برهنه شدن پسر جوان جلوی پیرزن 100 ساله

برهنه شدن پسر جوان جلوی پیرزن 100 ساله

رقص و لوندی پسر برهنه جلوی پیرزن 100 ساله

این پیر زن 100 ساله که برای تنوعی در زندگیش با رفتن به مسافر خانه و انتخاب پسری از او خواست تا لخت شود یک پیر زن 100 ساله که گویا تولدش بود به اتفاق خانواده اش تصمیم گرفتند به یک مسافرخانه ای که در دوران جوانی برای هوسرانی می رفت بروند آن مسافرخانه را پیدا کردند

 

و پیر زن یک پسری را برای خودش انتخاب کرد تا برایش لخت شود و برقصد پیرزن با دیدن این پسر لخت که جلوش می رقصید یه خوشحالی و هوسرانی پرداخت در ادامه تصاویری از رقص پسر برهنه جلوی پیرزن 100 ساله را در سایت تالاب خواهید دید .

 

برهنه شدن پسر جوان جلوی پیرزن 100 ساله

برهنه شدن پسر جوان جلویی پیرزن 100 ساله

 

مادر بزرگ صد ساله تصمیم گرفت به اتفاق دختر ش به روش جدید صد سالگی خود را جشن بگیرد.خانم بیوه دوریس دی هاردای که تصمیم گرفته یادی از دوران جوانی خود نماید کیلومترها راه را طی نمود تا رقص برهنه تماشا نماید.

 

خانم دوریس از روستای ساندبای بریتانیا کیلومتر ها راه را با ماشین لیموزین خود طی نمود تا به مسافرخانه “سان”در روستای نورث وتلی برسد.او که در ماشین به یاد دوران جوانیهای خود افتاده بود رو به پسرش باری کرد و گفت نمی شود راننده خودش را برایم لخت نماید.

 

برهنه شدن پسر جوان جلوی پیرزن 100 ساله

برهنه شدن پسر جوان جلویی پیرزن 100 ساله

 

به گزارش تالاب: پسرش به او گفت مادر خجالت بکش من خودم به مسافرخانه که رسیدیم فردی را برایت پیدا می کنم تا بریت رقص برهنه نماید.پیرزن به پسرش گفت نه خودم یکی انتخاب می کنم.

 

هنگامی که به مسافرخانه روستای نورث ولتی رسیدند باری به جوان رقاص گفت مواظب رفتار و حرکات خود باش!جلو پیرزن صد ساله می خواهی برقص!

 

جوان رقاص به ادا و اطوار مختلف خودش را برای پیرزن لخت لخت نمود.و پیرزن از رقص جوان لذت برد.یکی از پزشکان به پسر 58 ساله پیرزن می گوید:مادر پولدار پیری داری!اما دل و جگرش هنوز مثل دخترای 14 ساله است.

جدیدترین مطالب سایت