احساس عجیب بین پیرمرد با یک دختر بچه

احساس عجیب بین پیرمرد با یک دختر بچه

 احساس عجیب و عاشقانه بین پیرمرد با یک دختر بچه

با برخورد این کودک با این مرد مسن ابراز علاقه خود به این پیرمرد باعث شد رابطه آنها ادامه پیدا کند با ما در سایت تالاب بابشید بابهترین ها در دیک روزی که خانم تارا دختر کوچولوش را به فروشگاه خاروبار فروشی برای خرید تعدادی کیک فنجانی برد انتظار نداشت این اتفاق غیر معمولی برای دخترش بیفتد .وی ماه گذشته وقتی تارا دخترش نورا را در داخل فروشگاه می گرداند، از کنار یک پیرمرد تنها رد شد. نگاه پیرمرد عبوس و سرد بود تا آنکه نورا فریاد زد:”سلام، آدم پیر! امروز تولدمه”

احساس عجیب بین پیرمرد با یک دختر بچه

دوستی غیرمغمول بین دختر چهارساله و پیرمرد 82 ساله

مرد توقف کرد و نگاهش ناگهان از جدی به گرم و دوستانه تغییر کرد و پرسید:”امروز چند سالت میشه؟”بعد از مدتی باهم صحبت کردن، نورا از مادرش خواست تا از او و دوست جدیدش آقای دن پترسون 82 ساله عکس بگیرید.

آنها همدیگر را در آغوش گرفتند و پس از ده دقیقه هرکس راه خودش را رفت. تارا عکس دخترش و آقان دن را در فیس بوک منتشر کرد و شخصی که مرد را شناخته بود اطلاعات تماس او را پیدا کرد.

احساس عجیب بین پیرمرد با یک دختر بچه

پیرمرد افسرده از مصاحبت با دختر کوچولو لذت می برد

مشخص شد همسر آقای دن شش ماه پیش فوت کرده بود و از آن زمان وی از نگرانی و افسردگی رنج می برد. به گزارش تالاب کاربر فیس بوک به تارا گفت که این اولین بار است که آقای دن پس از فوت همسرش لبخند زده است.تارا با آقای دن تماس گرفت و از آن زمان نورا و مرد 82 ساله دوستی غیرمعمولی را با هم شکل داده اند.آقای دن در گفتگو با خبرنگار گفت:”او عمق عشق را به من نشان داد، عمقی که نمی دانستم اصلا وجود دارد.”

عکس های صفحه شخصی تارا در فیس بودک نشان می دهد که این دختر کوچولو و پیرمرد از خوردن کیک های فنجانی با هم لذت می برند، حیوانات پشمی و آغوش های گرم با هم رد و بدل می کنند.

احساس عجیب بین پیرمرد با یک دختر بچه

آقای دن پس از فوت همسرش در ماه مارس ، دچار افسردگی شده بود

احساس عجیب بین پیرمرد با یک دختر بچه

عکس هایی که مادر نورا از دوستی دختر خردسالش با پیرمرد منتشر کرده است

احساس عجیب بین پیرمرد با یک دختر بچه

نورا 4 ساله و آقای دن 82 ساله مصاحب خوبی برای هم شده اند

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت