اقدام قابل تحسین یک بلال‌ فروشی (عکس)

اقدام قابل تحسین یک بلال‌ فروشی (عکس)

اقدام قابل تحسین یک بلال‌ فروشی

اقدام قابل تحسین یک بلال‌فروش در جنگل‌های گیلان به منظور حفظ محیط زیست

به ازای جمع‌آوری هرکیسه زباله از داخل جنگل یک بلال رایگان دریافت کنید

دم شما گرم آقامنصور