بروزرسانی : 11 بهمن 1397

دو دختر همجنس باز که برای اولین بار در تایوان عقد کردند (عکس)

دو دختر همجنس باز که برای اولین بار در تایوان عقد کردند (عکس)

عقد دو همجنس باز دختر در تایوان

می‌خواهیم با دو دختری آشنا شویم که برای نخستین بار در تایوان با هم ازدواج کردند و حواشی هاي زیادی را دیدند.

این دو زن همجنس گرا، نخستین ازدواج همجنس گرایی بودایی را در کشور تایوان جشن میگیرند. امروز، دو زن، با اقدام خود همچون نخستین زوجی که ازدواج هم جنس گرایی بودایی را در تایوان به ثبت رساندند، حقوق بشر را امیدوار ساختند که مردم این جزیره به سمتی سوق پیدا خواهند کرد تا نخستین کشور آسیایی باشند که ازدواج همجنس گرایان را قانونی می کند!
دو دختر همجنس باز که برای اولین بار در تایوان عقد کردند (عکس)
فیش هوانگ و یو یا- تینگ، که مدت ۷ سال هست با یک دیگر زندگی میکنند، در صومعه اي در تویایوان، واقع در شمال تایوان، با دعا و هماوایی نزدیک به ۳۰۰ بودایی، بجای حلقه، با یک دیگر تسبیح هاي دعا رد و بدل کردند و با هم پیمان ازدواج بستند. به گزارش سایت تالاب بعد از آنکه این زوج پیش شی چاو- هوی، رهبر بودایی و پروفسور دانشگاه آمدند تا سوال کنند آیا دین انها همجنس گرایی را محکوم کرده یا نه، وی توصیه کرد مراسم عقد انها را خودش انجام می‌دهد.
دو دختر همجنس باز که برای اولین بار در تایوان عقد کردند (عکس)
به گزارش سایت تالاب این زوج با دعا و هماوایی ۳۰۰ بودایی، در صومعه اي در شمال تایوان با هم ازدواج کردند.فیش هوانگ، ماه قبل به خبرگزاری تایپه تایمز گفت: ما اینکار را هم به خاطر خود ما و هم بخاطر دیگر همجنس گرایان انجام می‌دهیم. خانواده هاي این زوج جهت دور ماندن از دقت رسانه ها، بعد از موافقت نخست برای حضور در مراسم، در آنجا حضور نیافتند.
دو دختر همجنس باز که برای اولین بار در تایوان عقد کردند (عکس)
نخستین ازدواج علنی همجنس گرایان در تایوان، درسال ۱۹۹۶ روی داد، اما این نخستین ازدواج بودایی هاست که تا کنون به ثبت رسیده هست.گروه هاي طرفدار همجنس گرایی، رییس جمهور ما یینگ- جئو را تحت فشار قرار می‌دهند تا ازدواج همجنس گرایان را قانونی اعلام کند و اجازه دهد زوج هاي همجنس گرا پیش از آنکه دوره ریاست جمهوری اش در ۲۰۱۶ به اتمام برسد، با هم ازدواج کنند.
دو دختر همجنس باز که برای اولین بار در تایوان عقد کردند (عکس)
دو دختر همجنس باز که برای اولین بار در تایوان عقد کردند (عکس)
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت