تنها بانوی رفتگر ایران (عکس)

تنها بانوی رفتگر ایران (عکس)

تنها پاکبان زن در ایران

صغری خانی شهرآبادی تنها بانوی رفتگر ایران است که در شهر پیش‌قلعه استان خراسان شمالی به مدت 12 سال است که با تکیه بر دستانش روزگار می‌گذراند !

خداقوت به این شیرزن خراسانی

 

کار کردن عیب نیست ؛ دزدی و اختلاس عیب هست…