ازدواج جالب یک زوج به سبک شرک و فیونا !+ تصاویر

ازدواج جالب یک زوج به سبک شرک و فیونا !+ تصاویر

ازدواج جالب به سبک شرک و فیونا

مجله تالاب : یک زن و شوهر چاق آمریکایی در میدلند تصمیم گرفتند عروسی خود را بر اساس حال و هوای انیمیشن شرک برگزار کنند.

 

عروسی به سبک شرک و فیونا

ازدواج جالب یک زوج به سبک شرک و فیونا !+ تصاویر

عروسی به سبک شرک و فیونا

ازدواج جالب یک زوج به سبک شرک و فیونا !+ تصاویر

عروسی به سبک شرک و فیونا

ازدواج جالب یک زوج به سبک شرک و فیونا !+ تصاویر

عروسی به سبک شرک و فیونا

ازدواج جالب یک زوج به سبک شرک و فیونا !+ تصاویر

عروسی به سبک شرک و فیونا

ازدواج جالب یک زوج به سبک شرک و فیونا !+ تصاویر

مشرق