بروزرسانی : 23 اسفند 1395

رکورد بزرگترین ربات اژدهای جهان (عکس)

رکورد بزرگترین ربات اژدهای جهان (عکس)

بزرگترین رکورد ساخت ربات

به گزارش تالاب شرکت Zollner Elektronik AG با ساخت ربات ۸ متری رکورد گینس این عنوان را به خود اختصاص داد . این ربات اژدهایی است که ۱۶ متر طول دارد و می تواند از دهان خودش آتش بیرون دهد . این رکورد که حدود ۱ سال است ثبت شده هنوز هم شکسته نشده و از آن این شرکت است .

برای راه رفتن و هدایت این اژدها تیم کنترل آن نیازمند است تمام حرکات را به صورت هم زمان اجرا کند .

در ادامه با تصاویری از این ربات جالب همراه ایران ناز باشید.

رکورد بزرگترین ربات اژدهای جهان (عکس)

بزرگترین ربات اژدهای جهان

رکورد بزرگترین ربات اژدهای جهان (عکس)

اژدهای جالب

رکورد بزرگترین ربات اژدهای جهان (عکس)

ساخت ربات اژدها

رکورد بزرگترین ربات اژدهای جهان (عکس)

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت