بروزرسانی : 9 آبان 1396

مراسم ازدواج هجنسگرایان به کاخ سفید هم کشیده شد (عکس)

مراسم ازدواج هجنسگرایان به کاخ سفید هم کشیده شد (عکس)

جشن مراسم عروسی همجنس بازان در کاخ سفید 

در کشور هاي انگلیس و مختص ایالت هاي کشور آمریکا ازدواج همجنسگرایی بسیار چندان شده هست و حتی این ازدواج به کاخ ریاست جهموری یعنی کاخ سفید کشیده شده هست . 

به گزارش تالاب از دقت به رفع ممنوعیت ازدواج همجنس گرایی برای نظامیان ایالات امریکا در بیشتر ایالت هاي کشور آمریکا شب قبل چند همجنس گرا در کاخ سفید به ازدواج یک دیگر در آمدند.
به گزارش تالاب برای نخستین بار کاپیتان نیروی دریایی کشور آمریکا در کاخ سفید به ازدواج زوج خود درآمد و ازدواج همجنس گرایی در کاخ سفید انجام شد.با دقت به رفع ممنوعیت ازدواج همجنس گرایان برای نظامیان آمریکایی در بیشتر ایالت هاي ایالات امریکا شب قبل چند همجنس گرا در کاخ سفید به ازدواج یک دیگر در آمدند.
رئیس جمهور اوباما نخستین رئیس جمهوری هست که بطور رسمی ازدواج همجنس گرایان رابه رسمیت شناخته هست.انحطاط اخلاقی در غرب و کشور آمریکا به بحبوحه خود رسیده هست و با آزاد شدن ازدواج همجنسگرایان، ماری جوانا، قمار، حمل اسلحه و موارد متعدد نابهنجاری هاي اجتماعی، ایالات متحده چند روز نیست که جمعه سیاه «کشتار ۲۰ کودک دبستانی در کنتیکت» را پشت سر گذاشته هست.
مراسم ازدواج هجنسگرایان به کاخ سفید هم کشیده شد (عکس)

ازدواج همجنسگرایان سرباز در کاخ سفید

مراسم ازدواج هجنسگرایان به کاخ سفید هم کشیده شد (عکس)
 منبع : پارس ناز
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت