بروزرسانی : 7 آبان 1395

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی جالب پیرزن در روز تولد 102 سالگی

پیرزنی که آرزوی عجیبی در روز تولدش داشت و با همکاری پلیس به آرزوی خود رسید با ما در سایت تالاب باشید با بهترین ها این پیرزن 102 ساله آرزوی بازداشت شدن را داشته است . سپس به آرزویش رسید.خیلی از مردم سعی می کنند از قانون سرپیچی کنند، اما نه «ادی سیمز». این زن 102 ساله همیشه می خواست دستگیر شود، و به لطف افسران پلیس سنت لوئیس که اخیرا به او دستبند زدند و سوار ماشین پلیس کردند، توانست به آرزوی خود برسد.اما جرم او چه بود؟

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

به گزارش تالاب : هیچ چیز در واقع! او چند سال اخیر را به ساخت و اهدای بالش و شال گردن و.. به اعضای مرکز پلیس سنت لوئیس گذرانده است. اعضای پلیس می خواستند آرزوی عجیب و تحقق نیافته او را برآورده کنند.،به همین دلیل او را دستگیر کردند و پشت اتومبیل پلیس نشاندند. سپس او را تا مرکز پلیس اسکورت کردند و سپس در آنجا با اعضای پلیس بازی کردند و جوراب های خانگی را بین آن ها توزیع کرد.

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

آرزویی عجیب پیرزن در روز تولد 102سالگی

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت