خرید و فروش در اینترنت

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

اسمی کـه روی یک نوزاد قرار می دهند بسیار زیاد در شخصیت آینده وی موثر اسـت . تجربه ثابت کرده اسـت اکثرا شخصیتی متناسب با اسمشان دارند و مهم تر از همه ی تا پایان عمرش همه ی اطرافیا قرار اسـت باآن اسم صدایش کنند و بـه نوعی بیانگر این نوزاد عزیز تا اخر عمر اسـت.

 

اگر بـه تازگی صاحب فرزند دختر شده اید و بـه دنبال اسامی دختر ایرانی و جدید هستید اینبخش را تا پایان دنبال کنید چرا کـه اسامی دختر جدید و اسامی دختر ایرانی باکلاس را بیان می‌کنیم.

 

اسم دختر شیک با الف

آبانسا
معنی: مانند آبان
ریشه: پارسی

آبدیس
معنی: مانند آب زلال و شفاف
ریشه: پارسی

آبناز
معنی: نام زنی در منظومه ویس و رامین، مایه فخر آب، کنایه از لطافت پوست
ریشه: پارسی

آبنوس
معنی: درختی کـه چوب ان سیاه رنگ اسـت و میوه‌اي بسیار شیرین و بـه شکل انگور دارد.
ریشه: پارسی

آپاما
معنی: اسم دختر اردشیر دوم سلطان هخامنشی
ریشه: پارسی

آتاناز
معنی: دختر نازنین بابا
ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

آتریسا
معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌اي زیبا و برافروخته
ریشه: پارسی

آترین
معنی: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی
ریشه: پارسی

آتنا
معنی: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
ریشه: فرانسوی

آتوسا
معنی: نام دختر کوروش سلطان هخامنشی و بـه معنی قدرت و توانمندی اسـت. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده اسـت.
ریشه: یونانی

آدرینا
معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
ریشه: پارسی

آدونیس
معنی: آدنیس، گلی بـه رنگ زرد و قرمز کـه فقط هنگام تابش خورشید باز میشود.
ریشه: فنیقی

آذرگل
معنی: گلی سرخ رنگ شبیه شقایق
ریشه: پارسی

آذرمینا
معنی: لعل گون، سرخ رنگ
ریشه: پارسی

آذین
معنی: زینت، زیور، نام یکی از فرماندهان سپاه بابک خرم دین، نام پهلوانی در ویس و رامین
ریشه: پارسی

آرامیس
معنی: آرامش، اسانی
ریشه: یونانی

 

آرشیدا
معنی: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان «آر بـه دومعنی بـه کار میرود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا بـه معنای آراینده»
ریشه: پارسی

آرنیکا
معنی: آریایی نیک خو
ریشه: پارسی

آروشا
معنی: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم
ریشه: پارسی

آریانا
معنی: منسوب بـه آریا، آریایی، نام قدیم ایران
ریشه: پارسی

آریاناز
معنی: موجب فخر و مباهات قوم آریایی
ریشه: پارسی

آسمان
معنی: فضای بالای سر کـه آبی رنگ بـه نظر می رسد، نام روز بیست وهفتم از هرماه شمسی در ایران قدیم
ریشه: پارسی

آسنا
معنی: روشنایی درونی، سرشت مادرزادی
ریشه: اوستایی – پهلوی

آسو
معنی: شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده کـه از قند سیاه درست می کنند.
ریشه: کردی

آلاگل
معنی: آلا «ترکی» + گل «پارسی»؛ گل رنگی
ریشه: پارسی – ترکی

آمتیس
معنی: آمیتیس، نام دختر خشایار سلطان هخامنشی کـه با بختنصر سلطان بابل ازدواج کرد.
ریشه: پارسی

آناشید
معنی: مرکب از کلمه ترکی آنا بـه معنای مادر و کلمه پارسی شید بـه معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
ریشه: پارسی

آوینا
معنی: عشق
ریشه: کردی

آیدا
معنی: شاد، خوش
ریشه: ترکی

آیسان
معنی: آی «ترکی» + سان «پارسی» زیبا، مانند ماه
ریشه: پارسی – ترکی

آیسل
معنی: زیبا و درخشان مانند ماه
ریشه: ترکی

آیسو
معنی: مرکب از آی بـه معنای ماه بعلاوه سو بـه معنای آب، باطراوت و درخشنده، ماه و آب، زیبارو
ریشه: ترکی

آیشن
معنی: مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، «در مجاز زیبا»؛ ماهورا، زیبا رو
ریشه: ترکی

آیگل
معنی: آی «ترکی» + گل «پارسی» گلی چون ماه
ریشه: پارسی – ترکی

آیما
معنی: ماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو، بانوی زیبا، دختر خوش چهره
ریشه: پارسی – ترکی

اشک ناز
معنی: مرکب از اشک و ناز، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف
ریشه: پارسی

اقاقیا
معنی: «معرب از یونانی» «در گیاهی» درختی اسـت از راسته‌ي شبدرها کـه گلهای خوشه‌اي سفید یا صورتی خوشبو دارد.
ریشه: یونانی

اُلگا
معنی: نخستین قدیسه‌ي روسی، همسر و نایب
ریشه: یونانی

النا
معنی: هلن و هلنا
ریشه: یونانی

اِلآی
معنی: ماه ایل؛ «بـه مجاز» زیباروی ایل
ریشه: ترکی

اِلسانا
معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان 
ریشه: ترکی

اِلینا
معنی: نیکویی و نعمت برای ما
ریشه: عربی

الیانا
معنی: نیکی و هدیه، «بـه مجاز» بـه معنی مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل 
ریشه: ترکی

الیسا
معنی: دختری کـه مانند گل انار لطیف اسـت + مرکب از الیس «عربی» بـه معنای گل انار و الف تانیث پارسی
ریشه: عربی

انارگل
معنی: گل انار
ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)
اَنوشا
معنی: بیمرگ و جاویدان
ریشه: پارسی

اویتا
معنی: بی همتا، تک
ریشه: اوستایی – پهلوی

اویسا
معنی: آویسا، پاک و تمیز مانند آب
ریشه: پارسی

ایپک
معنی: ابریشم، حریر، ابریشمی
ریشه: ترکی

ایرانا
معنی: ایران + ا «پسوند نسبت»؛ منسوب بـه ایران، مربوط بـه ایران، ایرانی
ریشه: پارسی

ایرسا
معنی: زنبق سفید، سوسن، آیرس، نام بیخ سوسن آسمون گون، آلیسا، رنگین کمان، بـه بوته سوسن کبود نیز بدان جهت کـه دارای گلهای زرد و سفید و کبود اسـت ایرسا گویند.
ریشه: پارسی

آپامه 

معنی: خوشرنگ و آب؛ دختر اردشیر دوم هخامنشی

افرا

معنی: ستایش کردن

موزیک

معنی : سرود و نغمه

ارنواز

معنی: نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید

اروس

معنی : سپید، درخشان و زیبا

آرمیتا

معنی :  عشق پاک

آشتی

معنی:  دوستی، یکرنگی

آندیا

معنی: نام زن اردشیر ساسانی

آوا

معنی: آواز

انارام

معنی : روشنایی بی فروغ و بی پایان

آپامه

معنی :  دختر اردشیر دوم هخامنشی

انگبین

معنی : عسل

انوش

معنی : جاویدان

آژند

معنی: نام گلی اسـت

آمی‌تیس

معنی: نام دختر آستیاک، سلطان ماد

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

الیکا

معنی: مادر زمین – شکوفه – نام دهی در شـما ایران

المیرا

معنی: فدا کننده

اریکا

معنی: مرتبط با زمین

آسیمن

معنی: نامی پهلوی کـه همان سیمین امروزی اسـت

آترا

معنی:نام یکی از ماههای پاییز

اِستاتیرا

معنی: همسر داریوش سوم

ایرسا

معنی: رنگین کمان

آبنوش

معنی: از زنان ویس و رامین

آپاما

معنی: دختر سپیتمن سردار ایرانی

آرتادخت

معنی: وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی

آرتیستون

معنی: دختر کورش بزرگ – زن داریوش

آدا

معنی:پاداش مینوی، فرشته توانگری

آدنا

معنی:نام روستایی در نزدیکی چالوس

آذرمینا

معنی :لعلگون، سرخ رنگ

آذینگل

معنی :زینت گل، زیورگل – کنایه از زیبایی بسیار زیاد

آراگل

معنی :آراینده گلها – زیبا کننده گلها

آرالیا

معنی: درختچه هاي‌ زینتی

آدنیس

معنی: فنیقی آدونیس ؛ گلی بـه رنگ زرد و قرمز کـه فقط هنگام تابش خورشید باز می شود

آسا

معنی:زیور مایه زیبایی و وقار و ثبات و تمکین و آسودگی

آسیمن

معنی: اوستایی-پهلوی سیمین، نقره فام

آگرین

معنی : کردی آتشین، بـه رنگ آتش

آلا

معنی:پروا احتیاط

آلکا

معنی: در گویش سمنان نام امامزاده اي

آلما

معنی:ترکی سیب، کنایه از زیبایی

آلیس

معنی: فرانسه بانوی نجیب زاده ؛ دختر اصیل ؛ خانم با اصل و نسب

آلیش

معنی :ترکی شعله، شعله گیر

آلیشان

معنی: هر دو ترکی شعله ور

آندیا

معنی:بابلی نام همسر بابلی اردشیر درازدست سلطان هخامنشی

آنسه

معنی :عربی انس گیرنده ؛ مانوس ؛ خو گیرنده ؛ همنشین نیکو

اسما

معنی:عربی جمع اسم، نامها، نام دختر ابومسلم خراسانی

اشک

معنی :آبی کـه از چشم می ریزد

اطلس

معنی: یونانی پارچه ابریشمی، دیبا

آوین

معنی: کردی عشق

النا

معنی:یونانی نورانی

الناز

معنی: ایل ناز موجب نازش ایل

الوا

معنی:ستاره

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

انار

معنی:میوه اي خوراکی با دانه هاي‌ قرمز یا سفید فراوان و مزه ترش یا شیرین

انارگل

معنی :گل انار

انیس

معنی: عربی همدم

انیسه

معنی: عربی همدم

اوران

معنی :در گویش سیستان

اورانوس

معنی: فرانسه نام هفتمین سیاره منظومه شمسی

اورنینا

معنی :یونانی ربه النوع فراوانی نعمت

اورینا

معنی :یونانی در اساطیر یونان، الهه آسمانها و حامی عشق آسمانی

الیانا

معنی:یکی و هدیه

الین

معنی: هم نژاد و هم خون

 

 

 

اسم دختر شیک و خفن با ب

بَرفین
معنی: برفی، از جنس برف؛ سفید مانند برف؛ «بـه مجاز» زیبا چهره 
ریشه: پارسی

بَصیرا
معنی: منسوب بـه بصیر؛ منتسب بـه دانایی؛ «بـه مجاز» دختری کـه بینا و دانا باشد.
ریشه: عربی

بُشرا
معنی: بشارت، مژده، مژدگانی؛ از واژه‌هاي‌ قرآنی
ریشه: عربی

بِهشید
معنی: تابناک و دارای فروغ و روشنایی
ریشه: پارسی

باران
معنی: قطره‌هاي‌ آب کـه بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد میشود؛ «در عرفان» باران کنایه ازفیض حق تعالی و رحمت اوست. غلبه عنایات را نیز کـه در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.
ریشه: پارسی

بارلی
معنی: بار«پارسی» + لي «ترکی» میوه دار، سودمند
ریشه: ترکی

بنیتا
معنی: دختر بی همتای من
ریشه: پارسی

بهار
معنی: بهار، نخسین فصل سال، دوره شادابی هر چیز، امید و نور و لطافت و زیبایی
ریشه: پارسی

بهارک
معنی: بـه معنای مانند بهار، هم چون بهار؛ «بـه مجاز» زیبا با طراوت
ریشه: پارسی

بهارگل
معنی: گلی کـه در بهار میروید.
ریشه: پارسی

بهارناز
معنی: موجب فخر و نازش بهار
ریشه: پارسی

بهارین
معنی: منسوب بـه بهار، بهاری
ریشه: پارسی

بهدیس
معنی: مانند بـه «بـه میوه‌اي خوش عطر و بو»
ریشه: پارسی

بیتا
معنی: بی‌مانند، بی‌همتا، یکتا
ریشه: پارسی

بی تا

معنی : یکتا، بی‌مانند

بنیتا

معنی: دختر بی همتای من

بهارین

معنی : منسوب بـه بهار، بهاری

بوستان

معنی : باغ پر گل

بادامک

معنی : بادام کوچک، نوعی درخت بادام

باران

معنی: قطره ي اب

بارنک

معنی : نام درختی اسـت.

بدن گل

معنی : ان کـه بدنی لطیف و زیبا

 

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

اسم دختر شیک و خفن با پ

پَرَند
معنی: پروین، در قدیم نوعی پارچه‌ي ابریشمیِ ساده و بدون نقش و نگار، حریر ساده؛ گروهی از گیاهان
ریشه: پارسی

پَرَندیس
معنی: «پَرَن + دیس «پسوند شباهت» »؛ شبیه بـه پَرَن پَرَن، زیبارو، نرم و لطیف چون پرند
ریشه: پارسی

پَرَنسا
معنی: «پَرَن = پروین «ستاره»؛ دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا «پسوند شباهت»»؛ شبیه ستاره پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف
ریشه: پارسی

پَرتو
معنی: شعاعی کـه از منبع نورانی یا گرما ساطع می شود، درخشندگی، تلألؤ، روشنایی؛ اثر، تأثیر 
ریشه: پارسی

پَردیس
معنی: بهشت؛ فضای سبز و گلکاری شدهی اطراف ساختمان.
ریشه: پارسی

پَرنیان
معنی: پارچه‌اي ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه‌ي حریر کـه برای نوشتن بـه کار می‌بردند؛ پرده‌ي نقاشی 
ریشه: پارسی

پادمیرا
معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
ریشه: پارسی

پادینا
معنی: در گویش همدانی بـه گل پونه یا پودینه گفته میشود.
ریشه: پارسی

پامچال
معنی: گلی زینتی بـه رنگ هاي سفید، صورتی، یا نارنجی
ریشه: پارسی

پانیذ
معنی: پانید، قند مکرر، شکر، شکر برگ، شکر قلم، نوعی از حلوا کـه از شکر و روغن بادام تلخ و خمیر می‌ساختند.
ریشه: پارسی

پرگل
معنی: «بـه فتح پ» هر یک از گلبرگهای گل
ریشه: پارسی

پرمون
معنی: زینت و آرایش
ریشه: پارسی

پارمیس

معنی: نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ

پانته‌آ

معنی : پایدار، نگهبان قدرتمند، نام همسر آبرداتاس کـه در زمان کوروش، سلطان شوش بود

پرنیان

معنی : حریر، دیبا

پامچال

معنی : گلی زینتی بـه رنگ هاي سفید، صورتی، یا نارنجی

پانتی

معنی : نام همسر آریاسب از سرداران کوروش سلطان هخامنشی

پانیا 

معنی: محافظ نگهدارنده

پوپک

معنی :  هدهد

پونه

معنی: بوته و گلی خوشبو

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

پینار

معنی: بـه معنی چشمه

پارلا 

معنی: درخشنده و نورانی

پیناز 

معنی: سرچشمه

پرسا 

معنی: نرم و لطیف مانند پر.

پرستش

معنی : نیایش، پرستش

پرستو

معنی : پرنده‌اي سیاه و سفید با بال هاي‌ باریک کـه مهاجر اسـت.

پرستوک

معنی : پرستو، نام اصیل پارسی

پرسون

معنی : برهون هاله، خرمن ماه 

پرنیا

معنی: پارچه‌اي ابریشمی دارای نقش و نگار

ریشه: پارسی

پروا
معنی: ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن بـه کاری، فراغت و آسایش، توجه
ریشه: پارسی

پریچهر
معنی: فرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو
ریشه: پارسی

پریسان
معنی: مانند پری، دختری کـه مثل پری زیبا اسـت، بانویی زیبا چون پری
ریشه: پارسی

پریماه
معنی: زیبا چون ماه و پری
ریشه: پارسی

پیچک
معنی: گیاهی زینتی کـه ساقه‌اي بالا رونده دارد.
ریشه: پارسی

پینار
معنی: بـه معنی چشمه، سرچشمه
ریشه: ترکی

 

اسم دختر شیک و خفن با ت

تَرلان
معنی: مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ «در کردی» بـه معنی زیبا؛ نام نوعی اسب اسـت.
ریشه: ترکی

تَرنّم
معنی: خواندن شعر، ترانه، و مانند آن ها بـه حالت موسیقایی و معمولًا با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه؛ آواز، نغمه، سرود.
ریشه: عربی

تَندیس
معنی: مجسمه؛ بت، تصویر برجسته، تمثال؛ «بـه مجاز» زیباروی.
ریشه: پارسی

تُرنج
معنی: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌هاي‌ اسلیمی و گل و بوته‌اي کـه معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند انها بـه کار میرود.
ریشه: پارسی

تِلما
معنی: گندمگون
ریشه: عربی

تاتیانا
معنی: تاتینا، پرنده شکاری
ریشه: پارسی

تامیلا
معنی: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع بـه معنی بخشنده 
ریشه: عربی

تبسّم
معنی: لبخند، خنده‌ي بدون صدا؛ «بـه مجاز» درخشیدن
ریشه: عربی

توتیا
معنی: از آبزیان دریایی کـه در بستر دریا زندگی می کند؛ گردی کـه بـه عنوان سُرمه استفاده می کنند.
ریشه: پارسی

توسکا
معنی: توسا، درختی بلند و جنگلی کـه در مناطق مرطوب و کنار آبها میروید.
ریشه: پارسی

تیارا
معنی: تیه در گویش لری بـه معنای چشم و آرا بـه معنای آراینده میباشد، چشم آرا، زیبا
ریشه: لری

تیسا
معنی: در گویش مازندران خالص
ریشه: پارسی

تَرَنُم

معنی: آواز خوش

ترنج 

معنی: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌هاي‌ اسلیمی و گل و بوته‌اي کـه معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آن ها بـه کار میرود.

تانسو

معنی : زلالی چشمه، تمیزی و پاکی و زیبایی

تلّي

معنی: دختری کـه گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ زباندار و سخنور.

ترنیان

معنی : سبدی کـه از شاخه هاي‌ بید می‌بافند

تروند

معنی : میوه تازه رسیده، نوبر

تاتیانا

معنی : تاتینا، پرنده شکاری

تاتین

معنی : پرنده‌اي شکاری

تابنده

معنی : انچه می‌تابد و نورافشانی میکند، درخشان.

توسا 

معنی: توسکا، درختی بلند و جنگلی کـه در مناطق مرطوب و کنار آبها میروید.

توسکا

معنی : توسا، درختی بلند و جنگلی کـه در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.

توکا 

معنی: پرنده‌اي از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ

توار

معنی: پرنده , نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس

ترلان 

معنی : زیبا؛ نام نوعی اسب اسـت.

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

 

اسم دختر شیک و خفن با ث

ثَمینا
معنی: «ثمین + الف نسبت» منسوب بـه ثمین، ثمین
ریشه: عربی

ثَنا
معنی: ستایش، مدح؛ دعا؛ سلام و تحیت؛ حمد، شکر، سپاس
ریشه: عربی

 

 

اسم دختر شیک و خفن با ج

جُمانه
معنی: یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت

علی«ع»
ریشه: عربی

جانا
معنی: اي جان، اي عزیز
ریشه: پارسی

جانان
معنی: معشوق، محبوب؛ خوب
ریشه: پارسی

 

جانیار

معنی: دارای روح و روان و یاری دهنده جان

ریشه: پارسی

جوانه
معنی: تازه، نو؛ جوان
ریشه: پارسی

جیران
معنی: آهو؛ «بـه مجاز» معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا
ریشه: ترکی

جواهر

معنی : هر یک از سنگ های گرانبها مانند یاقوت و زمرد

 

 

اسم دختر شیک و خفن با چ

چکامه
معنی: شعر بـه ویژه قصیده
ریشه: پارسی

چکاوک
معنی: پرنده‌اي خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک کـه تاج بر سر دارد.
ریشه: پارسی

چیچک
معنی: گل
ریشه: ترکی

چیستا
معنی: نام فرشته دانش و معرفت
ریشه: پارسی

چیکا
معنی: نوعی پرنده
ریشه: گیلکی

چشمه

معنی : مکانی کـه آب زیرزمینی در آنجا بـه طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می شود

چوک 

معنی: چشمه

چیترا

معنی : نژاد

 

اسم دختر شیک و خفن با ح

حَسْنا
معنی: زیبا، زن زیبا
ریشه: عربی

حَلیا
معنی: زیور و آرایش
ریشه: عربی

حُسنا 
معنی: نیک، پسندیده
ریشه: عربی

حُلما
معنی: جمع حَلیم، بردباران، صبوران
ریشه: عربی

حنا
معنی: گیاهی درختی کـه گل‌هاي‌ سفید و خوشبو دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی بـه همین نام.
ریشه: عربی

 

حنانه

معنی: بخشنده و مهربان

ریشه: عربی

حورا
معنی: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.
ریشه: عربی

حورآسا
معنی: حور «عربی» + آسا «پارسی» ان کـه چون حور زیباست.
ریشه: عربی – پارسی

 

حدیث

معنی: سخنی کـه از پیامبر اسلام«ص» یا بزرگان دین نقل کنند، روایت، سخن

حیفا

معنی: نام بندری در فلسطین

حیات

معنی : زندگی

 

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

 

اسم دختر شیک و خفن با خ

خَضرا
معنی: «مؤنث اخضر» بـه معنی سبز، کبود، نیلگون، و آبی و سبز؛ سبزه‌زار، چمن‌زار.
ریشه: عربی

خاطِره
معنی: یادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر.
ریشه: عربی

خاطرآسا
معنی: خاطر «عربی» + آسا «پارسی» آسایش دهنده خاطر
ریشه: عربی

خزان
معنی: نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز
ریشه: پارسی

خوشین
معنی: خوش و زیبا
ریشه: پارسی

خوشه

معنی: چند دانه کـه درکنار هم آویزان باشند

خوشدل

معنی : شاد، شادمان، خوشحال

خوشروی

معنی : خوشرو

خوشگو

معنی : خوش سخن

خوشنوا

معنی : خوش آواز، خوش موزیک

خزر

معنی:دختر کـه عشوه هایي زیرکانه می‌ریزد.

خزال

معنی : با ناز راه رونده کسی کـه با ناز راه می رود.

 

اسم دختر شیک و خفن با د

دَریا
معنی: «در جغرافیا» توده‌ي بسیار بزرگی از آب، دریاچه، «بـه مجاز» شخص بسیار آگاه و دانشمند، «بـه مجاز» «در تصوف» حقیقت یا ذات حق 
ریشه: پارسی

دُرسا
معنی: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا «پسوند شباهت»؛ شبیه بـه دُر؛ «بـه مجاز» گرانقیمت و ارزشمند.
ریشه: پارسی

دُرنا
معنی: پرنده‌ي آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.
ریشه: ترکی

دِنا
معنی: بلندترین کوه از رشته کوههای زاگرس؛ همچنین نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد کـه شهر سی سخت مرکز ان اسـت.
ریشه: پارسی

 

دایان

معنی: سرافرازی و سربلندی

ریشه: کردی

دایانا
معنی: «دایا «زر سرخ و طلا» + پسوند اسم سازِ «نا»» بـه معنی مثل زر سرخ و «بـه مجاز» زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
ریشه: پارسی

دریاناز
معنی: مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا بـه معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ
ریشه: پارسی

دریتا
معنی: در «عربی» + ي «پارسی» + تا «پارسی» مانند در، مانند مروارید
ریشه: عربی

دُرین

معنی: دُر + ین «پسوند نسبت»؛ از دُر، ساخته شده از دُر؛ «بـه مجاز» گران بها و قیمتی
ریشه: عربی

دل‌آرا
معنی: موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا «داریوش سوم» و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی
ریشه: پارسی

 

دلسا

معنی: هم چون دل، همانند قلب و «دارای احساس و عاطفه» 

ریشه: پارسی

دلبر
معنی: دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقهی دیگران؛ معشوق.
ریشه: پارسی

دلنواز
معنی: مایه‌ي آرامش دل، آرامش بخش؛ نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق.
ریشه: پارسی

 

دیانا

معنی: پاک و منزه، نیکویی بخش و یا نیکویی دهنده

ریشه: یونانی

دیبا
معنی: نوعی پارچه‌ي ابریشمی معمولًا رنگین.
ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

دینا
معنی: داور، داوری؛ «در اوستایی» دین؛ «در عبری» «= دینه» انتقام یافته؛ نام خواهر یوسف«ع».
ریشه: عبری

دل آسا

معنی : آسایش دل

دینا

معنی: داور، دين

دیناز

معنی: آفريننده زیبایی

دالیا 

معنی: نوعی از گلِ کوکب

دُرنا

معنی: نام پرنده اي اسـت

دلنواز

معنی : دلارام, دلجو, دلپذیر

دلربای

معنی : زیبا، جذاب

دادلی

معنی : شیرین و نمکین

دین

معنی: داور، داوری

دینه

معنی:  نام دختر یعقوب «ع» و خواهر یوسف «ع»

اسم خاص و تک با ذ

ذَلفا
معنی: دختر سفید روی؛ شاعره معاصر خلفای عباسی، دختر ابیض زن و معشوقه‌ي نجده‌ي ابن اسود.
ریشه: عربی

 

اسم دختر شیک و خفن با ر

رسپینا
معنی: فصل پاییز
ریشه: پارسی

رَستا
معنی: رَستن، رهیدن + ا «پسوند»؛ رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده
ریشه: پارسی

رُزا
معنی: گل رز
ریشه: فرانسوی

رُکسانا
معنی: روشنک، نام دختر دارا کـه اسکندر بـه موجب وصیت دارا وی را بـه ازدواج خود در آورد.
ریشه: یونانی

رُونیا
معنی: ان کـه چهره‌اش مثل نیاکان اسـت؛ «بـه مجاز» اصیل
ریشه: پارسی

رامونا
معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل
ریشه: پارسی

رامیلا
معنی: خدای بزرگ
ریشه: آشوری

رامینا
معنی: رامین + الف «نسبت»؛ منسوب بـه رامین؛ دخترِ طربناک
ریشه: پارسی

رایا
معنی: رای، فکر، اندیشه، تأمل
ریشه: پارسی

روجا
معنی: منسوب بـه روج «روز،آفتاب»؛ «بـه مجاز» زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن
ریشه: کردی

روژیا
معنی: روز و روشنایی
ریشه: کردی

روشنک
معنی: روشن، نام گیاهی اسـت، در روایات ایرانی نام دختر دارا «داریوش سوم» کـه اسکندر با او ازدواج کرد.
ریشه: پارسی

رونا

معنی: خورشید نورانی و درخشان

ریشه: پارسی

روناک
معنی: روشن، تابناک
ریشه: کردی

رونیکا
معنی: روی زیبا، زیباروی
ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

رویا
معنی: رویا، مجموعه‌اي از عکسهای، افکار و احساسات کـه در حالت خواب به طور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، انچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال مییابد.
ریشه: عربی

رایکا

معنی: دوست داشتنی

رامونا

معنی: مظهر عشق

رامی

معنی:  منسوب بـه رام

رامینا

معنی :  دخترِ طربناک

سا : بالغ، بلند

رَسابانو

معنی : بانوی برگزیده و بلند بالا

رَسادخت 

معنی: دختر برگزیده و بلند بالا

رَسپینا

معنی : فصل پاییز

رَستا

معنی:  رَستن، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده

رُکسان

معنی : روشنک، رکسانا

روبیتا

معنی : بی‌نظیر

روژیا 

معنی: روز و روشنایی

روژیار

معنی : روزگار

روژین : منسوب بـه روز، تابناک و درخشنده

روژینا : منسوب بـه روز

 

اسم دختر شیک و خفن با ر

زُلفا
معنی: «زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف «پسوند نسبت»»؛ منسوب بـه زلف؛ «بـه مجاز» زیبایی زلف معشوق؛ «در عربی، زلفی»
ریشه: عربی

زردیس
معنی: بـه شكل زر
ریشه: پارسی

زرگل
معنی: زرین گل
ریشه: پارسی

زرناز
معنی: مركب از زر« طلا» + ناز«كرشمه»
ریشه: پارسی

زمرد
معنی: نام سنگی قیمتی بـه رنگ سبز
ریشه: یونانی

زوفا
معنی: گیاهی پایا و خوشبو از خانواده نعناع
ریشه: عربی

زویا
معنی: زویا در زبان روس بـه معنی عزیز پدر میباشد. در گویش محلی طبرستان، بـه معنی درخشان، روشن و نورده اسـت. معانی دیگر: زندگی، زنده، دوست داشتنی
ریشه: پارسی

زمزم 

معنی: نام چشمه‌اي در نزدیکی کعبه

زمزمه

معنی : صدای حرف زدن آهسته، صدای آواز خواندن آهسته، صدایی کـه از سازهای موسیقی شنیده می شود، موزیک

زمیرا 

معنی: بلبل

زنبق 

معنی: گلی درشت بـه رنگ هاي بنفش، سفید، یا زرد

زینا 

معنی: مخفف زیناوند، لقب تهمورث سلطان پیشدادی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

 

اسم دختر شیک و خفن با ژ

ژاکلین
معنی: کنتس هنوت و هلند
ریشه: فرانسه

ژالین
معنی: شعله آتش
ریشه: ترکی

ژانیا
معنی: از نامهای باستانی
ریشه: پارسی

ژرفا
معنی: عمیق، عمیق‌ترین یا دورترین نقطه جایی
ریشه: پارسی

ژیکان
معنی: قطره‌ي باران «بـه مجاز» زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش
ریشه: کردی

ژینا
معنی: باهوش، با نابغه، ژنیک
ریشه: فرانسه

ژینوس
معنی: باهوش، نابغه، ژینا
ریشه: فرانسه

ژالانه 

معنی: گیاهی زیبا و اتومبیل

ژامک معنی: از نامهای باستانی، آینه

ژاوا 

معنی: جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو

ژاوه 

معنی: نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی

ژاییژ 

معنی: شراره آتش

ژربرا 

معنی: گلی زینتی بـه شکل مینا ولی بسیار درشت تر از ان بـه رنگ هاي صورتی تا سرخ

ژرفا 

معنی: عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی

 

اسم دختر شیک و خفن با س

سَحرناز
معنی: «عربی پارسی» زیبایی سپیده دم؛ «بـه مجاز» زیبا
ریشه: عربی

سَروناز
معنی: سرو نورسته، سروی کـه شاخه‌هاي‌ ان بـه هر طرف مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی
ریشه: پارسی

سَروین
معنی: شبیه سَرو؛ «در کردی» روسری و چارقد
ریشه: پارسی

سَما
معنی: آسمان
ریشه: عربی

سِتیا
معنی: گیتی، دنیا و روزگار
ریشه: اوستایی – پهلوی

سابرینا
معنی: مژده، بشارت
ریشه: آشوری

ساتین
معنی: محبوب و دوست داشتنی
ریشه: پارسی

سارینا
معنی: خالص، پاک
ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

ساغر
معنی: ظرفی کـه در ان شراب می نوشند، جام شراب؛ دل عارف اسـت کـه انوار غیبی در ان مشاهده میشود.
ریشه: عربی

سامینا
معنی: مانند مینا؛ نام گلی
ریشه: پارسی

ساناز
معنی: نام گلی؛ کمیاب، نادره
ریشه: ترکی

سانیا
معنی: سایه روشنِ جنگل
ریشه: پارسی

سایان
معنی: منسوب بـه سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی
ریشه: کردی

سپیدار
معنی: درختی از خانواده بید با برگهای براق
ریشه: پارسی

سپینود
معنی: در شاهنامه دختر سلطان هند «شنگل» و زن بهرام گور
ریشه: پارسی

سونیا
معنی: «سو = نور + نیا» نورِ نیاکان، «در یونانی» خرد و عقل، دختر نور، دختری کـه در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد.
ریشه: ترکی

سی گل
معنی: سی شماره گل
ریشه: پارسی

سیتا
معنی: جهان، گیتی
ریشه: هندی

سینره
معنی: گیاهی زینتی و نیز دارویی با گلهایی کـه در اواخر زمستان و اوایل بهار شکوفا میشوند، پامچال فرنگی
ریشه: فرانسوی

 

سلین

معنی: مانند سیل «خروشان»؛ ماه، آسمان

ریشه: ترکی

سمیرا

معنی: قصه گوی شبانه، زن گندمگون

ریشه: پارسی، سانسکریت

سانیا

معنی: سایه روشنِ جنگل

ساویس

معنی : با ارزش، گرانمایه

سایه

معنی: تاریکی نسبی در مقابل روشنی، پناه

سپیتا

معنی : سفیدترین و پاکترین

ساتی

معنی : در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح

ساتیا

معنی : از نامهای باستانی

سالی

معنی : بی غم و سرخوش، سالمند و دارای عمر طولانی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

سالینا

معنی:  منسوب بـه سال

سامینا

معنی : مانند مینا؛ نام گلی

سانوا

معنی : دختر خوش سخن

سانیا

معنی : سایه روشنِ جنگل

ساوی

معنی : با ارزش، گرانمایه

سمن

معنی : نام گلی اسـت، یاسمین

سوزان

معنی : دارای حرارت

سَروین

معنی :  «در کردی» روسری و یا سربند

سَریر

معنی: زیبا ؛ تخت پادشاهی

سیما

معنی: روی، چهره

سیمبر

معنی : دارنده اندام سفید و زیبا

سیمروی

معنی : سپیدروی

سانای

معنی: بی قرار

سانلی

معنی : مشهور، مشهور

سایا 

معنی: یکرنگ، بیریا

سُلدا 

معنی: حامی، یاور

سَلین

معنی : سیل مانند؛ نام رودخانه‌اي در آذربایجان

 

اسم دختر شیک و خفن با ش

شِیدا
معنی: عاشق، دلداده؛ آشفته و پریشان
ریشه: پارسی

شاپرک
معنی: نوعی پروانه بزرگ کـه طبق معمولً شب پرواز می کند.
ریشه: پارسی

شادان
معنی: شاد، مسرور؛ «در حالت قیدی» باحال شاد، شادمانه
ریشه: پارسی

شادلی
معنی: شاد روی نرمخو و آرام
ریشه: پارسی

شادناز
معنی: ویژگی ان کـه شاد اسـت و با عشوه و ناز اسـت.
ریشه: پارسی

شادیا
معنی: بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب بـه شادی
ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

شارونا
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری

شایلی
معنی: بی همتا
ریشه: ترکی

شاینا
معنی: شاهدانه
ریشه: پارسی

شبدیس
معنی: مانند شب
ریشه: پارسی

شکیبا
معنی: صبور، برد بار، باشکیبایی
ریشه: پارسی

شمیم
معنی: بوی خوش
ریشه: عربی

شوکا
معنی: نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا؛ در مازندرانی بـه معنی آهو و غزال 
ریشه: پارسی

شهگل
معنی: بهترین گل، گلِ شاهانه
ریشه: پارسی

شیلا
معنی: نام نهری در سیستان و بلوچستان کـه از دریاچه‌ي هامون بـه خارج از ان جریان دارد، از نامهای متداول هندی
ریشه: سانسکریت

شادمانه

معنی : شادمان، شاد، خوشحال و مسرور

شاهدخت

معنی : شاه دختر ؛ دختر شاه

شاینا

معنی : شاهدانه

شب بو

معنی : گلی خوشبو و زینتی در رنگ هاي مختلف با ساقه ي بلند

شبنم

معنی : رطوبت هوا کـه مخصوصاً هنگام شب

شب پره

معنی : پروانه، خفاش

شانا 

معنی: باد ملایم

شوانه

معنی : گله بان، چوپان

شنایا

معنی : همه ی چیز دان

شراره

معنی:از نامهای رایج امروزی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

اسم دختر شیک و خفن با ص

صَبا
معنی: نسیم ملایم و خنکی کـه در برخی نواحی از طرف شمال شرق میوزد در مقابلِ دَبور؛ «بـه مجاز» پیام رسان میان عاشق و معشوق
ریشه: عربی

صُراحی
معنی: ظرف شراب، ظرف شیشه‌اي شراب؛ شراب زلال؛ در تصوف مقام انس را گویند.
ریشه: عربی

صبرا
معنی: بردباری کردن در برابر سختیها و ناملایمت‌ها، شکیبایی
ریشه: عربی – پارسی

صبورا
معنی: صبور + ا «الف نسبت یا تعظیم»؛ بـه معنی بردبار، صبور
ریشه: عربی – پارسی

صحرا
معنی: بیابان؛ محلی خارج از منطقه مسکونی، کـه دارای پوشش گیاهی اسـت.
ریشه: عربی

صفاناز
معنی: صفا «عربی» + ناز «پارسی» ان کـه دارای یکرنگی و زیبایی اسـت.
ریشه: عربی – پارسی

صوفیا
معنی: منسوب بـه صوفی
ریشه: عربی – پارسی

 

اسم دختر شیک و خفن با ض

ضُحا
معنی: «تلفظ: zohā» زمانی پس از برآمدن افتاب، چاشتگاه، نام سوره‌اي در قرآن کریم
ریشه: عربی

 

 

اسم دختر شیک و خفن با ط

طَراوت
معنی: تر و تازگی؛ «بـه مجاز» سامان و رونق
ریشه: عربی

طُلوع
معنی: دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند ان؛ ابتدای روز
ریشه: عربی

طنین
معنی: انعکاس صوت، پژواک؛ حالتی از صدا کـه دارای تأثیر و نفوذ باشد؛ خوش آهنگی
ریشه: عربی

 

اسم دختر شیک و خفن با ظ

ظهیره
ریشه: عربی
معنی: مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین

 

اسم دختر شیک و خفن با ع

عرفانه
معنی: عرفان «عربی» + ه «پارسی» مرکب از عرفان «معرفت» + ه «پسوند نسبت»
ریشه: عربی – پارسی

عسل
معنی: مایعی خوراکی کـه زنبور عسل می‌سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
ریشه: عربی

عطرین
معنی: منسوب بـه عطر، دل انگیز، خوشبو، خوشبو
ریشه: عربی – پارسی

عطیه
معنی: انعام، بخشش
ریشه: عربی

 

اسم دختر شیک و خفن با غ

غَزل
معنی: نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ در موسیقی ایرانی هر نوع سخن آهنگین کـه بـه آواز یا همراه سازها خوانده می‌شده اسـت.
ریشه: عربی

غزل ناز
معنی: غزل «عربی» + ناز «پارسی» مرکب از غزل «شعرعاشقانه» + ناز «زیبا»
ریشه: عربی

غوغا
معنی: صدای بلند، بانگ و فریاد
ریشه: عربی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

اسم دختر شیک و خفن با ف

فاتیما
معنی: فاطیما، نام شهری اسـت در اروپا کـه حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده اسـت.
ریشه: عربی

فارهه
معنی: دختر زیبا و با نمک
ریشه: عربی

فرانک
معنی: پروانه، از شخصیت‌هاي‌ شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون سلطان پیشدادی و همسر آبتین
ریشه: پارسی

فرسیما
معنی: فر «پارسی» بـه معنای شکوه + سیما «عربی»؛ آنکه صورتی باشکوه دارد.
ریشه: عربی – پارسی

فرمهر
معنی: کسی کـه شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.
ریشه: پارسی

فرناز
معنی: دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه
ریشه: پارسی

فرنوشا
معنی: شکوه و عظمت ابدی
ریشه: پارسی

فریال
معنی: دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر «شکوه» + یال «گردن، بالای بازو»
ریشه: پارسی

فلورا
معنی: فلوریا، در رم باستان، الهه گل‌ها و بارآوری
ریشه: لاتین

 

اسم دختر شیک و با کلاس با ق

قصیده
معنی: نام یکی از قالب‌هاي‌ شعر پارسی وعربی
ریشه: عربی

اسم دختر جدید و خاص با ک

کاترینا
معنی: کاترین، بـه معنی پاک و بی آلایش
ریشه: ایتالیایی

کارولین
معنی: نام ناحیه‌اي در آمریکای شمالی
ریشه: فرانسه

کاملیا
معنی: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ کـه در بهار ظاهر می شود.
ریشه: فرانسه

کامیلا
معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر
ریشه: لاتین

کیارا
معنی: اندوه و ملالت، میل شدید بـه خوردن انواع خوردنی‌جات
ریشه: پارسی

کیانا
معنی: طبیعت
ریشه: سریانی

کیمیا
معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
ریشه: پارسی

کیانا

معنی : طبیعت

کمانه

معنی : منسوب بـه کمان

 

کمند 

معنی: دام، کنایه از گیسو

کوشانه

معنی : دختر ساعی، بانوی تلاشکر

کوشک 

معنی: کاخ، قصر، اسم دخترایرج «پسر فریدون سلطان پیشدادی»

کوهینه

معنی : پونه

کهربا

معنی: نام صمغی سخت شده و زرد رنگ دارای خاصیت جاذبه

کهسار

معنی : کوهسار، جایی کـه دارای کوههای متعدد اسـت.

کیانه 

معنی: منسوب بـه کیان، پادشاهی

 

 

اسم دختر شیک و با کلاس با گ

گراناز
معنی: گران ناز
ریشه: پارسی

گل آرا
معنی: زینت دهنده گل، از شخصیت‌هاي‌ شاهنامه، نام مادر روشنک بنا بـه بعضی نسخه‌هاي‌ شاهنامه
ریشه: پارسی

گل آسا
معنی: مانند گل
ریشه: پارسی

گلبرگ
معنی: هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
ریشه: پارسی

گلپونه
معنی: گلهای کوچک خوشبو بـه رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه
ریشه: پارسی

گلدیس
معنی: چون گل، مانند گُل؛ «بـه مجاز» زیبارو و لطیف
ریشه: پارسی

گلسا
معنی: گلسان، مانند گل
ریشه: پارسی

گلمهر
معنی: «گل + مهر = خورشید»؛ «بـه مجاز» آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان
ریشه: پارسی

گلناز
معنی: دارای ناز و عشوه‌اي چون گل
ریشه: پارسی

گلنوش
معنی: مرکب از گل + نوش «عسل»؛ نام یکی از لحن‌هاي‌ قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: پارسی

گندم
معنی: دانه خوراکی غنی از نشاسته
ریشه: اوستایی – پهلوی

گیسو
معنی: موی بلندسر
ریشه: پارسی

گیلدا
معنی: طلا
ریشه: ارمنی

گلپسند

معنی : زیباروی مورد پسند

گلپونه

معنی : گلهای کوچک خوشبو بـه رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه

گل‌پیکر

معنی : ویژگی ان کـه پیکرش مثل گل زیبا و لطیف اسـت، گل اندام

گلدانه

معنی : دانه ي کـه باعث طراوت  گل میشود

گلدخت

معنی: دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل

گلرخ

معنی: زیبا رو دختری کـه چهره‌اي زیبا چون گل دارد.

گلسان

معنی : گلسا، مانند گل

گهرناز

معنی : گوهرناز

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

اسم دختر شیک و با کلاس با ل

لامیا
معنی: نام شهری بوده اسـت در یونان واقع درکنار خلیج لامی از دریای اژه دارای ۳۸/٠٠٠ تن سکنه. جنگ “لامیاک” کـه پس از مرگ اسکندر درسال ۳۲۳ م . بین یونان و مقدونیه در گرفت نام خودرا از این شهر گرفته اسـت.
ریشه: عبری

لنیا
معنی: «پارسی- سنسکریت» دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن «سنسکریت» + ي نسبت «پارسی» + الف تانیث
ریشه: سنسکریت

لیانا
معنی: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان بـه معنای درخشان و الف تأنیث
ریشه: پارسی

لیدا
معنی: خانم، بانوی گرامی
ریشه: لاتین

لیندا
معنی: قشنگ، زیبا
ریشه: لاتین

 

اسم دختر شیک و با کلاس با م

مَهدیس
معنی: مانند ماه؛ «بـه مجاز» زیبارو 
ریشه: پارسی

مِهرآنا
معنی: «مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا «ترکی»= مادر»؛ مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ «بـه مجاز» مهربان و بامحبت
ریشه: پارسی

مِهرسا
معنی: «مهر = خورشید + سا «پسوند شباهت»»؛ مثل خورشید؛ «بـه مجاز» زیبارو
ریشه: پارسی

مَهرو
معنی: ماه رو، «بـه مجاز» زیبا رو
ریشه: پارسی

مِهرک
معنی: شبیه بـه خورشید؛ «بـه مجاز» زیبارو
ریشه: پارسی

مَهگل
معنی: «مَه = ماه + گل»؛ گلِ ماه؛ «بـه مجاز» زیبارو
ریشه: پارسی

مِهرنیا
معنی: «مهر = مهربانی، محبت + نیا»؛ از نژادِ مهربانان؛ «بـه مجاز» مهربان و با محبت
ریشه: پارسی

ماریا
معنی: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌هاي‌ اسپانیایی و آسیایی اسـت.
ریشه: عبری

مارینا
معنی: دارنده‌ي هر چیز ارزشمند، جویبار، آب
ریشه: ارمنی

مانا
معنی: ماندنی، پایدار؛ «در پهلوی» مانند و مانند بودن
ریشه: پارسی

ماندانا
معنی: بـه معنی عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ي اول و مادر کوروشِ کبیر
ریشه: پارسی

ماهک
معنی: خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی
ریشه: پارسی

مایا
معنی: منش نیک، بخشنده؛ «در روم باستان» اِلهه‌ي فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان
ریشه: اوستایی – پهلوی

مایسا
معنی: نام گیاهی کوچک و یک ساله کـه بسیار ظریف اسـت.
ریشه: پارسی

مبینا
معنی: مؤنث مبین، روشنگر، هویدا
ریشه: عربی

مرسانا
معنی: هدیه خداوند
ریشه: عبری

مروا
معنی: فال نیک و دعای خیر
ریشه: پارسی

ملیسا
معنی: زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان 
ریشه: عربی

مونا
معنی: تک، یکتا، در متون ایران باستان بـه مُحبَّت هم معنا شده اسـت، گل یاس، امید
ریشه: عربی

مهرآنا
معنی: «مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا «ترکی»= مادر»؛ مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ «بـه مجاز» مهربان و بامحبت
ریشه: پارسی

 

اسم دختر شیک و با کلاس با ن

نارگل
معنی: گل انار، ان کـه چون گل لطیف و زیبا اسـت.
ریشه: پارسی

نارمیلا
معنی: «ترکی- پارسی» شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار
ریشه: پارسی

نارین
معنی: منسوب بـه نار، تر و تازه
ریشه: پارسی

نازان
معنی: فخرکننده، نازکننده
ریشه: پارسی

نجلا
معنی: زنی کـه دارای چشمان درشت اسـت.
ریشه: عربی

نسترن
معنی: گلی شبیه رز بـه رنگ هاي صورتی، سفید و زرد
ریشه: پارسی

نگارا
معنی: بانوی زیبا، دختر خوش چهره، کنایه از محبوب اسـت.
ریشه: پارسی

نگینا
معنی: موسیقی، آواز
ریشه: عبری

نوال
معنی: عطا، بخشش، بهره، نصیب
ریشه: عربی

نورا
معنی: نور «عربی» + ا «پارسی»؛ مؤنث انور درخشان، تابان
ریشه: پارسی – عربی

نوژان
معنی: درخت صنوبر و کاج
ریشه: پارسی

نوشین
معنی: شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار
ریشه: پارسی

نیروانا
معنی: آخرین مرحله سلوک در نزد “بودا” کـه مرحله محو شدن جنبه حیوانی وجود و رسیدن بـه کمال اسـت.
ریشه: سنسکریت

نیکا
معنی: چه خوب اسـت، خوشا، نام رودی در شمال ایران
ریشه: پارسی

نیکتا
معنی: خوب، نیکو
ریشه: پارسی

نیکو
معنی: خوب، زیبا
ریشه: پارسی

نینا
معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
ریشه: عبری

نیوشا
معنی: شنوا، شنونده
ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

اسم دختر شیک و با کلاس با و

وانیا
معنی: هدیه با شکوه خداوند
ریشه: پارسی

ورونیکا
معنی: نام تیره‌اي از گیاهان کـه پوپک از ان دسته اسـت.
ریشه: پارسی

ویانا
معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی
ریشه: اوستایی پهلوی

ویدا
معنی: آشکار و هویدا
ریشه: پارسی

ویشکا
معنی: نام روستایی نزدیک رشت
ریشه: پارسی

ویکتوریا
معنی: پیروز شدن، الهه پیروزی در روم باستان
ریشه: لاتین

 

اسم دختر شیک و با کلاس با ه

هانا
معنی: پناه، نفس، امید، فریاد
ریشه: پارسی

هستی
معنی: زندگی، وجود، زندگانی
ریشه: پارسی

هلما
معنی: ستاره درخشان
ریشه: پارسی 

هلن
معنی: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس سلطان اسپارت کـه جنگ تروا بـه خاطر او روی داد.
ریشه: یونانی

هلنا
معنی: هلن
ریشه: یونانی

هلیا
معنی: خورشید
ریشه: یونانی

هوران
معنی: آفتاب
ریشه: کردی

هورناز
معنی: خورشید زیبا
ریشه: پارسی

هیلدا
معنی: قدرتمند، قوی
ریشه: لاتین

برای نی نی دنبال اسم میگردین ؟ (اسم دختر جدید ، اسم دختر ایرانی)

اسم دختر شیک و با کلاس با ی

یاسمینا
معنی: یاس و مینا گلی بـه رنگ هاي سفید، زرد و کبود
ریشه: پارسی

یافا
معنی: زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه
ریشه: عبری

یسنا
معنی: پرستش، بخشی از اوستا
ریشه: پارسی

یوکابد
معنی: جلال خداوند، خداوند مجد و بزرگی اسـت، نام مادر موسی «ع»
ریشه: عبری

یاس

معنی : نام گلی اسـت

یاس رخ

معنی : از نام هاي‌ برگزیده

یاس گل

معنی : از نام هاي‌ برگزیده

یاسمن

معنی : نام گلی اسـت

یاسمین

معنی : گل یاسمن

یگانه

معنی: بی همتا

یارین

معنی: خوشحالی ؛ شادمانی

ریشه:عبری