اقدام عجیبی دختر تایلندی مشهور «ملکه عقرب»

اقدام عجیبی دختر تایلندی مشهور «ملکه عقرب»

دختر تایلندی مشهور «ملکه عقرب»

این دختر تایلندی رکورد جهانی رکوردهای کتاب گینس را برای نگه داشتن یک عقرب در دهان بسته به صورت متناوب و به مدت ۳ دقیقه و ۲۸ ثانیه در اختیار دارد و تنها زن تایلندی است که توانسته دو رکورد از خود در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند در اقدامی ترسناک عقرب های سمی را روی صورت خود و روی دهان خود آزاد گذاشت تا حرکت کنند که تعجب همۀ ی را برانگیخت.

 

یک زن نایلندی که به ملکه عقرب ها سرشناس است اقدام عجیبی را انجام داده که در برای دومین بار رکورد دار رکوردهای کتاب گینس شده است.«کانچانا کئتکاو»«Kanchana Kaetkaew» با عقرب‌ها در موزه شهر پاتایا در تایلند ژست می‌گیرد.در زیر تصویر های را با هم می‌بینیم

 

اقدام عجیبی دختر تایلندی مشهور «ملکه عقرب»

 

اقدام عجیبی دختر تایلندی مشهور «ملکه عقرب»

 

او در اقدام جدید خود، با وجود اینکه سرتاسر بدنش را عقرب‌ها فرا گرفته‌اند حتی یک پلک هم نمی‌زند.وی رکورد نگه داشتن یک عقرب در دهان بسته را به مدت ۳ دقیقه در اختیار دارد.«کانچانا» همچنین توانسته است به مدت ۳۳ روز در محوطه ای شیشه‌ای به ابعاد ۱۲ متر مربع با ۵۰۰۰ عقرب زندگی کند و به این دلیل نام او برای دومین‌بار در کتاب رکوردهای جهانی رکوردهای کتاب گینس ثبت شده است.

 

اقدام عجیبی دختر تایلندی مشهور «ملکه عقرب»

 

اقدام عجیبی دختر تایلندی مشهور «ملکه عقرب»

 

او رکورد جهانی رکوردهای رکوردهای گینس را برای نگه داشتن یک عقرب در دهان بسته به صورت متناوب و به مدت ۳ دقیقه و ۲۸ ثانیه در اختیار دارد و تنها زن تایلندی است که توانسته دو رکورد از خود در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند.تقریبا ۲۰۰۰ گونه عقرب در جهان وجود دارد که سم ۴۰ گونه از آن ها برای کشتن یک انسان کافی است.عقرب‌ها از هرچیزی از جمله انواع حشرات تا موش‌ها تغذیه می کنند اما قادرند یک سال بدون آب و غذا زنده بمانند.

 

اقدام عجیبی دختر تایلندی مشهور «ملکه عقرب»

 

اقدام عجیبی دختر تایلندی مشهور «ملکه عقرب»

 

جدیدترین مطالب سایت