اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

خاطره اي قابل تامل از فرزند ﮔﺎﻧﺪﯼ:

ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ کنفرانس ﺩﺍﺷﺖ، ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ، ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎﻋﺖ 05:00 ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ، ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻡ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻡ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺩﻡ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ، ﺳﺎﻋﺖ 05:30 ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﻭﻡ! ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺳﺎﻋﺖ 06:00 ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ!

ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩﯼ؟!
ﺑﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮﺩ، ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ، ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻘﺼﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ!
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻧﻘﺺ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻫﺠﺪﻩ ﻣﺎﯾﻞ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ!
ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻧﯿﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﺍﺗﻮمبیل ﻣﯽ ﺭﺍﻧﺪﻡ ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻮد ؛ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ!

ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮﯾﻢ! ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ 80 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻢ …

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

این عکس وقتی توی ردیت منتشر شد نزدیک بـه دو و نیم میلیون نفر دیدنش و یکی از بحث برانگیز ترین خطاهای دید انسان لقب گرفت

نگاه کنید و بگید شـما میتونید بگید کدوم پاها مال کیه ؟!

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

الهه “برم خرید کنم حالم خوب شه” در یونان باستان

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

بعضیا بلوند میکنن این شکلی بشن ولی متاسفانه اون شکلی میشن

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

روزنامه‌نگار معروف، از اذيت جنسی توسط ترامپ نوشته. ایشون مشاور مد هم بوده و ترامپ ازش خواسته بوده در خرید یک هدیه برای یک دختر بهش راهنمایی بده. ایشون گفته کـه ترامپ اونجا تو اتاق پرو بهش تجاوز کرده!

این خانم شانزدهمین زنی هست کـه ترامپ رو بـه اذيت و اذیت جنسی متهم کرده؛ خانم کارول شرح داده کـه چطور در اواخر سال۱۹۹۵ یا اوایل ۱۹۹۶ با ترامپ دریک فروشگاه در منهتن مواجه شده و نهایتا ترامپ بـه او در اتاق پرو تجاوز کرده اسـت.

+ ترامپ هم دیگه تپه سالم نذاشته

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

دقت کردین شب هاي‌ امتحان حتی تماشای شبکه چهارم لذت بخشه ؟

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

‏یاکریم رو دیدید؟! نزدیکش میشین تا حس خطر نکنه پرواز نمیکنه؛ خنگ نیست، مهربونه!
فکر میکنه همه ی مثل خودشن و قصد ندارن بهش آسیب بزنن …
یاکریمای زندگیتونو اذیت نکنید، خنگ نیستن مهربونن !

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

مرد مبتلا بـه ایدز کـه کلیه اش را فروخته بود، بـه پرداخت ۲ دیه محکوم شد!

+ آقای ترامپ ما رو از چی می‌ترسونی؟ ما در مملکتی زندگی می کنیم کـه طرف ایدز داره میره کلیه‌ش رو میفروشه و کادر دکتری هم آزمایش نکرده پیوند می‌زنن و باعث مرگ دو‌نفر میشه!

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

لنگ ۱۴۰ تومان
کفن ۴۲۰ تومن

+ این شالو سر پمپ بنزینا ارزون تر از این حرفا میفروشن

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

خبر خوب و افتخاری بزرگ؛ بعداز هایده، اندی هم بـه همراه جولیا رابرتز، اسپایک لي و بتمن در پیاده‌رو مشاهیر هالیوود صاحب ستاره خواهد شد!

اتاق بازرگانی هالیوود اعلام کرده، از جمله کسانی کـه نام‌هاشون دراین بلوار هک میشه، «اندی مددیان»؛ ۶۱ ساله خواننده موسیقی پاپ ایرانی ساکن لس‌آنجس خواهد بود !

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

قابل توجه دوستانی کـه برای شروع هر کاری همیشه دنبال “شنبه” میگردن؛
امروز شنبه ۱ تیر، هم اول هفته ست، هم اول ماهه، و هم اول فصل، این شنبه همون شنبه‌ ست! شروع نکردی بـه نظرم دیگه نکن

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

می دانید حارصه چیست؟ یک کلمه عربی اسـت از خانواده حرص، حارص،و احتراص!

دربیابان خارهایی هست کـه شترها بسیار دوست دارند. هر جا این خار را ببینند با دندان ان را می کَنند و شروع بـه جویدن می‌کنند. وقتی این خار با مزه شور خون آغشته میشود، شترها لذت بیشتری میبرند.

هر چه بیشتر میخورند، خون بیشتری می ریزد و هر چه خون بیشتر میشود، شتر بیشتر و بیشتر از این خار می‌خورد ! گویی کـه دیگر از خون خود سیر نمی‌شود. اگر مانعش نشوند شتر از شدت خون ریزی خواهد مرد؛ این یعنی حارصه!

این رسم تمام خاورمیانه اسـت پسرم!
انسان هایش در طول تاریخ یک دیگر را کشته اند و کشته اند بی آنکه متوجه باشند کـه در حال ریختن خون خود هستند! از طعم خون خود سرمست میشوند …

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

‏وقتی دخترا از مغازه لوازم آرایشی بیرون میان :»»»

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

هرگز پول رو برای بیماری و مشکلات پس انداز نکنید!

پول رو بـه نیت و برای عروسی، برای خرید خانه، ماشین، مسافرت و نظیر این‌ها پس انداز کنید، وقتی میگم این پول برای خرید ماشین هست، دیگه بـه تصادف فکر نکنید!
یک اصل در روانشناسی هست کـه میگه منتظر هرچه باشیم، همون برامون اتفاق می‌افته …
منتظر شادی باشیم، شادی پیش میاد! منتظر غم باشیم، غم پیش میاد …

+ پس منتظر آرزوی قلبی خودتون باشید، بهش فکر کنید تا بی شک بـه حقیقت مبدل بشه

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

 

از مشکلات اساسی قاجار، نبود جاده هاي‌ مناسب و وجود راهزنان بود، حتی نیروهای دولتی نیز هر کدام قصد رشوه گرفتن از مسافران رو داشتن ..

شاید باور نکنید ولی بـه همین خاطر اگر در زمان قاجار میخواستید از بندرعباس یا جنوب ایران بـه تهران برید، باید اول با کشتی عربستان را دور میزدید بعد از مسیر عثمانی و آذربایجان وارد تبریز میشدید و از تبریز خودتون رو بـه تهران می‌رسوندید !

 

اخبار و مطالب جالب و خواندنی این هفته ! (عکس)

پسر پرویز پرستویی از خود پرویز پرستویی، پرویز پرستویی تره!

جدیدترین مطالب سایت