دوقلوهای از سر به هم چسبیده در فیلیپین (عکس)

دوقلوهای از سر به هم چسبیده در فیلیپین (عکس)

خواهران دو قلو که قرار است عمل جراحی بشوند 

 

میخواهیم با دو خواهر دو قلویی همراه شویم که با عمل جراحی قرار است از هم جداشوند ، آن ها از سر به هم چسبیده اند . 

دوقلوهای از سر به هم چسبیده در فیلیپین (عکس)

خواهران به هم چسبیده 

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت