تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

تصاویری روستای متروکه به روستای زیبا و رنگی تبدیل شد

یک روستای مخروبه اي در اندونزی وجود داشت که بسیار آلوده و دیوارهای منزل ها بسیار کهنه و رنگ رو رفته شده بود در یک اقدام بسیار زیبایی مردم این روستا با رنگ هاي خوشحال توانستند همۀ دیوارهای منزل ها را رنگ نمایند و این روستا هم اکنون به یک روستای رنگین کمان تبدیل شده هست

کمپونگ پلنگی، روستای کوچکی در اندونزی هست که تبدیل به صفحه نمایشی خیره کننده از رنگ هاي خوشحال و روشن و طرح هاي دیدنی شده هست، حرکت بزرگی که آن را از حالت فلاکت و آلودگی سابق خارج کرده هست. جامعه جاوه مرکزی بیش از 22 هزار دلار صرف این تغییر بزرگ کرده تا آن را از حالت مخروبه و زاغه خارج کند.

این پروژه ابتدا با ایده مدیر دبیرستان روستا و با الهام از حداقل سه شهر دیگر در این کشور که کار رنگی نمونه این پروژه انجام داده بودند و حداقل 232 منزل در این روستا را به اثر هنری تبدیل کرده هست. نقاشی دیواری هاي خلاقانه دیوارهای معابر باریک این روستا را آراسته و به کل روستا یک زندگی و شادابی حقیقی داده هست

و شهروندان را تشویق به تعامل فعال در بهبود محیط زندگیشان میکند. گردشگران متوجه این روستای رنگین کمانی شده و از آن بازدید می‌کنند و سرمایه گذاری هاي انجام شده با دقت به رونق کسب و کار محلی و فروش سوغات و موادغذایی جبران میشود.

روستای متروکه به روستای خوشگل و رنگی تبدیل شد

تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

روستای متروکه به روستای زیبا و رنگی تبدیل شد

تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

روستای متروکه به روستای خوشگل و رنگی تبدیل شد

تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

روستای متروکه به روستای خوشگل و رنگی تبدیل شد

تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

روستای متروکه به روستای خوشگل و رنگی تبدیل شد

تبدیل شدن روستای مخروبه به زیباترین روستا در اندونزی

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت