خرید و فروش در اینترنت

رقص زنان ایرانی در شهرهای مختلف ایران در مجالس

رقص زنان ایرانی در شهرهای مختلف ایران در مجالس

آشنایی با رقص های محلی استان های ایران

 

در ایران مردمانی با آداب و رسوم خاصی زندگی می کنند در ادامه می تواند با انواع رقص هاي محلی در شهر های گوناگون ایران در مجالس تالاب را دنبال نمایید. 

 

رقص هاي محلی زنان در مناطق گوناگون ایران که در هر منطقه آداب و رسوم خاصی در مورد لباس پوشیدن و حرکات رقص برای خود دارد که ریشه در اعتقادات و فرهنگ آنان دارد.

رقص زنان ایرانی در شهرهای مختلف ایران در مجالس

لباس رقصیدن زنان ایل بختیاری در یک مراسم

رقص زنان ایرانی در شهرهای مختلف ایران در مجالس

رقص زنان ایرانی در شهرهای مختلف ایران در مجالس

رقص چوب زنان درگزی که اگرچه بسیار سخت نیز است.

 

رقص زنان ایرانی در شهرهای مختلف ایران در مجالس

لباس محلی و رقص زنان خراسانی

رقص زنان ایرانی در شهرهای مختلف ایران در مجالس

اجرای رقص محلی لرستان در سوئد

رقص زنان ایرانی در شهرهای مختلف ایران در مجالس

 

برچسب‌ها: ,