تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

جوان ترین دختر چترباز 16 ساله ایرانی

با رواج این ورزش بصورت آزاد برای عموم و نبودن ممنوعیت جنسی در این ورزش این دختر جوان با انتخاب این ورزش ادامه مطالب را در سایت تالاب مشاهده کنید جوان ترین دختر چترباز یک ایرانی است که اکنون 16 سال سن دارد. این دختر خانم مریم تاریکه لمسکی علاقه شدیدی به ورزش چتربازی دارد و تاکنون چندین بار سقوط از ارتفاع را تجربه کرده است.

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

 

به گزارش تالاب : امروزه دیگر امور چتربازی تنها در انحصار ارتش ها و گروه های نظامی نیست بلکه به عنوان یک ورزش مفرح و نشاط آور مورد استقبال جوانان قرار گرفته است و هیچ محدودیتی هم برای جنسیت قائل نیست حتی خانم های بسیاری به این ورزش روی آورده اند.

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

 

مریم تاریکه لمسکی 16 ساله، جوان ترین دختری که در کشور سقوط آزاد پرش کرده است. وی آموزش سقوط آزاد را در ایران و زیر نظر پدر خود، نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان به روز ارتش جمهوری اسلامی( تیپ 65 نیرو مخصوص نوهد‌) و نیرو های مسلح طی کرده و در باشگاه عقاب های ایران دوره دیده است.

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران

تصویری از دختر جوان چترباز در ایران