بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1396

شهری با جمعیت 1 نفر از کم جمعیت ترین شهر جهان

شهری با جمعیت 1 نفر از کم جمعیت ترین شهر جهان

کم جمعیت ترین شهر جهان

شهری که در ایالت «نبراسکا» وجود دارد با کمترین تعداد جمعیت در کل دنیا است این شهر یکی ار کم جمعیت ترین شهرهای جهان می باشد. کوچکترین شهر جهان با یک نفر جمعیت شهر «مونووی»(Monowii) در ایالت «نبراسکا» در آمریکاست.

به گزارش تالاب:بر اساس گزارش رویترز، «السی ایلر» (Elsie Eiler) تنها ساکن این شهر کوچک است که وظایف شهرداری، جمع‌آوری مالیات، متصدی کتابخانه و نظافت این شهر را برعهده دارد.وی بعد از مرگ شوهرش که بیش از یک دهه قبل رخ داد تنها در این شهر زندگی کرده است.

شهری با جمعیت 1 نفر از کم جمعیت ترین شهر جهان

شهری با جمعیت 1 نفر از کم جمعیت ترین شهر جهان

شهری با جمعیت 1 نفر از کم جمعیت ترین شهر جهان

شهری با جمعیت 1 نفر از کم جمعیت ترین شهر جهان

شهری با جمعیت 1 نفر از کم جمعیت ترین شهر جهان

شهری با جمعیت 1 نفر از کم جمعیت ترین شهر جهان

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت