خرید و فروش در اینترنت

تصویری از خانه ی ویلایی که در زلزله کرمانشاه تخریب نشد !

تصویری از خانه ی ویلایی که در زلزله کرمانشاه تخریب نشد !

خانه ای در سرپل ذهاب که بر اثر زلزله خراب نشد 

 

در پی اتفاقات زلزله کرمانشاه تقریبا نیمی از شهر با خاک یکسان شد و مردم زیادی کشته شدند اما یک منزل ویلایی استاندارد سالم سالم ماند . 

 

آفرین به سازنده این بنا

 

تصویری از خانه ی ویلایی که در زلزله کرمانشاه تخریب نشد !

تصویری از خانه ی ویلایی که در زلزله کرمانشاه تخریب نشد !