نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

بچه پولدارای ایران چگونه زندگی میکنند  ؟

 

در ایران و همین طور پایتخت افرادی هستند که با زحمت کشی پدر در سن کم ثروتمند می‌ شوند و در همان سن کوچک تفریحات خودشان را شروع می کنند ، با چند نمونه آشنا می‌ شویم . 

 

مدتی هست کلمه لاکچری و به زندگی به سبک لامچری در میان قشر جوان و پولدار جامعه پیچیده و تقریبا جا افتاده و هر کس می‌ خواهد پز چیزی را بدهد با لاکچری معنی و ممرفی می‌کند.

 

 البته فقط قشر پر درآمد و پولدار نیستند که این کلمه تازه به بازار آمده استفاده می کند بلکه هر کس حتی اگر شکمش گرسنه هم باشد اما باید گوشی میلیونی در دستش باشد تا نشان بدهد زندگی لاکچری یا مرفه دارد.

 

کلا میشه گفت وقتی بچه پولدار باشی در درجه اول احتیاج نداری کار کنی ؛ و کلا وقتت میره واسه خرید از پاساژها، ویراژ دادن در خیابان‌ها، قلیان دود کردن در سفره‌منزل‌های آنچنانی و رفتن به مهمونیای از ما بهترون!

 

نگران پول توو جیبیت هم نیستی چون ددی جان زودتر از کارمند و کارگر زحمتکش پولت رو به حسابت واریز میکنه که صفراش از حساب بانکیت بیرون میزنه تا بتونی پزش رو با اشتراک گزاری در فضای مجازی بدی

 

اما با همه این گفته‌ها باید گفت جای تاسف و تامل دارد که تجمل گرایی جای ساده زندگی را گرفته و به نوعی کسی که زندگی ساده دارد در بین این تجمل گراها جایی ندارد.

 

به گزارش تالاب حال ما کاری نداریم که این ثروت حلال هست یا نامشروع اما کار بسیار زشت و قبیحی هست آن گونه خودنماییو پز دادن در جامعه که نشان از شخصیت نداشته فرد محسوب می‌شود.

 

در این عکس‌ها می‌ توانید مشاهده کنید که چگونه جولان ثروت و غرور میدهند و آن را به اشتراک میگزارند.

 

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

زندگی بچه پولدارها 

 

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

تفریحات لاکچری بچه پولدارا های تهران

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

بچه پولدارا های تهران

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

آشنایی با بچه های ثروتمند و زندگی آن ها 

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

آشنایی با بچه های ثروتمند و زندگی آن ها 

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

نیم نگاهی به زندگی بچه پولدارهای ایران

آشنایی با بچه های ثروتمند و زندگی آن ها