تنبیه عجیب زن جوان به خاطر نبستن کمربند (عکس)

تنبیه عجیب زن جوان به خاطر نبستن کمربند (عکس)

تنبیه جالب زن جوان چینی 

این زن جوان چینی بخاطر تخلف در رانندگی به طرز جالبی تنبیه شد در ادامه می توانید تالاب را دنبال نمایید. 

 

زن جوان چینی به علت آنکه هنگام رانندگی در مسیر منزل به محل کارش کمربند ایمنی خودرا نبسته بود به روش عجیبی تنبیه شد.بنظر میرسد رعایت قوانین رهنمونی و رانندگی در کشور چین بسیار جدی هست و هرفردی با سرپیچی از این قوانین گریبانگیر مشکل دیگری به موجب تنبیه خواهد شد ،

 

تنبیه عجیب زن جوان به خاطر نبستن کمربند (عکس)

تنبیه عجیب زن جوان چینی در محل کارش

 

احتمالا همین مسئله باعث شده هست که این زن جوان به طرزی که دیدن می‌کنید به دیوار اتاق کارش چسبیده هست. زن جوان چینی که نامش توزیع نشده هست به علت قانون شکنی در رانندگی چنین به دیوار اتاق کارش در “ویمبو” چین چسبانده شده هست.عکس زیر تمام جریان را برملا می کند

 

تنبیه عجیب زن جوان به خاطر نبستن کمربند (عکس)

 

به گزارش تالاب براساس گزارشات از سال قبل این تنبیه همچون نوعی برخورد جدی با متخلفان در قوانین رانندگی در کشور چین ایفا میشود.عکس مرتبط توسط یکی از کاربران فیس بوک در چین توزیع شده هست.

 

جدیدترین مطالب سایت