جملات زیبا برای افراد روشن بین یا عصای سفید

جملات زیبا برای افراد روشن بین یا عصای سفید

افراد روشن بین و عصای سفید 

روز ملی افراد عصای سفید هست و افزون بر آروزی موفقیت برای این افراد چند جمله ادبی برایشان جمع آوری کرده ایم . 

 

اي دوست! برای ما که پاهای گمشده در بیراهه مان، واحه هاي سبز زندگی را از ذکر برده هست، عصای سپیدی هدیه بیاور. نگاه کن چگونه کوچه هاي بیهودگی را مسافریم! چشمان ما را با دیده بینای دلت، به شهر جست وجو و ادامه، رهنمون باش. شکستن حصارهای تیرگی را در بلبشوی چراغ ها و نئون ها بیاموزمان. با ما سخن بگو؛ کلام آفتابی ات را منتظریم.

 

جملات زیبا برای افراد روشن بین یا عصای سفید

مطالبی به مناسبت روز عصای سفید

 

قلب اگر کور باشد

 

جهان، تماشاگه راز هست و راز را با چشم نمیتوان دریافت.

 

آن دنیایی که چشم همه ی رابه خود خیره کرده و مردمان را مسحور خویش نموده، فقط یک برهوت هست که تو را توفیق ندیدن آن داده اند.

 

بهشت، در هستی توست؛ در هزار توی دلت که به منبع لم یزل نور، روشن هست.

 

دل اگر تاریک باشد، هزار چراغ الوان و نئون، نمی‌تواند وجود آدمی را روشن کند.

 

قلب اگر کور باشد، هیچ دیده اي نمی‌تواند لطف و زیبایی هستی را ببیند.

 

آدمی، رویین تن هم که باشد، شیطان می‌تواند چشمهایش را نشانه بگیرد.

 

انتها کمال انسان در این هست که از همه ی چیز جز خدا چشم بپوشد و بر خواسته هایش دیده فرو ببندد.

 

پس چه جای دریغ و حسرت که چشم هاي تو رابه روی جهان بسته اند؛ تو به پنجره علاقه بیندیش که باز هست و چراغ رابطه که روشن هست.

 

عشق، راز هست؛ راز رسیدن به خدا.

 

و خدا را با چشم نمیتوان یافت؛ وی را دل هاي شکسته خانه هست، نه دیده هاي باز!

 

جملات زیبا برای افراد روشن بین یا عصای سفید

روز عصای سفید

 

ما نیازمند دل هاي پاک روشن دلان هستیم، چشمان پاک و معصوم انها که آلودگی ما را در دنیای مادی ندارند، خدا کند که آن ها دست ما را بگیرند و بتوانند ما را رهنمونی کنند و حرکت بدهند. این توانایی در وجود انها هست. انها قلب هاي بزرگی دارند. دل هاي بزرگی دارند.

 

جملات زیبا برای افراد روشن بین یا عصای سفید

پیام روز عصای سفید

 

اگر چراغ دل خاموش باشد، چشم سر، از همه ی زیبایی هاي جهان، جز یک تابلوی تکراری و همیشگی، چیز دیگری نخواهد دید.

اگر چراغ دل خاموش باشد، امید چشم هاي روشن برای پرواز، بیهوده هست.

اگر چراغ دل خاموش باشد، همه ی چیز در بطالت و روزمرگی و خستگی، خلاصه خواهد شد؛ فقط دلی روشن میتواند، دستان نوازش خداوند را بر روی گونه هاي تب دار گل ها، لمس کند.

دل روشن، در نفس هاي نسیم میتپد ودر تار و پود جانش، معطر می‌شود.

دل روشن، برای مشاهده ریزترین ذرات عالم هم نیازی به چشم سر ندارد.

به پاکی عصای سفیدِ دستانت سوگند، دل روشن، برترین هدیه خداوند هست.

 

جملات زیبا برای افراد روشن بین یا عصای سفید

متن روز عصای سفید

 

عصای سفید چونان پرچمی هست که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت در می‌آید و آینه اي هست که قدرت و نعمت خدایی رابه تماشای تأمل و تفکر دیگران میگذارد.  23مهرماه  « روز عصای سفید » رابه روشندلان عزیز جامعه تبریک عرض نموده  و از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون و پیش از پیش این عزیزان را مسألت می نمایم.

 

جملات زیبا برای افراد روشن بین یا عصای سفید

روز عصای سفید

 

چشم می گشایی بر حریم خلوت پروانه ها؛ با بال هایي سفید که عصای دستانت شده اند.

چشم می گشایی بر آبی آسمان؛ با دریایی از نور که دلت را چراغانی کرده هست.

چشم می گشایی در حضور همه ی وقت سبز معبود؛ با سجاده اي از عشق که بر پیشانی ات، مُهر تسلیم و بندگی زده هست.

چشم می گشایی به روی این همه ی زیبایی بی حد آسمانی و با نور جانت، لطافت خداوند را در گلبرگ هاي سفید یاس و نسترن و اقاقی، لمس می کني.

تو به روی سبزی درختان، سرخی گل ها، آبی دریا، طراوت باران و ترنم همه ی وقت جاری آب ها، چشم دل می گشایی و امید و بودن را ترجمه میکنی.

 

جملات زیبا برای افراد روشن بین یا عصای سفید

متن ادبی در مورد روز عصای سفید

 

برای شما فرزانه اي مینویسم که تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت را احساس میکنید ، شما آموخته اي که در زلال شعور و صفای فطرت خدایی ، جلال و جمالِ جهاندار جان آفرین را می نگرید ؛ برای شما بر جسته اي می‌نویسم که می‌توانید با چشم لامسه خود با همه ی کس و همه ی چیز سخن بگویید و حتی با تعمق در گردش حکیمانه ي چرخ روزگار ، به میهمانی همه ی نشانه هاي آفرینش بروید.  برای شما متعهدی مینویسم  که با استفاده از سرچشمه ي زلال معارف و وظیفه شناسی ، قدرت و نعمت الهی رابه تماشای تامل و تفکر همگی دعوت مینمایید.

 

جدیدترین مطالب سایت