید و فروش در اینترنت

بلند کردن سنگین وزن ترین وزنه دنیا توسط این مرد (عکس)

بلند کردن سنگین وزن ترین وزنه دنیا توسط این مرد (عکس)

رکورد سنگین وزن ترین وزنه دنیا توسط این مرد زده شده است.

 

در سال ۱۹۵۷ یک ورزشکار گرجستانی به نام پائول اندرسون وزنه‌ ۲۸۴۰ کیلوگری را بلند کرده است که سنگین‌ترین وزنه‌ای است که تاکنون بشر توانسته بلند کند.

 

بلند کردن سنگین وزن ترین وزنه دنیا توسط این مرد (عکس)