خواستگاری جالب جوان روسی از یک پرستار

خواستگاری جالب جوان روسی از یک پرستار

خواستگاری جالب پسرجوان از یک پرستار 

پسر جوانی که با شکمی زخمی وارد بیمارستان شده بود و از پرستاری که در این بیمارستان بود درخواست نمود تا برای تمیز کردن ادامه مقاله را در سایت تالاب دیدن نمایید

 

خواستگاری انواع زیادی دارد اما این دیدنی ترین نوع خواستگاری کردن هست به گزارش ایران ناز یک جوان روسی تصمیم گرفت تا به روش کاملا غیر متعارفی از یک پرستار زن خواستگاری کند و برای اینکار، یک حلقه را داخل زخمی در شکمش مخفی کرد و از پرستار مذکور خواست تا زخم را برایش شستشو دهد تا حلقه را در شکم او پیدا کند.

 

جوان مذکور، قبلا پزشکش را راضی کرده بود تا حلقه ازدواج را داخل زخم وی جاسازی کند تا پس از آن، از پرستار بخواهد زخمش را شستشو دهد. از دوستش نیز خواسته بود این صحنه را فیلم برداری کند.

 

پرستار جوان پس از تمیز کردن زخم، حلقه ازدواج را در زخم وی پیدا و از شکمش خارج و سپس از خوشحالی شروع به گریه کرد. پس از آن ضمن موافقت با ازدواج با جوان مذکور و شستشوی حلقه، آن را به انگشتش انداخت.

 

خواستگاری جالب جوان روسی از یک پرستار

خواستگاری جالب پسرجوان از یک پرستار 

 

ویدئوی منتشر شده از این صحنه باعث به وجود آمدن جنجال بزرگی در شبکه هاي مجازی شده هست. عده اي اقدام این جوان را جنون آمیز دانسته و بر این باورند که احتمال داشت وی دچار عفونت یا عوارض بهداشتی دیگر شود.

 

در مقابل، بعضی این جوان را رومانتیک دانسته اند؛ زیرا با این کارش خواسته به دختر مورد نظرش اثبات کند برای خوشبخت کردن وی، از جانش مایه می‌گذارد.

جدیدترین مطالب سایت