عظیم ترین روسپی خانه جهان در آلمان

عظیم ترین روسپی خانه جهان در آلمان

بزرگترین فاحشه خانه جهان در کشور آلمان 

فساد حتی در کشورهای پیشرفته اروپایی هم بسیار دیده میشود. دولت آلمان دنبال راهکاری برای تعطیل کردن چنین مراکزی میباشد. می خواهیم با فاحشه منزل ي بسیار بزرگ و آپارتمانی در کشور کشور آلمان آشنا شویم . 

 

عظیم ترین فاحشه منزل دنیا در کشور آلمان به گزارش تالاب بزرگ ترین فاحشه منزل اروپا در کشور آلمان واقع شده هست از ویژگی هاي این فاحشه منزل 12 طبقه بودن این ساختمان با 120 اتاق و 120 زن میباشد. که هر روز بیش از 1000 نفر دراین فاحشه منزل رفت وآمد دارند..

 

غربی ها دچار مشکلات اجتماعی شدید

 عظیم ترین روسپی خانه جهان در آلمان

ساختمان فاحشه خانه در آلمان

عظیم ترین روسپی خانه جهان در آلمان

عظیم ترین روسپی خانه جهان در آلمان

فاحشه خانه در آلمان

 

جدیدترین مطالب سایت