سگ وفادار به صاحبش بعد از فوت وی (+ تصاویر)

سگ وفادار به صاحبش بعد از فوت وی (+ تصاویر)

سگی که بیمارستان را ترک نمیکند !

 

سگ ها حیوانات وفاداری هستند. حدود 8ماه است که مردم سگ سیاهی را در بیمارستان کاردوسوی سانتاکاتارینای برزیل مشاهده می کنند.

 

سگ وفادار به صاحبش بعد از فوت وی (+ تصاویر)

 

به گزارش تالاب اسم این سگ نگائو است و فقط زمان هایی که بخواهد قدمی بزند از ساختمان بیمارستان خارج می شود. از زمانی که صاحب این سگ فوت شده, عکس العمل این سگ قلب میلیون ها انسان در سرتاسر جهان را لرزانده است.

 سگ وفادار به صاحبش بعد از فوت وی (+ تصاویر)

به گزارش سایت خبری «پایش»، داستان از آنجایی آغاز شد که یک مرد بی خانمان به بیمارستان مراجعه کرده و از عفونتی شدید شکایت داشت. سگ وی هم در بیرون ساختمان منتظر مانده بود تا صاحبش برگردد.

 

سگ بیچاره در حال حاضر 8ماه منتظر صاحبش مانده ولی مرد بی خانمان براثر عفونت داخلی فوت نموده است. رئیس بیمارستان دستور داده بود که هرچه زودتر این سگ را از بیمارستان بیرون کنند ولی وقتی داستان این سگ را شنید تصمیم گرفتند از وی نگهداری کرده و به وی غذا و آب بدهند.

 سگ وفادار به صاحبش بعد از فوت وی (+ تصاویر)

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت