خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

خانه فضایی به فروش می رسد

 

منزل اي خوشگل و فضایی را برای فروش در نمایی بسیار جذاب و متمایز دارد منزل‌اي که به شکل بشقاب پرنده فضایی‌ها بود، به فروش گذاشته شده هست. نگاهی به تصویر هاي داخل این منزل بیندازید.

 

 منزل‌هاي عجیب همۀ وقت در زمان خود سر و صدایی به راه می اندازند و اگر این منزل‌ها به فروش گذاشته شوند

 

به گزارش تالاب:با اطمینان می توان گفت خواهان زیادی دارد. این منزل که بسیار شبیه به بشقاب پرنده هست و به نام منزل آینده مشهور هست در نیوزلند به فروش گذاشته شد. این منزل در سال 1974 ساخته شده هست. عکسهایی از داخل این منزل مشاهده نمایید که علت خاص بودن آن و مورد دقت قرار گرفتن مهندسان معماری را متوجه شوید.

 

خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

خانه جذاب و فضایی

 

خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

خانه جذاب و فضایی به فروش می رسد

 

جدیدترین مطالب سایت