تشکر جالب سگ از شخصی که نجاتش داد (+عکس)

تشکر جالب سگ از شخصی که نجاتش داد (+عکس)

در روزهایی که خشونت با حیوانات را در شبکه های اجتماعی شاهد هستیم چه خوب است از مهربانی برخی انسان های واقعی هم با خبر باشید. به گزارش تالاب جویی واگنر نام یک مرد کانادایی است که جان یک سگ بسیار مریض را نجات میدهد و به مرکز درمانی میرساند.

 

او دیروز بعد از مدت ها به این مرکز درمانی سر میزند تا حال سگ را جویا شود ولی با یک صحنه باورنکردنی مواجه میشود.هنگامی که سگ مریض او را میبیند او را میشناسد و سریع به سمت این مرد میدود و او را در اغوش میگیرد و صورت او را لیس میزند.

 

بر اثز بیماری مو های بدن این سگ ریخته است ولی اکنون جالش بهتر شده است و به زودی کاملا به چرخه عادی زندگیش برخواهد گشت.جویی ونگر وقتی این صحنه را دید تصمیم گرفت این سگ را که موجو نام دارد به خانه ببرد و تا ابد از او نگه داری کند.

 

نژاد این سگ پیت بول است و بخاطر بیماری که گرفته است کمی تشخیص این مسئله سخت است ولی او در حال ریکاوری و خوب شدن است.

 

رفتار جالب یک انسان با سگ

تشکر جالب سگ از شخصی که نجاتش داد (+عکس)تشکر جالب سگ

تشکر جالب سگ از شخصی که نجاتش داد (+عکس)

برخورد مناسب با حیوانات

تشکر جالب سگ از شخصی که نجاتش داد (+عکس)

سگ مهربان

تشکر جالب سگ از شخصی که نجاتش داد (+عکس)