آخرین غذایی که قاتلان خطرناک خوردند (عکس)

آخرین غذایی که قاتلان خطرناک خوردند (عکس)

یک عکاس در اقدامی جالب سوژه ی عجیبی (قاتلان خطرناک) را برای عکس های خود انتخاب کرد.

انتخاب این سوژه های عکاسی کمی متفاوت به نظر می رسد.

به گزارش تالاب، «پیتر هارگروس»، در یک پروژه عکاسی از آخرین غذای سفارش داده شده از سوی 8 محکوم به اعدام، عکاسی کرده است.

 

او درباره هدفش از این کار گفته:

«من در این پروژه محکومان به اعدام را مانند مردم عادی دیده‌ام نه مانند یک عدد (اشاره به شماره‌های شناسایی زندانیان).

آدم‌های عادی‌ای که در آخرین غذای خود به دنبال شادی کوچکی هستند.»

 

این عکس‌ها به شکل عجیبی غمناک هستند و می‌شود توی آن‌ها رد دست‌هایی را پیدا کرد که آخرین لقمه‌ها را بر دهان برده است؛ لقمه‌هایی که شاید آخرین اتصال‌ها با دنیای زنده‌ها باشد.

 

هارگروس همچنین می‌گوید: «با این کار نمی‌خواستم جرم آن‌ها را کم‌اهمیت نشان بدهم، فقط می‌خواستم با این عکس‌ها و بر اساس آخرین غذایی که این محکومان خواسته‌اند، چیزی ناشناخته از درونشان را نشان بدهم.»

قاتلان خطرناک

آخرین غذایی که قاتلان خطرناک خوردند (عکس)

غذای قبل از اعدام

آخرین غذایی که قاتلان خطرناک خوردند (عکس)

غذای اعدامیان

آخرین غذایی که قاتلان خطرناک خوردند (عکس)

غذای قاتلان قبل از اعدام

آخرین غذایی که قاتلان خطرناک خوردند (عکس)

غذای اعدامیان

آخرین غذایی که قاتلان خطرناک خوردند (عکس)

غذای زندانیان

آخرین غذایی که قاتلان خطرناک خوردند (عکس)

8 غذای قبل از اعدام

آخرین غذایی که قاتلان خطرناک خوردند (عکس)

غذای زندانیان

آخرین غذایی که قاتلان خطرناک خوردند (عکس)

غذای اعدامیان

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت